INFO ON THE PROJECT: HIT INDUSTRIA

January 31, 2007

SUSTAV MEDIAMATIC* + FINANCIJSKE PROJEKCIJE

Filed under: MEDIAMATIC*; FINANCIJSKE PROJEKCIJE — hitindustria @ 9:36 am

                                                       MEDIAMATIC*

sustav temeljen na intelektualnom radu kao stvaranju novih komercijalnih izvoznih vrijednosti u zatečenim okvirima;   SCENARIJ ZA POSTAVKE I ALGORITME PLATFORME U CILJU ORGANIZACIJE STANDARDA ZA USPJEŠAN KREATIVNI POSTUPAK, USPOSTAVLJANJE INOVATIVNE POSLOVNE I PROMIDŽBENE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE; POSTIZANJE KOMERCIJALNIH UČINAKA NA DEFINIRANO CILJANIM I GLOBALNIM TRŽIŠTIMA  UPORABOM DERIVATNIH EGZOTIČNIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA U SEKURITIZACIJI ORIGINALNE INTELEKTUALNE IMOVINE KAO  TEMELJNOG KAPITALA PODUZETNIŠTVA U RANOJ SJEMENSKOJ / POČETNOJ DOBI

PROJEKT: HIT INDUSTRIA, projekti i program medijskih uradaka; razvoj i komercijalizacijia istih izvozom i korištenjem cjelovitih resursa optimiziranja kapitalnog učinka. PRAVNI STATUS u sjemenskom razdoblju: HIT INDUSTRIA – NET LABEL, obrt (ili slobodna djelatnost), za proizvodnju zvučnih medijskih uradaka, razvoj i produkciju medijskih djela, izvoz i srodne poslovne radnje 

POČETNI / PROBNI (MEGA)PROJEKT ČIJI ZAVRŠETAK REALIZACIJE TREBA FINANCIRATI: Izdanje: PLATINUM BA DEAULT* (oznaka za izdanja glazbe i podataka koja će po metrodama izračuna zarade i prodaje svjetske glazbene industrije (IFPI; RIIA; SOUNDCAN; GEMA  i dr.) svojim komercijalnim učincima unutar očekivanog trajanje komercijalne eksploatacije na svjetskoj razini, putem fizičkih nosača zvuka/podataka ili elektronskih, ostvariti u ukupnoj prodaji, odnosno  po kriterijima pojedinačne  KATEGORIJE (ALBUM; SINGLE; PJESMA /TRACK/; RINGTONE– ZA ZVONO MOBITELA I SL.) koja će  OSTVARITI SLUŽBENI PLATINASTI STATUS U  KUMULATIVNOJ PRODAJI: A) U POJEDINOJ ZEMLJI ILI KONTINENTU;B) NA FIZIČKIM ILI ELEKTRONIČKIM TRŽIŠTIMA ALBUM: globalno komercijalno eksploatativni glazbeni/podatkovni album megalitnog profila u odnosu na ciljano svekoliko tržište (mainstream) naziva: THE WORLD WE ARE A-CHANGIN’ (Svijet kojeg mijenjamo) u izvedbi ‘Gatsby & Lauren’ pod etiketom HIT INDUSTRIA, a kao dio kataloga pjesama s  IZRAČUNATIM hit i mega hit potencijalom radnolg naziva: ‘Gatsby & Lauren Megahit Catalogue 2007 – 2012’.  

POSTOJEĆE MELODIJE, HARMONIJE U ZAJEDNIŠTVU S RIJEČIMA, I ARANŽMANSKIM JEDINSTVENOSTIMA  TESTIRANE SU PUTEM PRIVATNO RAZVIJENOG I JOŠ NEDOVRŠENOG   SOFTVERSKOG ALATA KOJI RABI  SINTETIČKE LOGARITME  RADNOG NAZIVA ‘HIT POTENTIAL METER’ (mjerač hit potencijala pjesama) ČIJA JE ISKLJUČIVA SVRHA   ZA IVANA OSTOJU I MARIJA MERDŽANA, KOJI SU SKLADATELJI, TEKSTOPSISCI, ARANŽERI, STUDIJSKI INŽENJERI, PRODUCENTI I (KO)IZVODJAČI                                        KORIGIRANJE  FREKVENCIJA ZVUKA (PRODUKCIJE; ZVUČNE SLIKE) SIMULIRANJEM REAKCIJE MODELA TZV. PROSJEČNOG SLUŠATELJA KOMERCIJALNE POP-ROCK–AKUSTIČNE (TZV. MAINSTREAM  GLAZBE) U ODNOSU NA OČEKIVANU KVALITETU I RASPON STVARANJA UGODE MELODIJA I HARMONIJA MJERENIH PREMA ODABRANOM UZORKU DOSADAŠNJIH USPJEŠNICA SA TOP-LISTA GLAZBENE INDUSTRIJE U SVIJETU U ŽANROVIMA ALBUMA ‘THE WORLD WE ARE A-CHANGIN”.  

SVRHA  OVOG SOFTWAREA NADALJE JE  KOREKCIJA HARMONIJA I MELODIJA U PJESMI, SUODNOS ISTIH, ODNOS TEKSTA PJESME PREMA OČEKIVANIM PARAMETRIMA KOEFICIJENATA ‘PRIVLAČNOST’I  KOD  KATEGORIJA SLUŠATELJA NA GLAVNIM SVJETSKIM TRŽIŠTIMA PREMA STATISTIKAMA STOŽERNE ORGANIZACIJE ‘INDUSTRIAL  FEDERATION OF FONOGRAPIC INDUSTRYA’ (ifpi, WWW.IFPI.ORG) KOJI SU OZNAČENI PO DOBI, OBRAZOVANJU, STUPNJU INFORMIRANOSTI, PODRIJETLU, BOJI KOŽE, PRIHODIMA,  EKONOMIJI  ŽIVLJENJA I SL.  MEDIAMATIC* JE UKUPAN SUSTAV KOJI  SE RABI PRI KOMERCIJALNOM POSTUPKU STVARANJA AUTORSKIH DJELA, PATENATA I SL.,  NADOGRADJUJE I OPTIMIZIRA POSTUPAK  U SADRŽAJU I  INPUTU/OUPUTU (TROŠKOVNIKU, ISKORISTIVOJ TRŽIŠNOJ EKSPLOATACIJI itd.) STVARANJE, RAZVOJ, REALIZACIJU I KAPITALIZACIJU MEDIJSKIH PROJEKTA I PRAVNIH OSOBA), TE JEDINSTVENIM ALGORITMIMA PODRŽAVA NAJPOVOLJNIJU SINERGIJU SVAKE  DOBI I ČIMBENIKA RADNJI. ISKLJUČIVA FUNKCIJA SUSTAVA MEDIAMATIC* JE:OBJEKTIVNA  ANALIZA  KVALITETE I KOMERCIJALNOG POTENCIJALA SADRŽAJA, KAO I PRIKLADNE  TEKSTUALNE, GRAFIČKE I MARKETINŠKE AMBALAŽE ZA ŠTO VIŠI STUPANJ STVARNO MOGUĆE ISKORISTIVOSTI  INTELEKTUALNE IMOVINE, KAKO U MARKETINŠKOM TAKO I KOMERCIJALNOM RASPONU;

USTROJAVANJE POSTAVKI ORGANIZACIJE OBAVLJANJA POSLOVNIH I KREATIVNIH RADNJI U OPTIMIZIRANOM TROŠKOVNOM OKRUŽJU U ODNOSU NA ZATEČENE  OKOLNOSTI I  INDUSTRIJSKE PROFESIONALNE STANDARDE;

STVARANJE I RAZVOJ PROIZVODA I USLUGA TEMELJENIH NA JEDINSTVENIM PRODAJNIM I PROMIDŽBENIM OSOVINAMA KOJE SU KOMERCIJALNO INOVATIVNE, ALI PREPOZNATLJIVE  CILJNIM GRUPAMA VJEROJATNIH I POTENCIJALNIH  KONZUMENATA.  UVODOvaj  Plan (Scenarij) treba smattrati integralnim dijelom Blogova: www.hitindustria.wordpress.com (na kojem su očitovane sve potrebne informacije) i www.megahit.wordpress.com (na kojem se obavlja prodaja digitalnih roba),  kao i OKVIRNOG ŽURNOG STRATEŠKOG PLANA HIT INDUSTRIA, obzirom da su  u  navedenim odrebama i načelima Plana definirani parametri u prvoj dobi stvaranja, razvoja, realizacije i komercijalnih radnji kapitalizacije INTELEKTUALNE IMOVINE (u ovom slučaju: Autorska i srodna komercijalna prava; Zaštitni znakovi; Izrada primjenjivih i održivih varijabila  modela uspješnog razvoja poduzetništva ili projekta u ranoj dobi, uključujući i njihovo cjelovito financiranje od udjelnog do dužničkog, u dobima od pred-; sjemenske nadalje) čime se potiče na usredotočenje poslovne i institucionalne zajednice na SADRŽAJ i NAČIN IZVEDBE PROIZVODA/USLUGE projekta ili poduzetništva te na dokazivi i tržišno mjerljivi INTELEKTUALNI KAPITAL izvodjača umjesto na rutinu i krajnje neintelektualnu BIROKRATSKU PROCEDURU koja je deprimirajuća za poduzetništvo i pogubna sadašnjosti i budućnost svake države(Info: http://poduzetnici.blog.hr;   http://projekti.blog.hrhttp://plusbanka.blog.hr )Birokratska postavka svijeta; nerijetko zastarjela i neaplikativna za dobrobit zajednice kojom državne strukture trebaju služiti (a ne vladati),  kao i važeći zakoni i propisi,  zamijenila je uporabu intelektualnohg kapitala u državnim, bankarskim i tzv. korporativnim strukturama, promičući time  mediokritetstvo kao kriterij  u pogodovanom  poslovnom i gospodarskom radu administrativnih struktura.PROJEKT: HIT INDUSTRIA stubokom će promijeniti optiku uporabljivih kolaterala za dužničko (kreditno) finnaciranje novih poduzetništva/projekta temeljenih na Intelektualnom kapitalu, poglavito onim čija je početna imovina autorska i srodna prava, patenti, zaštitne marke koje su tržišno dokazive po proučavanju uvjeta na tržištu i mjerenju/usporedbi  sa sličnim proizvodima i uslugama u varijabilnim okolnostima u odnosu na inovativnost, demografiju, kupovnu  moć, (ne)obrazovanost i (ne)informiranost stanovništva i ciljanih grupa, stanje tržišta i inovativnosti u postupku proizvodnje, prodaje, marketinga i ukupne  elektronične infrastrukture koja je potrebna da bi se proizvod / usluga predočio javnosti i omogućio najširoj javnosti bez obrzira na kupovnu moć, ostvarenje kupovine tog proizvoda / usluge putem interneta ili mobilnih telefona.Za PROJEKT: HIT INDUSTRIA potreban  je prije svega razum onih koji uopće odlučuju o izvedivosti i isplativosti sadržaja ponudjenog projekta ili poduzetništva, obzirom na kritičnu točku praga negativne selekcije u službama koji zbog nerazumijevanja i neinformiranosti nisu u sta0nju prepoznati ništa osim onog što je već passe i stoput provedeno.Stoga,  ovim ukupnim  zapisom (Blog: www.hindustria.wordpress.com) na kojem su izneseni svi materijali (na hrvatskom i engleskom jeziku) s Strateškim okvirnim planom (Master Plan),  simulaciji SWOT analize u stalno promjenjljivoj svjetskoj  diskografskoj i medijskoj svjetskoj industriji u odnosu na razvoj internetskih i mobilnih alatki za skidanje i kupovanje sadržaja, molimo naslov kojem je dostavljen ovaj dopis kao integralni dio ukupnh materijala na Blogu kao i onih koji će biti stalno isporučivani, za hitru asistenciju u području stvaranja stvarnih mogućnosti za:          Završetak snimanja i produkcije komercijalno-potencijalnog glazbenog albuma  THE WORLD WE ARE A-CHANGIN’ u izvodjenju GATSBY & LAUREN (Proizvod je 100% IZVOZNI proizvod!),  stvoren je i proizvodi se u Hrvatskoj od A-Z, te kao takav, uz brojne inovativnosti koje sustav njegova promidžbe  i vrsta prodaje na svjetskom tržištu  donosi, predstavlja vrhunac ponude hrvatskog intelekta i kreativnosti koja je sustavom skladanja pjesama, izrade melodijskih i harmonijmskih obrazaca,  te riječi, kao i interpretacije, araranžmana, produkcije, te  novi niskotroškovni standard u svijetu s profesionalnim rezultatima.         Izradu elektronske platforme (miniportala s mobilnim alatkama) za informiranje, multimedijsko predstavljanje i prodaju proizvoda i usluuga, uključujući i poveznice na poslovne usluge poslov nih projekta,        Niskotroškovnu promidžbu putem press kitova (materijala) za medije, maksimalno profesionalnim video i standardnim uratcima koji se upotrebljavaju u svjetskoj diskografskoj industriji, uz obilje inovativnih rješenja za stvaranje ukupne javne svijesti o proizvodu, stratifikacijom interesa kao i načina prodaje i mikro-; nano-naplate koji su dostupni svakom  stališu neovisno o dobi, području, materijalnim mogućnostima  i sl.Prije kraja snimanja koje će biti gotovo u roku od 40 dana  po odobrenju jamstva, kredita, poslovnog partnerstva, projekt kao i cijeli GATSBY & LAUREN MEGAHIT CATALOGUE 2007-2012 će biti preuzet od ozbiljnog investitora ili  diskografskog distributera, čime će se jamstvo u okviru RAZUM-a, odnosno sredstva uzložena u gorenavedene djelatnosti višestruko isplatiti, obzirom da MEDIAMATIC* sustav omogujćuje ostvarenje  projiciranih rezulata po cijeni koja je višestruko niža od one u standardima  svjetske diskografske industrije u odnosu na projekt i sadržaj iste  ili slične vrste.IZVODJAČI  PROJEKTA (PRINCIPALS):Ivan Ostoja i Marijo Medržan, oboje iz Zagreba,  za  medijski brand (etiketu)  GATSBY & LAUREN; GATSBY AND LAUREN imaju prijavljena imena IVAN GATSBY i ISAAC LAUREN , dok je navedeni  Brand  od 1998. godine, od nastupa sa prvim uratcima na www.mp3.com,  poznat kao GATSBY & LAUREN  MEDIA FINANCE ; GATSBY & LAUREN MUSIC ; i sl. 

Ostoja i Merdžan nisu prijavili poduzetništvo do ovog trenutka radi plana da se uratci ponude  tzv. Poslovnim angjelima  i diskografskim distributerima u svijetu, pa da se tek onda prema dogovoru s interesentom odluči o statusu pravne osobe u cilju ostvarenja najboljeg interesa investitora ili poslovnog partnera za PROJEKT: HIT INDUSTRIA (npr.: d.0.o., LTD., LLC)

Kako je zanimanje  GLAZBENI PRODUCENT; SKLADATELJ i sl. u okviru kategorije slobodnih zanimanja, koji su knjigovodstveni  ekvivalenti obrtništvu, razmatrali smo i tu mogućnost za početnu (sjemensku)  dob razvoja projekta i poduzetništva čija je bit fokusiranje na sadržaj rada,  a ne pravnog oblika udruživanja, posebice u okolnostima medostatnog kapitala.Razmatramo takodjer i otvaranje trgovačkog preddruštva, odnosno i prijavu obrta HIT INDUSTRIA, za proizvodnju zvuka, kreativne i poslovne usluge ukoliko je pravna osoba  preduvjet realizacije podrške. U današnje doba, distribucija i prodaja putem Internet i mobilnih servisa (za mobitele) izjednačila je, osim u marketinškoj snazi, tzv. nezavisne (indie) i velike (major) diskografske kuće  i nakladnike. Činjenica da s minimalnim kapitalom potrebnim za postavljanje platforme mini portala (www.megahits.biz) , te dosadašnjih i skorađnjih poartnerstava, u DRM (Digital-Rights-Management: upravljanje digittgalnim autorskim, mehnaičkim i srodnim pravima)jamči prodaju na pet kontinenata, putem više od 60 elitnih servvisa prodaje glazbe,10.000 servera , kanale za promidžbu video spotova i drugih standardnih i inovativnih  posrednih i neposrednih načina koji se prakticiraju u svjetskoj glazbenoj industriji, te ukupna doseg putem tridesetak načina plaćanja (kreditne, debitne i prepaid kartice; telefonski računi; mobilni telefoni; uplatnice; čekovi; PayPal i sl. agregatni sustavi itd.), uz  minimalni marketinški prag novčanog kapitala, uz postojanje originalniih inovativnih rješenja za penetraciju u ciljano tržište, internet diskografske kuće stavlja u vrhunski i izvozni položaj.Naime, robe i usluge su digitalne, a fizički nosači zvuka podataka (CD-ovi itd.) dupliraju se i tiskaju po tzv. sustavu CD-po-narudžbi (CD-on-Demand) u svakoj zemlji svijeta, odnosno zemljama najbližoj potencijalnoj publici/kupcima radi smanjenja troškova i vremena potrebnog za ispostavu. HIT INDUSTRIA će u Zagrebu koristiti usluge dupliranja KVARK d.o.o., odnosno drugog hrvatskoh duplikatora za zgotovljenje prvog  izdanja. Glede biografija i sposobnosti Ostoje i Merdržana u ostvarenju predočenog projekta, kao i razvoja ukupnog poslovnog i medijskog programa temeljenog na inovativnim rješenjima, vidljivo je iz dostavljenih biografija o medijskim i inim postignućima, kao i nemogućnosti ostvarenja velikog broja projekata zbog krivnje Republike Hrvatske (sudovi; nerazumijevanje institucija i sl.), komercijalna vizionarnost Ivan Ostoje koja je uostalom višekratno dokazana.Kao dokaz kapitala kojeg unose, osim onog NEVIDLJIVOG  KAPITALA (Intelektualni kapital po definiciji, koji je odista teško vidljiv u velikom broju politokratskih i sličnih organizacija), Ostoja i Merdžan u Projekt/Poduzetništvo unose sljedeće tržišno mjerljive  vrijednosti:I.Ostoja i Merdžan će se služiti sljedećom opremom u pripremanju snimanja (HOME STUDIO):

 1. Mackie Sound Mixer 24/8
 2. Sampler EMU ESI 4000
 3. Proteus 2000
 4. Alesis Quadreverb Q2
 5. Lexicom 100
 6. Sehnheisser Mics
 7. Roland HD18880
 8. Yamaha, Tannoy Studio Monitors
 9. Tascam CD700 Recorder Master,

i drugi.

 II.Daljnjinevidljiviali tržišno isplativi kapital kojeg Ostoja i Merdžan unose je privilegiran status u odnosu na cijene zvučnog studija, ustroja cijene  i naplate iznajmljenih vokala te potrebnih stručajaka na realizaciji Projekta / Poduzetništva, poput  vrhunskog profesionalnog web site dizajnera za www.megahits.bizprodajnu platformu, cijene ukupnog kapitala u usporedbi s uobičajenim standardima i sl.

Pri snimanju albuma THE WORD WE ARE A-CHANGIN’, kao i drugih glazbenih uradaka u okviru GATSBY & LAUREN branda, Ostoja i Merdžan će se služiti vrhunskom (state-of-art)  opremom WHITELIGHT STUDIJA  u Zagrebu  koji služi isključivo za kreativne privatne svrhe vlasnika  po cijeni koja pokriva održavanje pogona.

 OPREMA WHITE LIGHT STUDIJA:

 1. Mackie D8b (x 2)-
 2. Focus Right Preamps
 3. TVBE Tech…
 4. TL Audio Preamps
 5. Lexicon PCM 91
 6. TC Electronic 2000
 7. Mackie Studio Monitors
 8. Sony LCD Monitors (x 4)
 9. Apogee WorldClock Cards
 10. Mogami Cables
 11. Mackie Hard Disc system
 12. Cubase 3.0 Software

i drugo

U Strateškom okvirnom (Master) planu su navedene komparativne prednosti kako u cijeni, tako i ukupnom učinku obzirom da jedan producentski sat u studiju slične opremljenosti u Beču stoji oko  EUR400,00,bez PDV-a, a pogledom na okvirni cjenovnik , spoznati će te da će cijeli album (THE WORLD WE  ARE A-CHANGIN’) U STANJU ZA PRODAJU BITI REALIZIRAN ZA OKO 60 PRODUCENTSKIH SATI!!!  (Inače,  standard je da za programiranje, snimanje i obradu jedne jesme otpada oko 25-30 studijskih sati,  ne računajući  pri tomu, napr. pripremu  kompliciranih  partitura za zborove, snimanje zborova i sl).

 III.Ostoja i Merdžan unose autorska i srodna prava za globalnu komercijalnu eksploataciju, kao  i nisku autorskih  i kreativnih rješenja u području novih medija, poslovnih projekata, potraživanja  i sl.Cilj je dokazivanje kako Intelektualna imovina, koja je tržišno mjerljiva u svom sadržaju ili usporedbi sa sličnim proizvodima / uslugama, mora biti prihvaćena kao kolateral, obzirom da su se kriteriji rada promijenili, te da umjesto rutinskog rada novu vrijednost stvara intelektualni rad, a izloženost riziku i upravljanje poslovnim odlukama u smanjenju rizika i  stvaranju postavki ostvarenja profita obavlja se putem kvalitetnog i  konkurentnog proizvoda/usluge na ciljanim tržištima;  učinkovite organizacije rada u kvaliteti, roku i troškovima; instrumenata kapitala poput predugovora, uvjetnih jamstava, egzotičnih financijskih tehnika kao što su repo-ugovori, zatvorene opcije ili drugi futuri; polica osiguranja (životne; protiv nezgoda; poslovne odgovornosti i sl.); factoringa, i dr.

Izvodjači će prema potrebi i dogovoru  otvoriti i unijeti standardne (u svijetu) police osigutranaj vinkulirane u korist davatelja kapitala (kredita; sudjelo vcanja u finnciranju; jamca) za vrijeme trajanja ugovora, odnosno dok se ostvare definirane kvalitete izlaska davatelja kapitala iz ugovora, a odnosi se na životno osiguranje, osiguranje protiv nesretnohg slučakj i bolesti, osiguranje od odgovornosti, osiguranje proizvoda te druga relevantna osiguranja koja se prakticiraju u glazbenoj industriji.

CIJENA

(CIJENA POČETNOG  IZDANJA – ODNOSNO POČETNIH  IZDANJA ALBUMA IZDANJA: PLATINUM BY DEFAULT* BRANDA  GATSBY & LAUREN:- 2007) –

HIT INDUSTRIA U SJEMENSKOJ DOBI

TROŠKOVI IZDANJA U PRVOJ GODINI (2007):

NAPOMENA: Troškovnik ne iskazuje cjelovite troškove izdanja koji su standardni u diskografskoj industriji nego troškove pripreme, realizacije, opreme i tiskanja prvog tzv. master izdanja koje se onda šalje distributeru za daljnje razmnožavanje (ukoliko je riječ o fizičkom – CD tržištu) odnosno puštanju izdanja u elektronsku prodaju.

TROŠKOVI PRIPREME I IZRADE KATALOGA PJESAMA
GATSBY & LAUREN MEGAHIT CATALOGUE 2007-2012
Valuta: EUR
Cijene su: Neto
NAVEDENE SU MINIMALNE (ALI OPERATIVNO IZVEDIVE) CIJENE OBZIROM NA KOMPLEKSNOST PROIZVODA I CJELINU OBRADETroškovi snimanja /60  demo pjesama /Studio (najam, usluge, 100 sati minim.) 1200,oo
Inženjer zvuka (+ dodatne usluge)0
Producentska marža i  Mastering  0
Studijski glazbenici (prateći vokali i dr.) 0
Dodatni troškovi (vokali,aranžeri, zbor itd) 0
Ukupno: oko EUR 1.200,00Cilj notiranih pjesama (melodija; harmonija; dinamike i sl.) s riječima, prijedlozima aranžmana i sl.) je očitovanje vrijednosti dokazivo kometrcijalno utržive Intelektualne imovine ( IP – Intellectual Property) kao početna i mjesečnom dinamikom unesena imovina trgovačkog društva HIT INDUSTRIA d.o.o.         Intelektualnu imovinu čine prava, patenti, zaštitni znakovi (trademark; brand i sl.) itd. Njihova objektivna minimalna utrživa vrijednost može se uvijek procijeniti u odnosu na zatečeni proizvod ili stanje razvoja prema sličnim proizvodima, uslugama, sustavima i sl. u ciljanim tržištima plasmana proizvoda ili usluge.          Za tzv. hit potencijal pjesama i pop-rock žanrovskom okružju postoji software ‘Hit Science’ koji izračunava logaritme pjesme u usporedbi s prošlim hitovima, no Ivan Ostoja i Mario Merdzan su za svoje potrebe izradili sustav MEDIAMATIC* čija je funkcija optimiziranje postupka skladanja i pisanja pjesama s objektivno najhitoidnije potencijalnom platformom unutar parametara pojedinačnih projekta, maksimiziranje niske troškovnosti postupka s ciljem postizanja visokoprofesionalnih standarda te izračun najpovoljnije financijske konstrukcije financiranja odredjene dobi procesa stvaranja, pripreme, proizvodnje itd. (kroz, napr. sustav situacionih algoritama radnog naziva INVESTOMATIC koji definira rizik, vrste disperzije rizika u financiranju projekta, marketingu, proizvodnji, plasmanu, naplati i sl.)        U navedenom sustavu postoji i zasad jednostavan algoritam izračuna objektivnog hit-potencijal odabranih pop-rock pjesama – ‘Hit Potential Meter’. TROŠKOVI ALBUMA
GATSBY & LAUREN: THE WORLD WE ARE A- CHANGIN’
Valuta: EUR
Cijene su:Neto
NAVEDENE SU MINIMALNE CIJENE OBZIROM NA KOMPKEKSNOST PROIZVODA I CJELINU OBRADE
Troškovi snimanja /do 11 pjesama/
Studio (najam,usluge, 150 sati minim.) 4.000,oo
Inženjer zvuka (+ dodatne usluge) 800,oo
Producentska marža 0
Mastering 1200,oo
Studijski glazbenici (prateći vokali, zbor i dr.) 3200,oo
Dodatni troškovi (vokali,aranžeri, zbor itd) 1.500,oo
Zbor  čine 14 vokalista  po cijeni od 50EUR po pjesmi x 3 pjesme =1.200,00
DODATNI TROŠAK: EUR 400,oo za uporabu zvuka i naziva: LONDON PHILHARMONIC ORCHESTRA
Troškovi izradeDizajn omota i ukupnog projekta 500,00
CD dupliranje /2oo kom + Master+ Barcode itd) 400,00
Tiskanje naklade 150,00
Pakiranje
Troškovi proizvodnje
Bruto: oko EUR24.600,00 (nisu uračunate izvozne olakšice i sl.)

Prodajna cijena (zavisi od distributera, ali elektronskom prodajom cijena može biti ultrakonkurentna – oko EUR4)

 U navedenoj cijeni uračunati su:– Prijava autorskih prava za pjesme zastupljene na albumi daljnim snimaka za svjetsku eksploataciju ;– Produkcija  eksplozivne video snimke za pjesmu BROTHERS-IN-BLOOD koja bi s pjesmom DON’T WORRY,MA,NOTHING  IS GONNA BE ALRIGHT trebala tvoriti prvu single  ‘ploču’ koja se kvalificira za službene  svjetske top liste (chart eligible)– Izrada web platforme za portal na kojem  se predstavljaju medijski i poslovni projekti GATSBY & LAUREN, a koji sadrži i jedinstvene načine  nano -; mikro naplate koji su razvijeni u Hrvatskoj iz licencijskog sustava i Projekta : PHONE4U/MICROPAYMUSIC iz 2000. godine, kao i oko tridesetak načina prodaje i plaćanja s kojim su Ostoja i Merdžan već uspostavili odnose i partnersku suradnju, poglavito u upravljanju prodajom glazbe (IODA) i digitalnim pravima (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT – DRM)– Rad na Katalogu (GATSBY & LAUREN MEGAHIT CATALOGUE 2007-2012 koji će se dnevno ažurirati novim pjesmama, melodijama harmonija, demonstracijskim snimkama, prije svega za izdanja GATSBY & LAUREN, a po potrebi i za vanjske izvodjače ukoliko isti jamče ukupan rast vrijednosti; – SNIMANJE, GRAFIKA I IZDAVANJE 2 DODATNE PJESME NAZIVA KISS ME AUTOMATIC…IT’S SO CHIC / PROUD TO BE CATHOLIQUE u izvodjenju GATSBY & LAUREN virtualne grupe DAta! DAta!Pokretanje poduzetništva po dogovoru; financiranje kolaterala osiguranja  (životno, od nesreće, poslovne odgovornosti, niske osiguranja u glazbenoj industriji)** koje će biti vinkulirane na jamca,  kreditora, poslovnog partnera za vrijem trajanja ugovora, odnosno do zadovoljenja uvjeta ugovora,– Nastavak rada na sustavima algoritama za uspješan tijek poslovnog bi kreativnog procesa koji je temeljen na Intelektualnom kapitalu (MEDIAMATIC*; INVESTOMATIC*; BANKOMATIC* –  aplikativan za Projekt:PlusBANKA), i drugo po potrebi.

KOLATERALI SU DINAMIČKI I U SUGLASJU S LOW-DOC KREDITIMA I JAMSTVIMA NOVIM PODUZETNCIMA S IZVOZNIM PROIZVODIMA, A  PREMA PRAKSI SMALL BUSINESS ADMINSITRATION  (SAD):         PRENOSIVA AUTORSKA I SRODNA KOMERCIJALNO ISKORISTIVA PRAVA ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA, ODNOSNO PREMA UVJETIMA ODREDJENIM UGOVOROM;          NISKA CIJENA PROIZVODA U ODNOSU NA  STANDARDE  SVJETSKE INDUSTRIJE  ČIME SE POSTIŽE PRVA RAZLIKA U TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI;          RELEVANTNA  OSIGURANJA ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA** (Izvodjači će prema potrebi  i dogovoru  otvoriti i unijeti standardne /u svijetu/ police osiguranja vinkulirane u korist davatelja kapitala /kredita; sudjelovanja u financiranju; jamca/ za vriujeme trajanja ugovora, odnosno dok se ostvare definirani uvjeti  izlaska davatelja kapitala iz ugovora, a odnosi se na životno osiguranje, osiguranje protiv nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od odgovornosti, osiguranje proizvoda te druga relevantna osiguranja koja se prakticiraju u glazbenoj industriji) ;         INTERESI I PONUDE INVESTITORA DALJNJIH DOBI (START-UP), DISTRIBUTERA (ZA PRODUCENTSKI ILI tzv. LABEL UGOVOR);        OČEKIVANA I VJEROJATNA ASKONTACIJA DISTRIBUTERA/STRATEŠKOG PARTNERA  KOJA ĆE RASTI FINALIZIRANJEM SVAKE NOVE PJESMNE ALBUMA I KATALOGA, TE POSLOVNE PLATFORME;         KOMERCIJALNA UČINKOVITOST U PROIDAJI ALBUMA, PJESAMA I DRUGIH KOMEPLEMENTARNIH PROJEKTA PROIZVODA/USLUGA;          PRODAJA I USTUPANJE PRAVA IZ  GATSBY & LAUREN MAEGAHIT 2007-2012 KATALOGA;         PRINCIP RADA SUSTAVA MEDIAMATIC*  TE RAZVOJ ISTOG U KOMPLEMENTARNE SUSTAVE ZA OČUVANJE PRFOFITABILNOSTI, SOLVENTNOSTI I LIKVIDNOSTI MATIČNIH PROJEKTA, POPUT INVESTOMATIC* I BANKOMATIC* ČIJA JE ISKLJUČIVA FUNKCIJA POSTAVLJANJE  NOVIH PROJEKATA TEMELJENIH NA INOVATIVNIM RJEŠENJIMA.

PREDNOSTI SUSTAVA MEDIAMATIC* ZA NOVE PROJEKTE/ PODUZETNIŠTVA:

HIT INDUSTRIA:

 A) POČETNA IMOVINA I IZVORI PRIHODA PROJEKTA: HIT INDUSTRIA:Temeljna, odnosno početna imovina Projekta (u ovoj sjemenskoj, početnoj dobi), odnosno trgovačkog društva (pravno u stanju predruštva pa trgovačkog društva radi smanjenja početnih troškova koje ne donose nikakvu prednost u R&D (istraživanju i razvoju – Research and Development) Projekta: Hit Industria sadržavala bi:A. autorska prava (autorska prava na pjesme, producentska i izvodjačka kada se iste dorade ili snime, te sva srodna komercijalno utrživa prava);B. unesenu vrijednost po kojoj je vrijednost snimljenih i produciranih pjesama, sa svim popratnim sadržajima, po posebno pogodjenim cijenama u odnosu na slične aktivnosti i kvalitetu u svijetu i do 80 (osamdeset) posto jeftinije;C. pro bono ili rad s odgodjenim plaćanjem sudionika u svakoj dobi projekta;  goodwill dosadašnjeg rada, znanja, kontakata i vrijednosti projekata u odnosu na situaciju u svjetskoj glazbenoj industriji i društvu općenito;D. potraživanja Ivana Ostoje prema Republici Hrvatskoj koja su sadržana u Ustavnoj tužbi; i drugi dogovorni kolaterali u odnosu na uloženi kapital i ročnost istoga u ugovornim pravima i obvezama.E. početni projekti u zatečenom stanju koji se razvijaju kao demo snimke ili polugotove snimke, koncepti, uz materijale glede marketinga, imagea, plasmana, financijskih konstrukcija i dr.F. relevantna i cjelovita osiguranja izvšitelja rasdova tijekom trajanja ugovora, uključujući i specifične police glazbene industrije, koji će biti vinkulirani na Drugu stranku Ugovora HIT INDUSTRIA, s brandom GATSBY & LAUREN u glazbi, medijima (tiskovna i elektronska izdanja, razvoj igarnih fimova, stvaranje i izdavanje originalnih kniga romana, razvoj net medija) i poslovnim uslugama na sljedeće načine ostvarivala bi prihode:– kroz idejno osmišljavanje projekata, pripremu, razvoj, proizvodnju (snimanje, produkcija), marketing, financijske i organizacijske konstrukcije stvarali bi nove (de novo) i in vitro (studijski, ‘laboratorijski’ stvorene) izvodjače koji bi publici bili predstavljeni u zadanim parametrima, a time bi autori branda stekli pravo na komercijalnu eksploataciju svih prava,uključujući i glazbeno nakladnička,
– kako su autonomno razvili projekte, nakon početnog albuma svakog od takvih izvodjača-projekata, nudili bi iste pojedinačno ili kataloški, što će ovisiti o kapacitetu i ugledu ponude zainteresiranog kupca na razne načine:
A) Poslovnom aukcijom za svaki projekt, odnosno više projekata istog izvodjača kroz opciju ili definirani repo ugovor, za više najavljenih projekata branda Gatsby & Lauren s pravom izbora i prvokupa; ponudom opcija, licencije, kolicencije, fran distribucijskim ugovorom za odredjene teritorije, ugovorom o zajedničkoj suradnji (joint venture), leasingom otkupa udjela u budućim pravima i projektima, i dr., elektronskom prodajom putem svog portala (postojeća web domena: http://www.megahits.biz) na kojem bi se odmah po ostvarenju kreditnog aranžmana otvorila web trgovina s ponudom dvije početne sing-ploče uz album te najave skorašnjih albuma, informacije, bonuse kupovine unaprijed, tj. investiranja, poslovne prigode i dr. Web stranica će biti dizajnerski glamurozna, s 3D ilustracijom presjeka robne kuće na tri kata te izbora za razne vrste posjetitelja, od fanova, znatiželjnika, ulagača i sl.Svaki projekt će imati svoju aktivnu podstraniu sa svim alatkama, poput diretnog maila, foruma, newslettera. Dio web stranice će biti multimedijski pa će biti diretne snimke iz studija s melodijama na ponudi za licenciranje (publishing), izbora načina plaćanja, uz razvoj autonomnog sustava nano-mikro plaćanja ‘MicroPhone’, kao i specijaliziranim servisima za online prodaju robe (itunes.com, cdbaby.com, vitaminic.com i dr., a koji donose izmedju 75-85 % ukupnih  (gross) prihoda. Takodjer, planira se izdavanje uživo labuma kada započene ‘Gatsby&Lauren Final World Tour (2009-2010)’, s time da će se nakon izabranog broja koncerata u raznim vrstama i veličinama dvorana, stadiona, javnih prostora itd. izdavati posebno elektronsko izdanje – DVD i Uživo snimka, koja će biti masterirana ili nemasterirana.Potom:         putem prodaje početnog izdanja GATSBY & LAUREN MEGA (ST)ART EDITION kroz specijalizirane distributere/ CDduplikatore u vodećim tržištima, koji se zasniva na pojedinačnim narudžbama, a koji mogu bez problema, uz ukupnu zaradu od oko 50% (pedesetposto) maloprodajne cijene, potrebno je manipulirati s početnom nakladom od 20.000-30.000 CD primjeraka albuma THE WORLD WE ARE A-CHANGIN’ i kasnijim albumom izvodjača i autora Gatsby and Lauren naziva TURN OF THE CARDS, te svakim daljnjim albumom;         putem pretplata na nove pjesme na portalu radnog naziva http://www.megahits.biz koja će uključivati odredjene praktične ‘make profit’ bonuse, a najvažnije je da će pjesme u ranim verzijama (demo, bolji demo, gotova snimka, prva verzija snimke i sl.) biti dostupne prije albuma,kao da će iste pretplate na album ili broj albuma biti dostupne i kroz udjel u investicijskim fondovima naziva izvodjača,te portfelja doličnog profilu izvodjača (pr. aktivni – higrowth– fond: ARIEL AKTIVplus FUND- indeksni fond: DATA FUND i sl.);         prodajom tzv. customised albuma (internet albuma od kupaca odabranih skladbi) koji predstavljaju i jednu od budućnosti prodaje glazbe u prodavaonicama: izaberu se željene pjesme nakon 15-sekundnog slušanja svake te se iste ‘zapeču’ se na poseban CD te tako prodaju po broju pjesama, bonusima, itd.;          licenciranjem pjesama koje napišu Ivan Ostoja i Marijo Merdžan;          direktnom prodajom, uz angažman postojećih telefonskih servisa, trgovačkih putnika i TV postaja;          prodajom jednog od albuma za ultra-low budget price (niskom početnom cijenom) s mogučnošću rasta cijene s rastom interesa – napraviti vrstu trajne aukcije za prve koji rezerviraju ili kupe albume još u snimanju čime im se omogućavaju prava daljnje prodaje do odredjenog broja elektronskih kopija, aukcija kao metoda financiranja dijela provedbe budućih projekta dok su još u nastajanju (priprema, razvoj, produkcija, izrada master kopije, opreme, marketinškog materijala itd.), kao dodatnim albumom jednom postojećem u katalaogu distributera, odnosno kolekcijom pjesama iz branda GATSBY & LAUREN;            prodajom verzija pjesama putem izdanja koje prodaju tiskovine;           prodajom licencija, opcija na licencije pjesama;           operativnim leasingom na ugovoreno vrijeme davati će se u zakup odredjeni album ili projekt (pr. The Touchdowns – tri albuma – ukoliko se isto ne bude kršilo s kolateralima početnih financijskih rješenja – jamstva, zajmova, kupovine udjela i sl. Projekta: Hit Industria (d.o.o.),         organiziranjem vrijednosnog papira s osiguranjima ukolimo isto ne bude preskupo za ciljani kapital,         akontacijom na kupnju slijedećih pojedinačnih albuma pojedinih izvodjača,kojom se stječe status članstva u virtualnim fan clubovima, kao i dijelovi ili udjeli u investicijskim fondovima koje će Ivan Ostoja ugovoriti s postojećim društvima za upravljanje investicijskim fondovima ili suosnivanjem novog društva za upravljanje investicijskim fondovima u Hrvatskoj ili u Svijetu čiji bi portfelji odgovarali temeljnom smislu pojedinog projekta (primjerice, izvodjač-grupa ARIEL THE TEMPLAR je welfare projekt; slijedom istog, fond ‘ARIEL AKTIVplus’ bi dakle bio fokusirani na poduzetništvo, tzv. hi-growth fondovi, u suglasju s zakonima i propisima);          stjecanjem namjenskih sredstava za poticanje kulture, filmova, izvoza kulture i dr.
uvećanjem vrijednosti udjela u društvu HIT INDUSTRIA i kasnijim korelacijskim poduzećima prema imovini i poslovanju;
         prihodima ostvarenim izvodjenjem pjesama na radiju,internetu, javnim mjestima, cover verzijama, prodanim primjercima nosača zvuka i podataka, uključujujući kompilacije svih cjenovnih i izvodjačkih razreda, a do kojioh će doći zbog komercijalne neodoljivosti, sadržajnosti, inovativnosti i identiteta pjesama koje nose otmjeno distanncirane poruke, poseb ice ukod uradaka izvodjača Gatsby & Lauren i njihova autorskog projekta, grupe Ariel the Templar, koji će biti glasnogovornici životnih, urbanih,moralnih i templarskih stavova tvoraca branda Gasby & Lauren. 

PROJEKCIJE VRSTA PROFITA VALUTA:

HRK NAČINI PROFITA/KUPCI

U originalu: TABLIČNI PRIKAZ

 Repougovor / Re-repougovori : Potonji se odnose na zaštitu ulagača u slučaju da projekti ostvare u definiranom postotku/veličine vrijednosti veću konvertibilnu-tržišnu vrijednost od potpisane, tako da ih isti može otkupiti od repootkupitelja.  Repotkupitelj ima pravo na novi reotkupKreditor, Izdavatelj jamstva i sl. imati će definiran exit ugovor s dodatnom premijom ako je njihov izlaz iz Projekta s povratom uloženog i obeštećenja u obliku premije dogodi prije ugovornog roka. Red veličina: tržišna vrijednost uloženog kapitala od strane ulagača i fiducijarnog početnog vlasnika HIT INDUSTRIA  (pravne osobe, obrt ili u kasnijoj dobi d.o.o.):  + 10 % po kvartalnoj razini od trenutka početka rada Društva

RAZLIKE OD ULOŽENOG KAPITALA I NOVOSTVORENIH VRIJEDNOSTI U TEMELJNOM KAPITALU-IMOVINE HIT INDUSTRIA-e d.o.o. (vrijednost udjela u Društvu): Ivan Ostoja, podržan privatnim ulagačem iz Beča,  potpisati će Ugovor o reotkupu trgovačkog društva HIT INDUSTRIA d.o.o., odnosno isplate uloženih sredstava u PROJEKT ALBUMA: THE WORLD WE ARE A –CHANGING’ kao i drugih sadržaja, po dinamičkoj razini koja iznosi oko 10 % na uloženi kapital tržišne vrijednosti po kvartalnoj razini s tim da premijska kamata nije komforna nego fiksna i iznosi poko 40 % na godišnjoj razini.Prava Kataloga pjesama radnog naziva  GATSBY & LAUREN (GLOBAL) MEGAHIT CATALOGUE 2007-2012: Projicirana minimalna utrživa godišnja izdavačka (music publishing) vrijednost kataloga koji se stalno nadopunjav novim pjesmama s opće uporabljivim hit bi megahit potencijalomm kako za izdanja branda GATSBY & LAUREN, tako i za vanjske izvodjače, od oko 100 pjesama na engleskomm jeziku s više od 80 mega i hitoidnih pjesama od dana medjunarodne objave kataloga s drugim pravima: ukupni projicirani  godišnji prihodi od 2008 –  HRK180.000,oo Ukupni popis izvodjača i početnih projekata: GATSBY & LAUREN / DAta!DAta! /ARIEL tHE TEMPLAR / TESLA GIRLS! / THE TOUCHDOWNS/ NINA PICASSO & THE MODELIERS / ADRIAN GOLD AND HIS ELITE CAFÉ ORCHESTRA/ DREAM COMMITTEE/ EUROZONE i drugi in vitro izvodjači s marketingom, imageom i dr. vrijediti će svakog tjedna više od 10 % uloženog novca kako se albumi budu zgotovljavali.Rukopis na engleskom jeziku romana-satire o uspjehu i administrativnom paradoksu – ‘Dead-22 Principle’-Sinopisi,scenariji i story-board na engleskom jeziku ‘Gate to the Shadows’.

INFORMACIJA! (U svezi komercijalnih učinaka intelektualne imovine)

KAKO SE UPRIHODJUJU TANTIJEMI OD AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA (IZBOR)

U originalu tablični prikaz

Osnovni izvori profita su stoga: 1. profiti na pravima prodanih nosača zvuka/podataka ; 2. licencije na izvodjenje pjesme (performing rights license);  3. za tiskanje pjesme u notnom i sl. obliku;  4. inozemne licencije;  5. tzv. sync (sinkronizacijske) licencije koje označavaju uporabu pjesme ili dijela pjesme u drugim medijima (tv reklama,igranom filmu i sl.).

Generatori zarade tantijema Objašnjenje

Primjer: Autori/Izvodjači-  GATSBY & LAUREN;   Pjesma: BROTHERS-IN-BLOOD

Izvodjač –  Osoba ili grupa koja su potpisala za diskografsku kuću (label) : GATSBY & LAUREN
Pjesma:   Riječi i glazba, bez ritma i aranžamana: BROTHERS.-IN-BLOOD
Snimka – Zvučna snimka pjesme Snimka:  BROTHERS-IN-BLOOD
Izvedba na snimci  – Snimljena izvedba glazbenika – Gitaristički riff i zborske harmonije  na pjesmi
Korištenje pjesme na nekom od medija –  Uporaba snimke pjesme u javnosti BROTHERS-IN-BLOOD koju svira radio postaja, jukebox i sl.
Izvedba pjesme uživo –  Izvedba uživo pjesme BROTHERS-IN-BLOOD  (napr. na festivalu)
Izvedba pjesme – Izvedba pjesme od bilo kojeg izvodjača
Shodno gorenavedenom, treba istaknuti da će izvodjač (GATSBY & LAUREN), Gatsby i Lauren  kao autori pjesme, diskografska kuća koja posjeduje snimku, te izvodja uživo pjesme biti plaćeni na razne načine.
Plaćanje svakom vlasniku autorskog prava (copyright) zavisi zašto se njihov autorski uradak koristi. U praksi glazbene industrije postoje različite tarife (primjerice, mehanička prava za zvukove zvona mobilnog telefona razlikuju se od mehaničkih prava za CD-ove.
Primjer:Vlasnici prava –  Obrazac  zarade
GATSBY & LAUREN – HIT INDUSTRIA- autorski prihod
BROTHERS-IN-BLOOD > Nakladnik (publisher)  > Prodaja notiranih papira (sheet music), sinkroniziranih licencija za što širu uporabu
Snimka BROTHERS-IN-BLOOD > HIT INDUSTRIA > Licencije za uporabu tzv. mastersa (završne snimke)
Snimljene gitare i vokali : Naknade Agencija koja kontrolira i skuplja naknade za izvedbe pjesme na javnim mjestima i medijima (U RH toje ZAMP)
Snimka BROTHERS-IN-BLOOD na jukeboxu i sl. > HIT INDUSTRIA dobija  naknadu od licencije lokala
i izvedbi uživo
Izvedba pjesme uživo HIT INDUSTRIA > Nakladnik Gatsby and  Lauren > Prihod od licencija koje koncertne dvorana ili mjesto izvodjenja pjesme mora uplatiti
Gorenavedena je shema kategorizacije i uprihodjivanja (važno za informaciju, obzirom da se početna imovina temelji na pravima i snimkama – izvedbi navedenih prava).Definicija termina ‘izvedba’ (perfomance)

Pojam ‘izvedba’ može služiti za razne svrhe poput:·izvedba pjesme ili skladbe (kompozicije) uživo, na smici ili medijima (TV, radio itd.);  izvedba bilo kojeg glazbenika, uključujući pjevače, uživo;  izvedba bilo kojeg glazbenika ili izvodjača koja je snimljena;  izvedba pri kojom se upotrebljava već snimljen materijal;  zvukovi zvona na mobitelima  koji se šalju i ‘skidaju’ putem interneta

a) Prihodi od glazbenih snimaka i prava

 Plaćanja za prava snimaka su komplicirana, jer su snimke zapravo uskladištene izvedbe originalnog izvodjača te stoga postoje barem vlasnika prava za svaku snimku:a. Vlasnici autorskih prava — riječi i glazbe, odnosno nakladnik (publisher) što zavisi o ugovoru izmedju autora i nakladnika;b. Vlasnici praca snimke (recording copyright)— izvodjači ili diskograska kuća, što zavisi o ugovoru zmedju izvodjača i diskografske kuće;c. Izvodjači na originalnoj snimci — izvodjači (umjetnici, artists) i drugi (studijski itd.) glazbenici.

Razni su izvori plaćanja nakladnika i autora (licencije te putem MCPS,PRS i sl.), diskografske kuće su plaćene od strane prodavača nosača glazbe i podataka (veleprodaje, maloprodaje te servisa za elektronsku – internet- prodaju), putem licencija i javnog izvodjenja (PPL) Izvodjači su plaćeni putem diskografske kuće ili putem servisa koji kontroliraju i sakupljaju – odredjuju prema zadanim kriterijima – prihode.


Svako postojeće autorsko pravo (copyright) ili pravo na snimku može biti registrirano prema volji vlasnika prava. Standard svakog izdanja na CD-u ili drugom nosaču zvuka, nadalje, nalaže da autori/izvodjači-umjetnici, tj. potpisnici producentskog, tzv. label ili sličnog ugovora s distributerom trebaju pravno zaštiti i registrirati:
– Pjesme (iako to nije uvjet jer autorsko djelo je zaštićeno svojim nastajanjem, zbog izbjegavanja sudskih prijepora o danu nastanka autorskog djela, te radi pozicioniranja prava kao definirane, utvrdive i dokazive vrijednosti, autorska i srodna prava se registriraju /prijavljuju na jedan od postojećih standardnih načina.

– Naziv izvodjača-umjetnika treba biti dokazivo originalan i registriran. Pseudonimi unutra kojih se autori, izvodjač- umjetnik, izvodjači i sl. predstavljaju prema javnosti trebaju biti potvrdjeni kod bilježnika ili ureda za zaštitu intelektualne imovine ukoliko se ista upotrebljavaju u svrhu zaštitne marke, branda i sl.
– Svaki izvodjač na pjesmi, ukoliko isti postoje, trebahju biti regulirani ugovorom s producentom u svrhu

 b) Odakle dolaze prihodi tantijema  (U originalu je  tablični prikaz)-Tantijemi se plaćaju izvodjaču-umjetniku, primjerice, GATSBY & LAUREN, kao registriranoj glazbenoj grupi (s članovima koji su vezani ugovorom i čine tu grupu), autorima, vlasniku snimke i izvodjačima za uporabu njihova rada u komercijalne svrhe.-Tantijemi koji se plaćaju izvodjaču-umjetniku), izvodjaču i autoru;– Tantijemi za izvodjače (umjetnike-artists)  – Tantijemi za izvodjače(studijski glazbenici i sl.);– Tantijemi za autore (pjesme);– Diskografska kuća (label): Tantijemi izvodjača–glazba) ; Dio nakladnikovih prihoda od tantijema ostvarenih izvedbama pjesama (tzv. PRS i MCPS tantijemi). 

KAKO SE TANTIJEMI PLAĆAJU AUTORU I UMJETNIKU-IZVODJAČU

(U originalu je očitovan tablični prikaz)

 Tantijemi mehaničkih i srodnih eksploatativnih prava biti će plaćeni u 100%-nom iznosu autoru bez nakladnika, odnosno 50% autoru koji je vezan ugovorom za nakladnika;Za javno izvodjenje (PPL) plaća se 50% vlasniku snimke, 50%  izvodjačima: izvodjaču-umjetniku (65%) i drugim izvodjačima (35%), ukoliko ugovorom nije drugačije odredjeno.

Što znače ‘Mehanička prava’: Prihodi koji se ostvaruju prodajom CD-ova, i drugih nosač zvuka. Mehanička prava se odnose i na prihode koje pjesma posredno ostvari putem: A)     Glazbenih video spotova B)      Prodaje zvukova mobilnih telefonaC)      Plaćenim ‘downloadiranjem’  snimakaD)     Kompjuterskih igara E)      Glazbenih igračakaF)      Izdanja putem tiska, itd.Mehanička prava pokrivaju (i) svaku zvučnu snimku koja je postignuta mehaničkim putem bez ljudi izvodjača.

c) Ostale licencije u svijetu kao izvori profita komercijalizacije prava

– tzv. Združena licencija (Joint Online Licenses) koja pokriva  mehanička i izvedbena prava. Ova licencija dozvoljava web stranicama da sviraju glazbu i prave kopije za ‘skidanje’ (downloads),– licencije tzv. samplirane glazbe,– licencije za zvukove zvona na mobilnim telefonima,– licencije za tzv. digitalne disc jockeye koje spadaju u klasu ‘zvučnih licencija za kopiranje (umnožavanje)’    a  ne u licencije izvedbe,– licencije koje se dobbijaju putem naplate na autorska prava (paušalno, u većini zemalja) na ‘prazne medije’ (CD-ROM,DVD i dr.),– licencije za medije , odnosno poduzetništva u odredjenim uvjetima uporabe i umnožavanje originalne pjesme (dubbing copyright),Master licencija predstavlja licenciju za autorsko pravo snimke. Ova licencija za derivatnu uporabu originalne pjesme (filmovi, reklame, tv serije, sampliranje) dogovora s po potrebi s vlasnikom autorskih prava i autorom zvučne snimke),– Sinkronizacijska (Sync) licencija je zapravo nakladnička (publisher) licencija koja obradjuje implementaciju originalne pjesme u filmsku glazbu, televizijski program i reklame, i ugovara se prema potrebi. No, ova licencija iziskava i drugu vrstu tantijema, primjerice ukoliko se pjesma izvodi na javnim mjestima,– licencija za tzv. Velika prava (Grand Right Licence) koja se dogovra izmedju nakladnika i kazališta ukoliko je riječ o pjesmi ili glazbi napisanoj posebno za predstavu i sl. U ova prava ulazi i postotak prihoda prodanih ulaznica,– prava za filmsku glazbu se uglavnom kupuju unaprijed, te se dogovaraju izmedju prethodnih vlasniak prava (autora, nakladnika i sl.) i novih vlasnika za komercijalnu eksploataciju autorskog rada.d) Tko upotrebljava i plaća komercijalne licencijeKako su radovi branda Gatsby & Lauren upravljeni prema glavnim tržištima glazbe i medijske potrošnje u svijetu, potrebno je biti okvirno informiran tko koristi glazbena autorska djela i za isto plaća licencije, koji su Izvori prihoda autoru i izvodjaču-umjetniku kroz prodaju, licencije i dr. te koja društva služe za sakupljanje naknada. Obzirom da je Intelektualna imovina temelj Projekta : Hit Industria važno je raspoznati  vrste naknade za uporabu autorskih i izvodjačkih prava  koje dobijaju diskografska kuća (label) umjetnik-izvodjač.Javna mjesta u kojima se glazba upotrebljava: Kafići, disco-klubovi, prodavaonice, zračnew luke, izložbe itd… Potom:  TV i  radio postaje, satelistski i kabelski operateri usluga / Opskrbljivači juke-boxovima Distributeri i prodavači audio i video uradaka / Licencije za sampliranje, kompilacije i medjunarodnu komercijalnu eksploatacijue) Sinkronizacijska prava i prava na izvodjenje

Filmske i izdavačke kuće – Nakladnik
Kazališta (Velika prava)
Medjunarodna eskploatacijska prava

 f.) Daljnji bitni izvori prihoda putem komercijalizacije autorskih, izvodjačkih i srodnih prava su:– prodaja pismenih notnih zapisa i najma istih,– sinkronizirane licencije za filmove, video i reklame,– licencija za diskografske kuće na drugim terotorijima od on ekoja zastupa nositelj izvodjačkog prava, odnosno originalne zvučne snimke,– korisnici tzv. knjižničarske glazbe i glazbe koja služi u svrhu stvaranja ambijenta na odredjenom prostoru, koji je u suglasju s funkcijom objekta,i drugo sukladno razvoju medija, te multimedijskih komercijalno iskoristivih aplikacija.

Stoga, komercijalna učinkovitost glazbe se realizira (i) na na sljedećim  mjestima

1. Prodavaonicama za prodaju glazbe
2. Knjižarama
3. Cvječarnama (poklon uz cvijeće povodom neke prigode)
4. Jeans dućanima
5. Restorani ma(Fast food i sl.)
6. Ordinacijama
7. Dućanima za poklone (zračne luke, kolodvori)
8. Prodavonicama elektronike

i dr.INTELEKTUALNA IMOVINA – PJESME S NOTACIJOM I RIJEČIMA ZA ALBUM :THE WORLD WE  ARE A-CHANGIN’:Notacija pjesama sadrži pregled harmonija i melodija u stihovima (verse), mostu i refrenu pjesama BROTHERSINBLOOD (Charity HitSong as of September 12, 2001)

Lyrics and Music by Ivan Gatsby and Isaac Lauren ©1998

 Verse 1:Towers in flame. Thousands sealed. Terorists on plane. With aim to kill.Centuries ago. Holding the cross. The Templars sailed. Sailed with a cause.Refrain:We are Brothers- in-Blood. Thru the ages of time. We’ve stayed alive.We are Brothers-in-Blood. Down by the seas. We’ve learned to survive. Verse 2:Written on (the) stone.The world going wild. We were alone.The morning they cried.Smoke on the street. Their names on a file. Madmen’s beat. Lasted for a while.

Refrain (Repeat)

 Verse 3:

We are coming back. With arms and books.We’ll always stand for you…

NOTACIJA:DON’T WORRY, MA, NOTHING IS GONNA BE ALRIGHT

Lyrics and Music by Ivan Gatsby and Isaac Lauren ©1997

 Verse 1: No more heroes anymore / As we are driving / Our way from shore to shore / The Sun is falling, it’s getting cold / Once we tried to change the world / No more pictures in the frames / Of ‘69, and all the protest games / An’ there are no more good alibis / Dear friends, it’s time to rise Bridge: All I want from you / Is all that I can get / The mission has been/ Already set Refrain: Hey Hey Hey Hey/ Don’t worry, Ma/ Nothing is gonna be alright Verse 2: The people, getting board of the planes/ Children waving them goodbye/ Hundred dreams will burn/ Of one-way saints with no return Bridge (repeat)

Refrain (repeat)

NOTACIJA / STREAMING PJESME:

SECRETS OF MY LIFELyrics and music by Ivan Gatsby and Isaac Lauren ©1999Verse 1: I was looking for / The secrets of my life / They were searching for / The meaning of my love / Why she never came / Noone ever knew / A call in the night / There was something we had to do Bridge 1: The world, as an empty shell / (The) Ceiling coming down Verse 2:  I was looking for / The secrets of my life / They were waiting for / A Messiah with the light / From town to town / We came to every store / Whatever we did / They would ask for more Bridge 2: The crowds still wave / In the search of love Refrain:  What I have been looking for / Are the keys to every door / The masters you can see / In magazines, on TV Verse 3:  I was looking for / The secrets of my life / They were searching for / The meaning of my love / Why she never came / Noone ever knew / A call in the night / There was something I had to do Bridge 1 (repeat): The world, as an empty shell / (The) Ceiling coming down

Refrain: What I have been looking for / Are the keys to every door / The masters you can see / In magazines, on TV

NOTACIJA PJESME/ STREAMING PJESME

MESSAGE TO THE PEOPLE

Lyrics and Music by Ivan Gatsby and Isaac Lauren @1999

 Verse 1: The Masters sat in the chambers room. Then I heard somebodies’ laughter. By the light of the rising Moon. They knew what we were after. Love. Faith. Prosperity. And the Great Architect. Followed by the men. Who tried to understand. From the City of London.To the castle in Bel Air. Come on, come on, come on. Find the road to welfare.

Refrain: Message… Message…Message to the people, people, people. Everywhere.
Message…Message…Message to the people, people, people. Find your share

Verse 2: It’s dark now, darker than ever before. As I wander in your dream. Will they ever open the door. Only virtue and no scream. Smile, life,and the future. Building it anew. With our minds. We’ll do it only for you.

Refrain: Message… Message…Message to the people, people, people. Everywhere.
Message…Message…Message to the people, people, people. Find your share

Verse 3: I see people talking to the rain. A prophet crying in the cold. Come on, come on, come on. It is not the end of the world.

NOTACIJA PJESME:

AFTER THE KISS … THEY CALL IT LOVE

Lyrics and Music by Ivan Gatsby and Isaac Lauren ©2000

 Verse 1:Nothing ever looks like it does. It’s like waiting on a late night bus. Nothing ever looks like it seems. As you parachute thru your own dreams. You are so afraid of the ice. As the lightning somewhere up there strikes. Nothing ever looks like it was planned. So many dances you did in vain.That’s why…

Refrain: After the kiss…they call it love. In you heart. And in your mind. After the kisss…they call it love. Like in the summer. Of 1989

Verse 2: Nothing ever looks like it does. As your love is traced in the moonlight snow. Nothing ever looks like it seems. Some people sit there in the first row. Nothing ever looks like it does. As the broken hearts silently fall.  Nothing ever looks like it seems. And you’ll never understand this world. At all.

Refrain: (Repeat)

NOTACIJA PJESME:

WALK ON BY (AND NEVER STOP) – A DRAFT!Lyrics and Music by Ivan Gatsby and Isaac Lauren (2007)  

Verse 1: I lean by my window, I do it every day. See people walk down the street as if by someone’s call. They go from the west to the arch of the rusted subway. And noone (ever) returns, not even when the night falls. Bridge: An old man,’ think it was the old Cody, the Cody man. He knows all the answers by the heart. He had many  thousand a  fan. And he’s sayin’ now ’cause he is so smart. ‘For our love. We must go on. For our love (children). We must never stop.’ Refrain: Walk on by, And never stop. Walk on by, And never stop. (Find love. Find love.) Verse 2: Baladeers came from the storm. Like the ghost sailing to the Moon. The faces into the world were thrown. You may get down there very soon. Opt: Walking down the street is all they do. And every morning they do it anew. Bridge: They have no hope, no, even not a dream. Yet the oldman whom noone sees, and all read of  in many a book. Keeps saying to all the people who, oh so so softly scream.’ Change your direction and be proud of the way you took’.Refrain : Repeat Optional (Opt.):

Verse 3:  Heartaches flow, people turn to stone. Every man carries a church from within. Cards of solitaire decay at home. Nothing seems to be real now.. It’s like a nightmare, not a dream.

NOTACIJA PJESME:

ANYWHERE YOU SEEM

Lyrics and Music by Ivan Gatsby and Isaac Lauren @1999

 Verse 1:  ‘All for One’ was our dream. United heroes on the scene. Dancing away anywhere you seemed. As we were stumbling in. None of us was wrong that night. As long as I could see the light. Diamonds are forever, I know. Double feature and the Picture Show. Refrain:  Can you hear me crying ? Can you hear me crying out? We are sealed under, under the cloud. And I am gonna dream for everyone. Anywhere you seem. In the wind. Verse 2:  You’ve got a friend, you always knew. Guitar Man was always meant for you. Then, Wind of Change was somehow true. To a man, coming Out of Blue. More Than a Feeling was the rhyme. Of souls lost in the bridge of time. Waking up is so hard to do. And this song is only for you.

Refrain: (Repeat)

NOTACIJA PJESME:

THE STORM A-COMIN’  – A  DRAFT!

Lyrics and Music: Ivan Gatsby – Isaac Lauren ©2007

 Verse 1: Now,the last heroes open the door. Of a saloon on the long and winding road. For years having been closed. And for so long all being gone. Every ghost having come  there. They are  still comin’  so alone. To the world they hardly knew. There ws nowhere (else) they coould  go to. Recalling the times they knew so good. And all the the chords they understood Bridge: Find a way. A place to hide. Find the way. When the wind blows. Stand up again (keep your pride). Against the storm that’s a-comin’ Refrain:  Are there any reasons to live any more? Are there any reason to be so sour? Is there anything we can do? For our country and My Lord, for you. Verse 2:  The saloon’s been closed for so long. ‘The myth is over’, the barman just said. Now and then we we can only hear a song. Wyatt and Doc have long been dead. Life is not kind here,  you may return home. After the storm is gone. Bridge:  Mark you way. As they are riding in the rain. Find your way through. If you wanna meet them all again. The storm is a-comin’. An’ their faith is due. Refrain: Repeat Verse 3:  A farmer says, The wind’s turning wild. We’ve used to be good people’ An’ used to work hard. We have done it for our wife and child. We just pulled out the wrong card. No, there is no mirror and heaven. Don’t understand why there is much fuss. No secrets of number seven. Just the storm a-comin’ to to our God and to us.

Refrain (Repeat)

NOTACIJA PJESME: 

THE PERFECT NOBODIES

Words and Music by Ivan Gatsby and Isaac Lauren ©2007

 Verse: We’ve been (the) Perfect Nobodies. The politicians always play with. And whom noone ever sees. Yet we’ve changed the world from behind. Using our hands. And the force of our minds. When the night is gone. Comes the end of a tale. There is noone else we can lie to. As dawn breaks. And our faces look so pale. With ambitions ruined. It’s time to face the truth.Bridge: We’ve never stolen any money. From a man or a state. All the time it must’ve been funny. Now we find it out, now when it is too late Bridge 2: There is noone in us to save. Noone will ever cry at our graves.Refrain: There are no headlines. And there are no stories. No gossips or lines. No joys or worries. No melody or just a simple beat. About us. The people from the underneath. We are the Perfect Nobodies Verse 3: The midnight has been passing by. It’s snowing now but it all soon will be dry. People wander, stepping out from the dark. With no idea of tomorrow. Or any new Arc Bridge: They watch shows and TV news. They vote to  shut down their blues.

Refrain:  Yet we are the Perfect Nobodies. Perfect Nobodies for all times. We are the Perfect Nobodies. Living our life between the lines.

NOTACIJA PJESME:

A TOWN WITH NO NAME – A DRAFT! Lyrics and Music by Ivan Gatsby and Isaac Lauren ©2007

Verse 1: Life was so hard to live. No time to go and dreamweave. Just the work. In a town, a town with no name. No talk of wealth or a fame. Tamed by the duties, we had to do. I wished on a star, and I wished only for you. Far away, far away from any road. Wanted to flee out, just couldn’t dig the code. Refrain: Tell me,why are you so good now? Tell me, by the sound of our crow. How long, shall we live in a town with no name Verse 2: With the pockets empty, we had to try. We waited, and none of us ever cried. It was shame. We just got rusted. Wrapped up, with the load of our lies. Refrain (Repeat)

Verse 3: Locked down, in our valley. Shadows on, we climbed the tree. Maybe out, out there in the world. It would be better. If only we could find the road.

NOTACIJA PJESME:

CONFESSIONS OF A TRAVELLER – A DRAFT!

Lyrics and Music by Ivan Gatsby and Isaac Lauren (2007)

(‘It’s so dark, darker than ever before’. We are all now, turning into a dot.com.And men try to call me, by the means of cellular phone.) Verse 1: For thousands years, I’ve been watching history. The private lives and the world’s views . I followed every soul,’n’ tried to make them see. Blinded by (the) Dark Ages, and now by the Breaking news. Refrain: With angels I’ve travelled for so long. Thru the play people tried to create.Taken by the weather now.It seems I’ve come down too late.The galleys awaiting by the shore. Of the knights you never to pray for.Verse 2: I was away for too long. People have done so many things wrong. How long will it take, before you’ll understand. That the Captain lost his way. But he will come back from the sand.Verse 2a: My Father let them grow, and tried to make them free. Yet I do feel wars, and a lack of any prays. Some prophets came here long after me. Causing the Earth’s last days. Refrain: Repeat Verse 3: I watched many a loser, and many a TV show. Joys of gay boys, and listened to the radio.I saw many a cowboy, and I liked them quite a lot. Not a crazy English king, murdering all of his wives. Getting my church out, to save his own plot. Refrain: Repeat

Verse 4: Knight Templars. Noone ever talks of them now. Back in their time, they followed their star.And now it is your duty ,to spread the truth out.Now when when life is so near, and everything else so far.

NOTACIJA PJESME: DODATNE PJESME:KISS ME AUTOMATIC…IT’S SO CHICWritten and composed by Ivan Gatsby and Isaac Lauren©2006Kiss me…Kiss meROBOT CHOIR: Kiss me kiss me  automatic…Kiss me kiss me it’s so chicKiss me kiss me  automatic…Kiss me kiss me it’s so chicHUMAN-LIKE VOICE:Nicole  I like you soNicole  I need you soROBOT 2: But she saidNICOLE:Take a flight tonightOooooooooTake a flight tonightROBOT 2: She saidNICOLE:Take a flight tonightOooooooooTake a flight tonightROBOT 1:Brothers, we should help our master Before his mind falls apart                                                                         ROBOT 2:This night we’ve got   the  mission  Of saving  his sacred heart                                                                                                          REFRAIN:ROBOT CHOIR:Kiss me kiss me automatic…Kiss me Kiss me it’s so chicKiss me kiss me automatic…Kiss me Kiss me it’s so chicHUMAN-LIKE VOICE:People…Getting more and more lunatic.    ROBOT VOICES:Kiss me kiss me automatic…Kiss me Kiss me it’s so chicROBOT 1:The issue is, we will repair the past                                           As our master is lying on his bed                                         ROBOT VOICE 2:I’ve checked all the mails he’s never sent                                 Telling us what’s going on in his head.                                     NICOLE:Fly back tonightOoooooooFly back tonightROBOT 2:She would   sayNICOLE:Fly back tonightOoooooooFly back tonightROBOT 1:We’ll get Nicole close to him  ROBOT 2:And fix his broken heart again                                 GAY ROBOT:Nicole,  enter our machine  Stay there, enjoy your moments of fame                                                                   REFRAIN (repeat)________________________________KISS ME AUTOMATIC … IT’S SO CHICThe BackgroundThis song, an infallible brief  and content-rich bubblegum saga (yet, sugarfree), belonging to the media genre which is generally void of any (common) sense whatsoever, commences a new subgenre of all-public pleasing music, defined as TABLOID TECHNO POP.Decades strong Bubblegum mega hits, such as ‘Sugar Sugar’, ‘Yummy Yummy (or something rogering that)’, ‘Smoke on the Water’ etc., owe their immense popularity due to the acute reduction of the meaning, and any deeper messages or revelations rising therefrom,  respectively.‘Kiss Me Automatic..’ is therefore a fashion of hommage to the electro style of music, including the celebrities like Kraftwerk, Brit Electro Pop duets of the80, and particurarly to the (grand)father of devastatingly-appealing techno/electro tunes, Ivan Gatsby, who had composed, supported by his associate at the time, David Stone,  a hugely overlooked tune ‘I Am a Computer. You are a Machine’ (1969) or in original robotique language ‘Ja sam kompjuter. Ti si masina. Imat cemo velikog sina’, which had in its own way foretold the age of samples, vocoders, simplified harmonies and melodies…‘Kiss Me Automatic…’ has inherited some basic features from ‘I Am a Computer…’. Hence it is a step back into the future. Kiss Me Automatic…, initially projected as an 8-minute album saga about the desperate young net surfer  trying to communicate his love to a girl (Nicole), and the robots (androids) powered by  the organic software wirelessly connected to the PC,  attempting to help the young man to fullfil  his emotional load, has gotten  limited to appx. 3- minute instant hit.The song plot, featuring  the robots all over the world getting together by network with the  aim of finding formula how to help the young man who wrote the mails in vain because he did not even dare send them to his beloved girl Nicole, has been minimised into the short scale en face action.A young boy or a man, which is irelevant, from ‘I Am A Computer. You are a Machine’ is still helplessly and silently in love with Nicole who doesn’t credit his heartbeats too intensively. The computers and robots have found out that night (although some of the robots even at this very stage are self reproducing entities)  that love problems should be overcome by the magic (e)motion- kissing.  The robots, filled up by the information from the net and their own defaults in effect, enter the night transmitting the feelings of the young man to Nicole, who appears to be despising the young man. (Therefore: Take a flight tonight…).The robots occur to be persuasive and Nicole is somehow subject to the magic and glamour of the kisses (Therefore the modication of her attitude : Fly back tonight…).The robots, not fully convinced in the feasibility of their performance, and charged with the variables of the set values, release their comments, too (Hence: People… Getting more and more lunatic, etc.).The song, despite belonging to the  lightweight cathegory of one-off hits, challenges you as a Noir song, utilising the very finest of the techno pop/electro pop manners relating to the structure of melodies and harmonies (‘Kiss Me Automatic..’ boasts of 5+1 in total!!!), as well as the  acute shortage of any optimism you would expect in such issues  as  a default.‘Kiss Me Automatic…It’s so Chic’ is  a global radio/chart TOP 20 par excellance hit, no dispute thereabout.The songs following it, to be comprised on the opening album ‘One Forever After’, shall find a niche  public to DAta!DAta!, in vitro project band, who not rarely explore the platform of dadaism, and implement it into the music whenever seductively possible.WHY THERE IS NO VIDEO TO ‘KISS ME AUTOMATIC..’ I CAN’T FIGURE OUT THE SONG WITHOUT A BLOODY VIDEO! I WANT A VIDEO!Oh yes, there are two video-clips in making to the song, yet we strongly beleive that the young population should train their brains to interpret the songs and visualise them by their own optics. Experiencing songs, books, films et. within the fra,meworek of individual circumstancials compliments  the intelect, and advances the mind. Thi is not valid for hip hop, (c)rap and other non-white audio articulations, for there is no intelect to be engaged  thereby. What can you fancy when you hear, ‘I am a  mothaf— nigga…/ I wanna kill  ‘n’ fight/ I wanna f… the chicks every night/ I wanna sell pills’?‘Kiss Me Automatic…’ should be regarded a  a medicine for the very young people because they get audio cake  void of  sugar, and bearing  extremely civilised taste for the low-form genres as electro/ techno pop are. WHY DOES  IT COME TO BE:  TABLOID TECHNO POP?Tabloid!Ivan Gatsby has been one of the pioneers in the explosive tabloid commercial and investigative journalism, the editor who set apart communistic regime and a state alike at the heart of Europe in 1990. He  has started graphical redesign of mediascape introducing dynamic tabloid-like patterns into the press and electronic media. Gatsby and his associates redefined the role of the media into a remarkable seductive voice of public conscience, selling thereby the weekly he created and edited in hundred of thousands copies in  arelatively small market.Tabloid paramethers are generated by the songs themselves, thus sparing the listener of DAta!DAta!’s debut audio effort ‘One Forever After’ empty  cliches, both lyric-/and melody-wise, generally  masking the lack of talent, and propelling new enthusiasm into a marginal genre. DAta!DAta! strike you with power, to be wholly experienced  while listening to ‘One Forever after (expected out on November 14,2006) . The album, currently in the recording phase,  is still presumed to be avalaible solely as an e-edition(e-njoy! Edition), with a pile of bonuses  attached thereto, just like any Gatsby & Lauren Global’s releases  to follow.  

Despite falling into bubblegum area, the song Kiss Me Automatic… hits the air just as the first-class tabloid front page would:  no breaks, attractive melodies and harmonies interweaving, leaving you breathless.

NOTACIJA PJESME:  IZVEDIVOST SUSTAVA MEDIAMATIC* U NOVOM RASPOREDU PRODAJE GLAZBE:1.       Album THE WORLD WE ARE A-CHANGIN’ je napravljen kao obrazac za kasnije glazbene produkcije GATSBY & LAUREN branda s ciljem, misijom i operativnom funkcijom premošćivanja nedostatka kapitala u sjemenskoj dobi razvoja i realizacije projekta. Stoga je MEDIAMATIC* svoju profitabilnsot izgradio na brzo rastućom tržištu prodaje glazbe putem interneta i mobilnih telefona, te novim okolnostima  koje usporavaju piratsko skidanje glazbe s interneta, nedovoljna zakonska i praktična zaštita intelektualne imovine ,te ponajviše u okolnostima kada se mijenja način očitovanja, preslušavanja  i kupovanja glazbe, koji postavlja odnos izmedju autora, izvodjača i publike bez posrednika (diskografskih kuća; CD proizvodjača; distributera i sl), čime se pojeftinuje i ubrazava ukupan proces.2.      MEDIAMATIC* prije  svega razmatra uporabljivost kreativnog postupka stvaran ja prema zadanim algoritmima s ciljem stvaranja kvalitetnog sadržaja koji je komercijalno utrživ,  platforme upravljanja digitalnim pravima te njezinim nedostacima koji utječu na protočnost i jednostavnost kupovine i slušanja glazbe za kupce. Stoga, DRM (Digital-Rights-Management – upravljanje digitalnim pravima)  tehnologija, kao i načini plaćanja i kupovine koji moraju biti cjeloviti, jeftini i uvažavati sve kategorije ljudi te im omogućiti da smjesta kupe pkjemsu ili neki drugi sadržaj (kreditne, debitne  i prepaid kartice; telefonski računi; plaćanje mobitelom;  čekovi; virtualni računi i clearance privremen i računi) SHEMA LANCA PRODAJE GLAZBE FIZIČKIM I ELEKTRONIČNIM NAČINOM PRIKAZANA JE NA BLOGU: www.hitindustria.wordpress.com 1.      HIT INDUSTRIA, kao Net Label,diskografska kuća na internetu kao mediju distribucije i pšrodaje,   stoga počinje putem svog portala www.megahits.biz  u kojeg će implementirati vieš od trideset načina plaćanja i kupovine, od postojećih (PayPal; Worldpay;  gateway za kreditne kartice i dr) do inovativnih prilagodjenih licencija za nano; mikro plaćanje putem telefona)2.      MEDIAMATIC* se razvija od temeljne premise da je zaintersiranoj publici kudikamo uputnije ponuditi cijelu nisku pogodnosti, beneficija (sinergičnih s drugim projektima od kojioh neki nude i mogućnost poslovne zarade) i niskih stvarnih cijena  od visokih troškova velikih diskografskih kuća koje time postavljaju standarde cijena i potiču piratstvo. Zbog toga danas kod internetiziranih  sljedbenika glazbe nedostaje potrebne lojalnosti i morala.3.      Tzv. P2P servisi, zbrka i nepostaojan je industrijskog standarda u formatu i načinu prodaje glazbe putem interrneta ili mobitela, a posebice visoke cijene i nepostojanje jeftinog i praktičnog sustava nano plaćanja, problem je koji se uporno izbjegava čak i definirati, nekmoli riješiti. MEDIAMATIC* vodii računa o cijeni novca, čak i smanjenju troškova kupcima putem  kupnje unaprijed u aktivni fond čiji prfihodi umanju cijenu proizvodu,  akupovcu osi+guravaju prvu opciju na kupovinu udjela nakon što mu se isporuči unaprijed uplaćen roba po diskontnoj cijeni.4.      Takav način rada koji se temelji na novostvorenim vrijednostima predstavlja vrlo dinamičan model ukupne participacije i linearnosti ukupnog postupka, kako se zapravo postupka odvija po horizontalnoj hijerahijskoj liniji, umjesto doktiriranoj kakva je bila (do)sad.5.      Diskografske kuće su nažalost dosad bile monopolisti, obzirom da su rezervirale sve medije za svoje proizvode te visokom cijenom marketinga onemogućili poštenu tržišnu bitku manjim izdavačima. 6.      Isto se odnosi i na pretjeranu adminsistraciju oko zaštite autorskih i srodnih prava, ali bez konkretnih učinaka. Takav kartelski odnso umanjuje odgovornost onima koji jednostavnio ne kupuju glazbu, nego je raznim ilegalnim načinima dobavljaju ili slušaju. Sve je navedeno još čudnije jer CD-ovi su bili zapravo najnezaštićeniji oblik za daljnje kopiranje. Zbog toga treba razumjeti revolt kupaca glazbe koju istu žele kopirati na svoj kompjuter, CD player, IPOd i sl.,  a isto ne mogu napraviti zbog ograničenja postavljnih u sustavu DRM-u7.      Stoga se grupe mlad(j)ih potrošača glazbe može rasporediti po njihovu  odnosu prema medima (CD i mp3);: A) oni koji su ranije kupovali CD-ove kupiti će  album glazbe u mp3 formatu koja nije DRM zaštićena; b) kupovati će pojedine pjesme  u mp3 formatu  umjesto CD-ova; C) oni koji kradu glazbu putem Internet p2p i drugih servisa MEDIAMATIC* prilazi problemu stvaranja kreativnog proizvoda (album THE WORLD WE ARE A-CHANGIN’, kao i cijeli Katalog hit i megahit pjesama branda GATSBY & LAUREN) prema najboljim načelima kreativne industrije u svijetu, te izradu orighinalner mreže / platforme komercijalizacije kreativnog proizvoda putem predujmova za fizičku prodaju ili korištenja autorski i srodnih prava te putem Internet /mobilne prodaje kreativnog proizvoda, usliuga i komplementarne ponude. Pri tomu, MEDIAMATIC* uzima u obzir postojeće parametre troškova servisa za prodaju glazbe (napr. iTunes,Rhapsody itd), sustava za ponudu i DRM (poput IODA i sl.), troškove razvoja licencija koje će se razvijati kao jedna od originalnih opcija prodaje i plaćanja  te marketinških direktnih, indirektnih te ciljanih jedinstvenih troškova.
IZRAČUN PROFITABILNOST IZDANJA (FORMATI: CD –mp3).Napomena: Nisu uzeti u obzir nakladnički i autorski prihodi koji se ne odnose na direktnu prodaju nosača zvuka/podataka.PROFITABILNOST IZDANJA (NETO PROFIT) PJESDAMA / IZDANJA U mp3 FORMATU   MJERI SE PREMA SLJEDEĆOJ FORMULI:/B(n)*/C(p) – T (v)) – FT(f)/  + /DRM (n 9* / C(pf)/ – /DRM (vt)/ + /DRM (vt) / MP3 (pc) – MP3 (vt)  / – MP3(ft/B(n): Broj CD-ova koji su prodani
C(p): Prosječna cijena za CD
FT(f): Fiksni troškovi povezabni za prodaju CD-ova
T (v) : Varijabilni troškovi povezani za prodaju CD-ova
DRM (n): Broj CD-ova sa DRM zaštitom koji je prodan
C(pf): Prosječna cijena za pjesmu ili album na internetu kao skup podtaka u mp3 formatu  (file)
DRM (ft): Fiksni troškovi povezani s DRM prodajom
DRM (vt) : Varijabilni troškovi povezani s DRM prodajom
DRM (vt): Broj pjesama / albuma iu mp3 formatu koji su prodani  u obliku grupe podataka (file)
MP3 (pc): Prosječna cijena pjesme / albuma u mp3 formatu
MP3(vt) : Varijabilni troškovi prodaje pjesama / albuma u mp3 formatu
MP3 (ft) : Fiksni troškovi povezani s priodajom pjesama / albuma u mp3 formatuFormati su u interelaciji obzirom da je broj očekivanih prodanih primjeraka u jednom formatu ( u ovom slučaju: CD i mp3) zavisi od broja prodanih primjerakau drugom formatu, čime se može utjecati na maksimiziranje profita ostvarenog elektroničnom prodajom.STANJE NA TRŽIŠTU:          pjesme na internetu se prodaju u iznosu oko USD1,oo, ne računajući kartične i ine troškove na zasad neučinkovitoj mikro; nano naplati skinutih digitalnih sadržaja;          zbog smanjenja troškova dupliranja CD-ova, omota, transporta i te ukupnih troškova distribucije, Internet bi trebao postati otvorena prodavaonica za svaki stališ ljudi u svijetu daljnjim smanjenjem troškova, kjao i ubrzanjem  pristupa internetu;          CD-ovi s edanas dupliraju u svijetu po sustavu C-O-D (CD-on -Demand ili CD po narudžbi što  doprinosi mobilnosti  plasmana  i ukidanjem troškova skladištenja;          još uvijek je statički dvojhbeno da li mp3 fileovi s pjesmama koji se ilegalno skidaju doprinose povećanju ili smanjenju ukupne prodaje nosača zvuka i profita diskografske industrije, obzirom da je Internet proširio spoznaju i veličinu ukupnog tržišta . U ovom trenutku, gubici u profitu su vidljivi, ali isključivo zbog strukturne inertnosti diskografske industrije;         Naime diskografske kuće prosječno zaradjuju okmo USD2,80  po primjerku  albuma koji se prodaje po normalnoj cijeni (kao CD), dok kod prodaje album a na Internet servisima zaradjuju kumulativno oko 65+%. Stoga je usporedba da diskografske kuće trebaju 4 do 8 plaćenih skidanja (downloadiranja) za kompenzaciju jednog prodanog albuma u fizičkom CD formatu.MEDIAMATIC* uzima u obzir sve navedene okolnosti, obzirom da su glavni feed   (izvori podataka) sustava  MEDIAMATIC* za očitovanje i sintezu podataka  odabrani izvori dostupni putem interneta, te se sustav niskotroškovne ukupne organizacije poslovanja u početne četiri (4) godine, te po svakom projektu kao zasebnojh kreativnoj i komercijalnoj cjelini, oslanja na projekcije razvoja elektronične trgovine čije će glavne poslovne karakteristike biti:         proširenje dosega ponude i naplate razvojem  i pojeftinjenjem poslovnih i bankovnih Internet usluga;          uporabu najkonkurentnije softverske tehnologije;          smanjenjem potrebnog kapitala za postupke  i usluge (kao što je  napr.  gateaway za plaćanje) putem interneta;         razvoj mobilnih telekom mogućnosti (povećanja kapaciteta i polivalentnosti mobilnih telefona, ručnih kompjutera i sl.);          24-satni dostup u svakoj okolnosti;          povoljne cijene dostupa i medija;          najvažnije, mogućnost izbora za kupca koji je dosad bio prisljen kupiti skupi album za jednu ili dvije pjesme koje su najmu vrijedile. Ostale pjesmes u na većini originalnih pop-rock albuma  obično čisto kreativno smeće. GATSBY & LAUREN brand će nuditi albume i izdanja koja će sadržavati  viskokvalitetne  komercijalne uratke koji će sadržavati hit do hita, unutar žanrova i podržanrova izdanja. HODOGRAM AKTIVNOSTI:

IZRAČUN TROŠKOVA POČETNIH  GLAZBENIH IZDANJA BRANDA GATSBY & LAUREN  (IZRAČUN IZ STRATEŠKOG AKCIJSKOG PLANA (12.2006):

(COST OF THE OPENING RELEASES – 2007) – HIT INDUSTRIA  ENTITY AT PRE-SEED / SEED STAGE

TROŠKOVI IZDANJA U PRVOJ GODINI (2007.):

NAPOMENA: Troškovnik ne iskazuje cjelovite troškove izdanja koji su standardni u diskografskoj industriji nego troškove pripreme, realizacije, opreme i tiskanja prvog tzv. master izdanja koje se onda šalje distributeru za daljnje razmožavanju (ukoliko je riječ o fizičkom – CD tržištu) odnosno puštanju izdanja u elektronsku prodaju.

TROŠKOVI  DODATNIH ALBUMA (NETO PROJEKCIJE)

TROŠKOVI ALBUMA:
DAta!DAta!: ONE FOREVER AFTER
Valuta: EUR
Cijene su: Neto

NAVEDENE SU MINIMALNE CIJENE OBZIROM NA KOMPLEKSNOST PROIZVODA I CJELINU OBRADE
Troškovi snimanja /10 pjesama odabranih od predloženih kandidata/

Studio (najam,usluge, 130 sati minim.) 2600
Inženjer zvuka (+ dodatne usluge) 800
Producentska marža 0
Mastering 1200
Studijski glazbenici (prateći vokali i dr.) 1500
Dodatni troškovi (vokali,aranžeri, zbor itd) 2500

Troškovi izrade

Dizajn omota i ukupnog projekta 500
CD dupliranje /2oo kom + Master+ Barcode itd) 400
Tiskanje naklade 150
Pakiranje
Razni troškovi proizvodnje

Neto: oko EUR11.245

Bruto: oko EUR14.261

Prodajna cijena (zavisI od distributera, ali elektronskom prodajom cijena može biti ultrakonkurentna) – oko EUR4

Total: Troškovi snimanja
Total:Troškovi proizvodnje (CD-a)
Total: Promidžba (zavisi od distributera, inače se provodi niskotroškovna posredna promidžba

Maloprodajno se trebaju prodati oko 8.000 komada da se pokriju troškovi (ostvari break-even) – aukcijskim putem direktnom elektronskom prodajom uključujući CD-ove.

TROŠKOVI ALBUMA

COHEN (alt. THE TOUCHDOWNS): COMMUNICATION LOST
Valuta: EUR
Cijene su: Neto

NAVEDENE SU MINIMALNE CIJENE OBZIROM NA KOMPLEKSNOST PROIZVODA I CJELINU OBRADE
Troškovi snimanja /12 pjesama /

Studio (najam,usluge, 100 sati minim.) 2.000
Inženjer zvuka (+ dodatne usluge) 0
Producentska marža 0
Mastering 800
Studijski glazbenici (prateći vokali i dr.) 3000
Dodatni troškovi (vokali,aranžeri, zbor itd) 1200

Troškovi izrade

Dizajn omota i ukupnog projekta 500
CD dupliranje /2oo kom + Master+ Barcode itd) 400
Tiskanje naklade 150
Pakiranje
Razni troškovi proizvodnje

7.400 oko EUR

Bruto: oko 9.800

Prodaja putem pošte (Troškovi)

Prodajna cijena (zavisi od distributera, ali elektronskom prodajom cijena može biti ultrakonkurentna) – oko EUR4

Maloprodajno se trebaju prodati oko 6.800 komada da se pokriju troškovi (ostvari break-even) – aukcijskim putem / direktnom elektronskom prodajom uključujući CD-oveVeleprodajno se treba prodati oko 19.200komada da se ostvari povrat troškova – licencijski izvor prihoda.

TROŠKOVI ALBUMA
TESLA GIRLS!: AN EVENING ON EARTH
Valuta: EUR
Cijene su: Neto

NAVEDENE SU MINIMALNE CIJENE OBZIROM NA KOMPLEKSNOST PROIZVODA I CJELINU OBRADE
Troškovi snimanja /12 pjesama /

Studio (najam,usluge, 170 sati minim.) 3400
Inženjer zvuka (+ dodatne usluge) 600
Producentska marža 0
Mastering 800
Studijski glazbenici (prateći vokali i dr.) 2500
Dodatni troškovi (vokali,aranžeri, zbor itd) 3000

Troškovi izrade

Dizajn omota i ukupnog projekta 500
CD dupliranje /2oo kom + Master+ Barcode itd) 400
Tiskanje naklade 150
Pakiranje
Razni troškovi proizvodnje

Neto: oko EUR 12.350

Bruto: oko EUR 16.050

Prodaja putem pošte (Troškovi)

Maloprodajno se trebaju prodati oko 19.000 komada da se pokriju troškovi (ostvari break-even) – aukcijskim putem / direktnom elektronskom prodajom uključujući CD-ove. Veleprodajno se treba prodati oko 31.000komada da se ostvari povrat ukupnih troškova – licencijski izvor prihoda.

TROŠKOVI ALBUMA
ARIEL tHE TEMPLAR: WORLDS INSIDE
Valuta: EUR
Cijene su:Neto

NAVEDENE SU MINIMALNE CIJENE OBZIROM NA KOMPKEKSNOST PROIZVODA I CJELINU OBRADE

Troškovi snimanja /do 22 pjesme/

Studio (najam,usluge, 300 sati minim.) 6.000
Inženjer zvuka (+ dodatne usluge) 1200
Producentska marža 0
Mastering 1200
Studijski glazbenici (prateći vokali i dr.) 1400
Dodatni troškovi (vokali,aranžeri, zbor itd) 3500
Zbor čine osam vokalista po cijeni od EUR50 po pjesmi x 5 pjesme =2.000. Uz zbor potrebni su i dodatni instrumentalisti poput saksofonista i sl. Obzirom da je riječ o kompliciranom albumu (produkcijski i žanrovski) te obzirom na broj pjesama i potencijalnih hitova, svaka snimak treba biti ‘ispolirana’ do maksimuma. Za isto su potrebni aranžeri i profesionalci koji polažu tzv. bazične trake (ritam, bas itd.) radi brzine snimanja.

Troškovi izrade

Dizajn omota i ukupnog projekta 800
CD dupliranje /2oo kom + Master+ Barcode itd) 600
Tiskanje naklade 300
Pakiranje
Razni troškovi proizvodnje

Neto: oko 16.00 EUR

Bruto: oko EUR20.800

Direktna prodaja putem pošte (Troškovi)

Advertisements

3 Comments »

 1. Hi boys!e6e10a320d035d04ea9acf23671e8630

  Comment by http://homepage.mac.com/fmp3musicdownloads/index.htm — December 11, 2007 @ 10:16 am

 2. Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog site?
  The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast
  provided bright clear concept

  Comment by usuwanie zmarszczek — February 20, 2013 @ 6:34 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: