INFO ON THE PROJECT: HIT INDUSTRIA

January 31, 2007

(ARHIVA) STRATEGIC PLAN FOR THE PROJECT: HIT INDUSTRIA (Croatian)

Filed under: MASTER PLAN, Master Plan - Mediamatic* — hitindustria @ 9:26 am

U Zagrebu, 01.10. 2006

Naslov dokumenta:
Žurni strateški / provedbeni plan za Projekt trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću HIT INDUSTRIA kao izvršitelja Programa.

Svrha dokumenta:
Ovim se dokumentom odredjuje Plan provedbe Projekta Hit Industria te ukazuje na Opće uvjete u koji su povoljni u trenutku pisanja Plana i unutar kojih će se Program i Projekt razvijati. Program je pretežito izvoznog profila, tako da u obzir uzima zbivanja na svjetskom tržištu glazbene industrije, tiskovne industrije, filmske industrije, razvoj tehnologija (komunikacije, software, cijena dostupa i dr.) i opću socijalnu situaciju na glavnim svjetskim tržištima danas, recentno te projicirano buduće stanje obzirom na ukupne uvjete (ekološke, klimatološke, učinci globaliziranja proizvodnje u resursima, radnoj snagi i sl.). Ovaj Plan donosi postavke prema kojima će se naknadnim detaljnijim Poslovnim planovima obradjivati projekti i pravni entiteti koji će rezultirati radom Projekta: Hit Industria (d.o.o.)

Oznaka:
GL – 1809-57-12-06

Autor:
Ivan Ostoja
10000 Zagreb
Kontakt: 099 34 34 554 Email: ivan@megahits.biz; / business@megahits.biz

Status:
Informacija za ozbiljne interesente, na temelju koje će autori isporučiti Poslovni plan u suglasju s poslovnim mogućnostima i željama interesanata čije prve reakcije budu uzete u obzir kao pogodne za stvarni razvoj Projekta i Programa.

Datum verzije:
23.11.2006

Autorsko pravo:
Sva prava teksta, naziva i projekata predstavljaju vlasništvo autora, osim dijelova teksta, odnosno Priloga Planu koji sadržavaju informacijski materijali o shemama funkcioniranja industrije glazbenih prava u SAD, koje su zaštićene autorskim pravima trećih osoba, a u ovom Planu, odnosno Prilogu, očitovani su isključivo iz edukativnih razloga radi temeljitijeg upoznavanja s principima rada industrije glazbenih autorskih prava, kao i glazbene industrije EU, SAD i ostalim relevantnim tržištima na Svijetu (Daleki Istok, Južna i Srednja Amerika itd.) .

Svrha Plana:

Informiranje potencijalnih ulagča i interesenata o izvanrednoj poslovnoj mogućnosti s višestrukim materijalnim i marketinški generiranim profitima. Po vokaciji, potencijalni interesenti su ulagači u rane dobi poduzetništva > Poslovni angjeli; Jamstvene organizacije; Davatelje poduzetničko-kolateriziranih financijskih rješenja na temelju vrijednosnih papira kao početne imovine – utrživih prava, pisma namjere/predugovora s kredibilnom medjunarodnom kompanijom, životnih osiguranja, iskustva, goodwill vrijednosti ostvarenih projekta i potraživanja kao kolateralima za novo poduzetništvo. Plan s Prilogom (koji je većinom na engleskom jeziku) takodjer informira o trenutačnim strukturnim promjenama u svjetskoj glazbenoj i medijskoj industriji, te upoznavanje s kvalitetnim, inovativnim i globalno-utrživima proizvodima i uslugama Ivana Ostoje i Marija Meriana, obojica iz Zagreba, pokretača Projekta: HIT INDUSTRIA (d.o.o.):

Plan ima za operativnu i trenutačnu funkciju ostvarivanje nastavka financiranja početnih projekata Ivana Ostoje i Marija Meriana čija je stvarna vrijednost u pravima i izvedbi tržišno trenutačno u trenutku nastajanja i finalizacije veća od uloženog za koeficijent od najmanje x 2.7 prema svjetskim industrijskim standardima običaja poslovanja, troškova, prihoda i odnosa povrata na investiciju i povrata na imovinu (ROI; ROA).

Plan je radi zatečene situacije kreativnog zamaha, obznanjivanja branda GATSBY & LAUREN u uglednim internet medijima koji se odnose na svjetsku glazbenu industriju, dosadašnji uspjegha Ivana Ostoje u medijima, kako u Hrvatskoj tako i Europi (TOP 10 single ploča Kevina Keegana 1979. godine; TOP10 projekta Tesla Girls! Na www.mp3.com 1998/99 itd.), poglavito aplikativan za hrvatske opportunity (prigoda) ulagače i ulagače u medije na svakoj razini
a) poduzetničko–venture-ulaganje od početne dobi projekta,
b) logistička podrška,
c) strateško ulaganje,

obzirom da je Projekt kojim počinje program trenutačno komercijalno isplativ ako se uzme u obzir razlika u vrijednosti koju stvaraju niski početni troškovi rada, opreme i dr.

Početni kapital je potreban radi završetka snimanja navedenog albuma, izrade aktivne web stranice s cjelovitim funkcijama 20 načina prodaje (web shop) i oko trideset najrelevantnijih servisa na internetu, te postupnog guerilla-marketinga koji koristi taktiku posredne i neposredne reklame.

Jedinstvene poslovne i marketinške osobine Plana:

I. Plan predstavlja inovacije u odnosu na medijske sadržaje i kapitalizaciju istog, posebice u načinima poslovne aukcije i pretprodaje albuma i drugih medijskih uradaka iz radionice hrvatskog izvoznog branda GATSBY & LAUREN u području osmišljavanja, razvoja, proizvodnje i distribucije uradaka, te niske poslovnih rješenja u cilju postizanja sinergičnosti etapnog angažmana kapitala proizvodjača i kupaca, kao što može biti,primjerice, tzv. junk obveznica (za: OTC-Over the Counter – neslužbeno tržište vrijednosnica). Obveznica se može temeljiti na vrijednosti intelektualne imovine i projiciranim profitima uporabe iste, uz dodatne konvertibilne kolaterale;
II. Program Projekta: HIT INDUSTRIA odnsoi se na sva područja medija (glazba, igrani film, tiskovna i elektronska izdanja, novi mediji, produkcija sadržaja, poslovne usluge) te na poslove pripreme, financiranja i plasiranja izvoza medijskih i kulturnih proizvoda i usluga;
III. Program se fokusira na izradi vlastitog sustava za mikro plaćanje kao i omogućivanja uporabe sustava za plaćanje preko interneta (sustavi za nano- i mikro- plaćanje) koji su dostupni, jeftini i jednostavni svakom čovjeku neovisno o njegovom poznavanju informatike i interneta;
IV. Projekt: HIT INDUSTRIA  započinje s komercijalnim albumom glazbe i podataka koji sadrži dvije super single izdanja koja su pisana za ulazak u barem TOP40 služebnih top lista. Uz to treba naglasiti dvije početne SUPER DOUBLE-A singlice i početnim albumom koji će instantno naći mjesta na top listama zbog svog sadržaja i posrednog marketinga;
V. Pjesme Ivana Ostoje i Marija Meriana pod registriranim pseudonimima (pennames; likenesses) ‘Ivan Gatsby’ i ‘Isaac Lauren’ obiluju fantastičnim i komercijalno neodoljivim harmonijama, melodijama, riječima i ukupnim rješenjima koje će svatko izdanje automatski pokrenuti na relevatne industrijske top liste najprodavanijih pjesama i albuma elektronskim i klasičnim putem (prodajom nosača zvuka i podataka, uprilagodjenim (customised) izdanjima i sl.
VI. Projekti su marketinški posve prilagodjenih trenutačnim i budućim okolnostima vulgarizacije i degeneracije melodija i harmonija kao i ukupnog civilizacijskog stila glazbe kroz pravce poput ‘rap’ glazbe; povratak ponude zahtjevnijoj publioci izmedju 20-7o godina kojima nedostaje povoda za identifikaciju; pjesme su, osim poetske prizornosti, smještene u svijet klimatskih i životnih apokalipsa, teror islama i demografsku katastrofu autohtonih naroda u zemljama EU, SAD i šire, te tomu i relativizacija ljudskih prava, vulgarizacija ciljeva politike te uspjeha u životu.

Sadržaj Plana:

SADRŽAJ 5

SAŽETAK UVODA 6
UVOD (INFO-SHEMA) 7
POJMOVNIK PLANA 8
VRSTE ANGAŽMANA I STVARANJA PROFITA / NOVIH VRIJEDNOSTI 9
POČETNE RADNJE PROJEKTA HIT INDUSTRIA (D.O.O.) 10
TROŠKOVI IZDANJA (GLAZBA) U PRVOJ GODINI (2007) 18
KRATKI SAŽETAK-PROJEKT: HIT INDUSTRIA (D.O.O.): POSLOVANJE 25
PROJEKT: HIT INDUSTRIA (D.O.O.) : POSLOVNA STRATEGIJA 27
PROJEKT: HIT INDUSTRIA – MISIJA (UZ MULTIMEDIJSKE PROJEKTE) 28
PROJEKT: HIT INDUSTRIA – PLANIRANJE PRORAČUNA (IZVORI PRIHODA) 30
HIT INDUSTRIA (D.O.O.) : DJELATNOSTI (TRGOVAČKOG DRUŠTVA ) 34
RAD NA KATALOGU, IZDANJIMA… BRANDA GATSBY & LAUREN 35
PRVI PROFIT-…RAZLIKA U CIJENI 36
PRAVA – INTELEKTUALNA IMOVINA 38
SHEMA ZARADE PUTEM AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA U SVIJETU 39
HIT INDUSTRIA (D.O.O) -PROJEKCIJA POČETNIH TROŠKOVA I BILANCE 41
HIT INDUSTRIA (D.O.O): OKVIRNI TEHNIČKI TROŠKOVI DRUŠTVA 44
POČETNA IMOVINA I IZVORI PRIHODA PROJEKTA: HIT INDUSTRIA 46
SIMULACIJA POČETNIH PROFITA PROJEKTA: HIT INDUSTRIA 48
POČETNI MARKETING BRANDA GATSBY & LAUREN 51
PRIHODI OD TANTIJEMA I LICENCIJA U SVIJETU (SHEME I PRIMJERI) 52
PREDNOSTI SUSTAVA PROJEKTA: HIT INDUSTRIA 59
PROJEKT: HIT INUSTRIA GOODWILL I POČETNE UNESENE TE SKRIVENE VRIJEDNOSTI 60
BRANDOVI PROJEKTA: HIT INDUSTRIA 61
USTROJ GLAZBENE INDUSTRIJE I TRŽIŠTA 62
PROJEKT : HIT INDUSTRIA – DALJNJI GLAZBENI PROJEKTI 65

PRILOG 1: KATALOG PJESAMA BRANDA GATSBY & LAUREN 67
PRILOG2: GOODWILL I DRUGE POČETNE VRIJEDNOSTI PLANA (DETALJNIJE) 75
PRILOG 3: ŽIVOTOPISI POKRETAČA PROJEKTA: HIT INDUSTRIA 78

SWOT ANALIZA – SJEMENSKI STADIJ PROJEKTA: HIT INDUSTRIA 83

Sažetak Uvoda

U Planu su navedene osobine Program, kao i početnih proizvoda i usluga za trgovačko društvo HIT INDUSTRIA d.o.o. (u pokretanju) koje će proizvoditi globalno komercijalno utržive medijske uratke, po obrascima niskih troškova u odnosu na unesene i novostvorene vrijednosti;
Početne djelatnosi odnose se na područje komerijalne glazbe s za globalno tržište, u dobi kada svjetska glazbena industrija prolazi kroz najveću strukturnu promjenu u predstavljanju i prodaji glazbe, kao i medijima glazbe.

Vrijednost svjetskog glazbeno tržište procjenjuje se na oko 40 milijardi USD godišnje, s visokim potencijalom koji će oblikovati učinkovitija prodaja putem interneta nakon štos e riješi problem mikro i nanonaplate.

Program HIT INDUSTRIA i Projekt HIT INDUSTRIA (d.o.o.) novelirati će hrvatsko tržište funkcijom (izvozna agencija za medijske i kulturne proizvode), proizvodima (GATSBY & LAUREN MEGAHIT CATALOGUE, kao i derivatima istog poput moguće obveznice, kolaterala i sl.) izdanjima, sadržaju i obliku proizvoda te načinima kapitalizacije intelektualne imovine.

HIT INDUSTRIA promaknut će se i prije svog osnutka, kao obrt za intelektualne usluge i proizvodnju zvuka- optimalno za tzv. DIY izdavače (Do-It-Yourself = Uradi to sam) , odnosno preddruštvo (d.o.o.), u izvoznika hrvatske intelektulne imovine koja će biti plasirana javnosti na medijski izložena mjesta. Hrvatska je mmonetarno i medijski okupirana, a taj status je uzrokovan konsolidacijom banaka novcem poreznih obveznika, neosudjivanjem gospodarskih kriminalaca i njihovih političkih suradnika, kao i nepovratu nastalih šteta od istih (Tisak, Slobodna Dalmacija i dr.) čime su političari kao vrh moralne vertikale u društvu činjenično legalizirali kriminal kao modus vivendi i modus operandi u ovoj zemlji, onemogućujući financiranje hrvatskih medijskih projekata pri ministarstvima za poduzetništvo, kulturu i prikladnim fondovima.

Nositelji Programa su Ivan Ostoja i Marijo Merien iz Zagreba

Isti uz; prava i imovinu koju unose u imovinu Društva; pripremaju realiziraju i prodaju sve svoje glazbene i druge medijske uratke.

Početni projekt HIT INDUSTRIA-e predstavlja komercijalni glazbeni album koji sadrži dvije SUPER DOUBLE-A SIDED SINGLES (super singlice za intenet i fizičku prodaju):
1. SECRETS OF MY LIFE / DON’T WORRY,MA,NOTHING IS GONNA BE ALRIGHT u izvodjenju GATSBY & LAUREN
2. KISS ME AUTOMATIC…IT’S SO CHIC / PROUD TO BE CATHOLIQUE u izvodjenju ‘dadaističkog’ studijskog projekta branda GATSVY & LAUREN – DAta!DAta!
3. Početni album s megahit potencijalom za trajnu komercijalnu eksploataciju na svjetskim tržištima naziva THE WORLD WE ARE A-CHANGIN’ u izvedbi izvodjača GATSBY & LAUREN.

UVOD (INFO SHEMA) :

PROJICIRANA SHEMA PRAVNIH ENTITETA PLANIRANE GRUPACIJE SA SJEDIŠTIMA U ZEMLJI I INOZEMSTVU(2007-1010):

HIT INDUSTRIA postat će, a što ponajviše zavisi od dobre volje i razvoja početne suradnje s distributerom, dijelom financijsko-medijske grupacije u pripremi radnog naziva: ‘plus’,-/ ‘Premier Media’ koja sadrži nematerijalne (intangible) vrijednosti (prava, brandove, radove, goodwill) temeljem kojih će se osnivati daljnja trgovačka društva ili sudjelovati o pokretanju poduzetničke internet mikrobanke i dr. Planirani spin- off projekti su:

Agencija s blagotvornim i komercijalnim ciljem potppune podrške malom i srednjem poduzetništvu, poglavito poduzetnicima u ranoj dobi :plus!AGENCIJA ZA FINANCIRANJE HRVATSKIH PODUZETNIKA d.o.o. — plus!BANKA ZA MIKROFINANCIJE, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ d.d., prva mikrobanka u RH/banka za poduzetnike/net-multi channel banka (Nastavak Projekta: BMP) — plus!MEDIA >plus!MUSIC: EuroVirgin Ltd. – MI2 Music Ltd. -plus!FILM AND VISION plus! PRESS & BOOKS i dr. prema okolnostima, — plus!INVEST, društvo za upravljanje investicijskim fondovima:AKTIVfond / PREMIERfond/ *PREMIERextra FONDARIELplus FOND*TESLAplus FOND*GOLD plus FOND i drugi zatvoreni odnosno Venture ili Business Angels fondovi

*Naglasak u portfeljiranju proaktivnih fondova, na projiciranim poduzetničkim novostvorenim vrijednostima plus! INVEST d.o.o., trgovačko društvo za strateške poslovne usluge.

Trgovačko društvo koje će grupaciji obavljati poslovne usluge upravljanja, knjigovodstva, saldiranja bilanci, ugovaranja adekvatnog kapitala iz inozemnih izvora, instrumenata kapitala i dr.

**Ovo je Društvo opcionalno, te će Agencija preuzeti gorenavedene djelatnosti i funkcije: Brand GATSBY & LAUREN GLOBAL MEDIA (radno).

Brand će biti namijenjen za globalno eksploatativnu glazbu, medijske projekte u svim dobima pripreme,razvoja, proizvodnje, kapitalizacije, distribucije, naplate, izvoza, financiranja izvoza prikladnim kapitalom, a brand Gatsby & Lauren biti će prepoznatljiv kao cjelovit tvorac projekata, welfare pobornika te ikone medijskih i poslovnih usluga.
Pojmovnik Plana

PROGRAM HIT INDUSTRIA: Program čini navedeni broj projekata u medijskim i poslovnim područjima koji svojim ostvarenjima sinergično polučuju ciljeve programa;

PROJEKTI PROGRAMA HIT INDUSTRIA: Projekt je uskladjeni skup aktivnosti kojima se od odredjenog stanja dolazi do željenog stanja, pa se projekte zastupljene unutar Programa Hit Industria treba analizirati odvojeno, ali unutar zajedničkih medijskih, komercijalnih i ideoloških postavki;

PSEUDONIMI, BRANDOVI I RADNJE: Ivan Ostoja i Marijo Merien, pod pseudonimima: Ivan GATSBY & Isaac LAUREN, spremaju od 1997. godine Katalog globalno komercijalnih hit pjesama radnog naziva GATSBY & LAUREN GLOBAL HIT CATALOGUE, te ukupnu strukturu koja je potrebna za pripremu, razvoj i marketing projekta, snimanje, produkciju, identitet i vizualizaciju izvodjača, financijsku konstrukciju, kontakte, potencijalnu publiku i dr;

UPRAVLJAČI PROGRAMOM: Ivan Ostoja je izradio Program na temelju svojih iskustava i talenta koji je nerijetko praktički bio vremenski ispred ljudi u njegovu okruženju. Shodno navedenom Ivan Ostoja će koordinirati provodjenjem istog u djelo kroz projekte koji sadrži, kao i autonomne djelatnosti sa svrhom što učinkovitijeg razvoja i upravljanja projektima;

UPRAVLJAČI PROJEKTIMA: Početni se projekt zbog dostupnog kapitala, cijene, odnosa cijene s novostvorenom vrijednošću, postojanja proizvodnih uvjeta, radova, snimaka, prava i dr. odnosi na glazbena izdanja kojim se će se promovirati brand GATSBY & LAUREN. Upravljač ovim projektom koji će biti vlasništvo trgovačkog društva, po osnivanju istog, Hit Industria d.o.o., u suglasju s uvjetima i roku kapitalizacije,biti će Marijo Merdien iz Zagreba, koji je skladatelj glazbenik, zvučni inženjer i producent, a koordinator u postupku biti će Ivan Ostoja; Ivan Ostoja i Marijo Merian mogu realizirati projekte jer posjeduju iskustvo, znanje, vještinu, obrazovanje, potrebne kontakte te sposobnost stvaranja profesionalnih i konkurentnih uradaka za svjetsko tržište po izuzetno niskoj cijeni čime se stvara prva komparativna prednost i nova vrijednost u odnosu na uloženo novcem, radom, tehnologijom, prostorom i drugim troškovima.

Marijo Merien i Ivan Ostoja svakodnevno skladaju, bilježe ideje, riječi, melodije,harmonije i taktove, te stvaraju katalog pjesama koji će biti namijenjen prije svega izvodjačima GATSBY & LAUREN branda; Glazba se snima i producira (mastering,miks i dr) u studiju WHITELIGHT u Zagrebu, te je stoga cjelokupna proizvodnja i izdanja 100% HRVATSKI!!!

VRSTA GLAZBE, INOVATIVNOSTI:

Prema logaritmima svoga sustava rada i sadržaja s optimiziranjem učinaka – MEDIAMATIC* glazba GATSBY & LAUREN branda i Kataloga hit pjesama biti će generička, strogo formulaična u sadržaju hit pjesama u odnosu na žanrove, područja, riječi i cijelu marketinšku koncepciju izvodjača. Pjesme će imati svoj izričaj, originalnost i unikatnost,a tvoriti će mješavine (crossover) vrsta glazbe, ponajviše vrsta: art brit pop, country pop, electro, power pop, bubblegum,doowop, rock, sympho rock, balansirani heavy metal, akustični recitali, neu europ-pop & dance, global sympho pop, grand epic i sl. Pjesme će sadržavati zarazne i hitoidne ključeve u harmonijama, melodijama, aranžmanu i riječima, te u načinu izvedbi. Prevladavati će pop harmonije i riječi koje osvajaju slušatelje, posjeduju emocije koje nikad ne prerastaju u jeftine klišeje i trivijalnosti, te stvaraju pretpostavke za svakoga da uživa u njima i da ih interpretira prema svojoj životnoj situaciji i željama. GATSBY & LAUREN pjesme će po svojoj autentičnosti, autohtonosti u križanju žanrova izrasti u specifičan i prepoznatljiv izričaj da će predstavljati pravi trademark zvuka i vizije. Pjesme i cijela atmosfera koju stvara GATSBY & LAUREN brand ujedinjuje generacije, otvara nove dimenzije i nišee potošača te aktivnih sudionika u ukupnosti poslovnih i kreativnih radnji koje se odnose na medije i poslovne djelatnosti.

VRSTE ANGAŽMANA I STVARANJA PROFITA / NOVIH VRIJEDNOSTI

GLAZBA (KAO POČETAK SVEGA):

Projekt: HIT INDUSTRIA (na početku mikro poduzetništvo u prikladnom  pravnom obliku,  a kad se za isto stvore materijalno-formalni preduvjeti: d.o.o.), promicati će od početka razne vrste profesionalnih angažmana Ivana Ostoje i Marija Meriena pod pseudonimima Ivan Gatsby i Isaac Lauren u glazbenoj industriji koji će biti prikladne poduzetničkoj dobi Programa i Projekta: HIT INDUSTRIA:
1. GATSBY & LAUREN skladati će, snimati, producirati, obavljati marketing i izdavati elektronskom distribucijom ili kroz licencijski ili distributerski ugovor paletu svojih izvodjača pod label-etiketom (Hit Industria; EuroVirgin, plusMedia Music; CityMedia Music; s tim da će izdavaštvo (publishing; komercijalnu skrb o pjesmama, nakon što prestanu obveze Hit Industrie, odnosno Ivana Ostoje i Marija Meriena kao uzimatelja kredita, korisnika jamstva-s pr. HAMAG-om; ili potpisnika ugovora o poslovnoj suradnji- s ulagačima, preuzet trgovačko društvo MI2 MUSIC’)),
2. GATSBY & LAUREN licencirati će pjesme interesentima za koje se smatra da njihovi izvodjači mogu prodati veliki broj primjeraka nosača zvuka i ostvariti kvalitetno emitiranje na medijskim postajama, javnim mjestima, filmovima, reklamama i dr.,
3. GATSBY & LAUREN pružati će, po potrebi, a u svrhu održavanja likvidnosti izmedju početnih termina, pružati usluge produkcije, razvoja, pripreme, savjetovanja, skladanja, managerstva i dr. za kompanije i izvodjače koji isto zatraže, a ukoliko poslovna procjena bude pozitivna i ne ugrožava temeljni proizvod branda Gatsby & Lauren (etiketu i nakladništvo-publishing),
4. GATSBY & LAUREN nuditi će za albume na kojim ase pojavljuju kao izvodjači, te za albume i derivate istih (single; video spotovi; poslovni dizjan; marketing i sl.) svoje izvodjače-projekte ili izvodjače-grupe kao zajedničko ulaganje (joint venture) za slijedeća tri albuma i jedan kompilacijski potraživanjem novčanih sredstava za razvoj, pokretanjem investicijskih fondova prema nazivu izvodjača-grupe ili izvodjača-projekta, a u čemu mogu sudjelovati i obožavatelji, te prodajom ukupne licencije s pravom skladanja i produciranja broja pjesama. Tomu, primjerice, ARIEL AKTIV FOND (vrsta index fonda), za akontativna plaćanja/rezervacije budućih izdanja, kao i pravo na daljnju prodaju ograničenog broja primjeraka za definirani broj pretplatnika i sl.
5. GATSBY & LAUREN nastojati će sekuratizirati konvertibilnim junk obveznicama svoja autorska prava kao i srodna prava (mehanička prava, izvodjačka prava, producentska prava, nakladnička prava, prava na nazive, izgled, identitet i vizualizaciju izvodjača i dr.); buduće projicirane profite; potraživanja; radove i dr. putem ponude Kataloga pjesama, s objektivnim globalnim hit i megahit potencijalom, radnog naziva: GATSBY & LAUREN GLOBAL MEGAHIT CATALOGUE BOND (skr. GATSBY & LAUREN GLOBAL MEGAHIT BOND),
6. GATSBY & LAUREN će prihode stvarati akontacijama od ugovora, kao i razvojem sustava za nano-mikro plaćanja ‘MicroPhone’ kojega će finalizirati do razvoja medijskog portala domene: http://www.megahits.biz , kao jedan od načina plaćanja, u zastuplejnih desetak opće dostupnih načina plaćanja, čime će proširiti potencijalnu bazu kupaca proizvoda i usluga. Projekt:Hit Industria će za potrebe očitovanja, distribucije i prodaje glazbenih uraka i usluga koristiti OS-Commerce sustave, te uprilagodjene IODA, ArtistFirst.net i slične distribucijsko-naplatne platforme/programe koji su učinkoviti i zadovoaljavaju kriterije za uvrštenje u službene top liste na svjetskim, odnosno ciljanim tržištima branda Gatsby & Lauren.
7. GATSY & LAUREN organizirati će nastupe uživo i snimke svojih izvodjača, te originalno osmišljenim turnejama i albumima uživo, kao i kompilacijama uz neprestano osvježeni marketing, prihodovati ukupnom Programu;
8. Na druge načine, putem poslovnih usluga, konverzije akontacija u investicijske fondove i druge konvertibilne vrijednosne papire s funkcijom očuvanja i multiplikacije vrijednosti, organiziranje portfelja fondova, donacija u programi ma i dr.

POČETNE RADNJE PROJEKTA HIT INDUSTRIA (d.o.o.) :

Zbog cijene i zatečenih okolnosti, Ivan Ostoja i Mario Merien predlažu žurni rad na svjetski utrživim glazbenim projektima kao načinom najbrže početne kapitalizacije unesene imovine trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću HIT INDUSTRIA, obzirom da su započeli početni kontakti s medjunarodnim kompanijama kao mogućim ditributerima (Sony BMG, Warner, Universal, EMI i dr.), a izdanja GATSBY & LAUREN brand, kao i arhivske informacije o planiranim izdanjim, poslovnim modelima i sl. očitovane su web stranici za prodaju glazbe www.musicdock.net (tražiti na internoj tražilici: Gatsby and Lauren), kao i slušanju iste na domeni www.betarecords.com. Stoga je moguće aktivnosti Hit Industrie obavljati kao preddruštvo u osnivanju koje će pridobiti svoj konačni pravni oblik (d.o.o) kada za isto budu stečeni materijalni i formalni uvjeti.

Kao početnu vrijednost trgovačkog društva uzimaju se autorska i srodna prava te te definiranje i pro forma oblikovanje kataloga pjesama koji će neprestano rasti- početni oblik 60 pjesama – 15.siječnja 2007: s mjesečnom dinamikom rasta od 12 (dvanest) novih pjesama. Kriterij je da najmanje 3/10 (tridesetine) od ponudjenih pjesama ima globalni megahitoidni potencijal po jačini i komercijalnosti svojih melodija,harmonija, riječi, potencijalne izvedne i aranžmana, kao i društvenoj funkciji koja će im priskrbiti daljnju vrijednost.

Vlasnici autorskih i srodnih prava Kataloga, uključujući i nakladnička (publishing), te producentska i izvodjačka, radnog naziva GATSBY & LAUREN GLOBAL HIT CATALOGUE su Ivan Ostoja i Mario Merien, obojica iz Zagreba, čiji su radni pseudonimi (pennnames; registered likenesses) za ovu prigodu: Ivan GATSBY i Isaac LAUREN.

Obzirom da su Ivan Ostoja i Marijo Merien autori riječi i glazbe, zvučni inženjeri, producenti, izvodjači i suizvodjači (vokali; instrumenti; sampling; programming) obavljaju mastering i mix snimaka, dizajniraju marketinške jedinstvenosti svakog projekta i izdanja te najniže stvarno moguće troškove rada i proizvodnje profesionalno kvalitetnih i tržišno poželjnih izvoznih medijskih i inih uradaka, projicirane su dvije opcije za početnu strategiju predstavljanja pjesama i branda GATSBY & LAUREN GLOBAL (skraćeno: GATSBY & LAUREN, inicijali: G & L).

PRVA IZDANJA ZA NASTAVAK REALIZACIJE I FINALIZACIJU KOJIH JE POTREBAN KAPITAL (JAMSTVA itd.)> 100 % HRVATSKI IZVOZNI PROIZVOD!

Skladanje,snimanje, produkcija (mastering i mix) i poslovne radnje (marketing,dizajn, oprema nosača zvuka itd.) obavlja se u Zagrebu, u WHITELIGHT studiju po posebnom cjeneiku za ovaj izvozni proizvod. Stoga, sve je 100% HRVATSKO!!!

1. izdanje: Elektronska i klasična singl ploča s dvije pjesme (trake) koja zadovoljava zahtjeve uvrštenja na top liste glazbene industrije (RIAA; IFP).GATSBY & LUREN:1.Secrets of My LifeDon’t 2.Worry,Ma,Nothing Is Gonna Be AlrightNa tržištu 18.12.2006 2. izdanje: Elektronska i klasična singl ploča s dvije pjesme (trake) koja zadovoljava zahtjeve uvrštenja na top liste glazbene industrije (RIAA; IFP). DAta! DAta!:1.Kiss Me Automatic…It’s So Chick2.Proud To Be CatholiqueNa tržištu: 17. 01.2006 ALBUM:GATSBY & LAUREN: The World We Are A-Changin’ (alternat. The West of…So Very Far) —11 monster trajnih i instantnih hit pjesama u žanru akustike (protest) i epic rocka —Na tržištu: 12 .2. 2006

PLANIRANE RADNJE:

STUDENI – PROSINAC 2006:

SIJEČANJ – VELJAČA 2007

Obzirom da je u odnosu na uvjete ovaj Plan nadasve operativan, potrebno je odmah na odredjeni način barem iznijeti namjeru ili volju kreditora, poslovnog partnera ili jamca, kako bi se moglo nastaviti snimanje i produciranje pjesama za dvije single ploče i album, izdanja koja mogu konkurirati za službene top liste (chart elligible) nakon što se izdaju putem interneta (za tzv. downloading– skidanje s plaćanjem na više od 30 najposjećenijih servisa u svijetu) purem interneta, odnosno na ‘fizičkom’ tržištu na kojem je medij CD.

Snimanje i produciranje prve SUPER DOUBLE-A singlice koja označava tzv. super singlicu s dvije pjesme koje mogu biti ravnopravno hitovi, obavljena je u zagrebačkom WHITELIGHT studiju, koji posjeduje opremu vrhunske kvalitete, a sadrži dvije hit pjesme žanra tzv. Cyber Protest Acoustics, odnosno novostovorenog žanra, Country Sugar Pop Noir, koji će biti prepoznatljiva etiketa Gatsby & Lauren branda, u niski drugih:

1. SECRETS OF MY LIFE (Tajne mog života)
2. DON’T WORRY, MA, NOTHING IS GONNA BE ALRIGHT (Ne brini se, majko, ionako ništa ne će biti u redu)

Autori i izvodjači: Gatsby and Lauren

*1: Pjesme u mp3 formatu (256 kb/s s riječima, te tekstovima na uglednim glazbenim informativnim portalima, poput Music Industry Information Network – http://www.mi2n.com te arhivom tekstova o planovima Gatsby & Lauren dostupne su na linku: http://hit-industria.blogspot.com, odnosno na prodajnoj web stranici http://www.musicdock.net . Navedene pjesme i tekstovi nalaze se u Privitku/Prilogu ovom Planu.

**2: Na CD-u,koji je privitak ovom planu, nalazi se i početna tv. Demo verzija drugog hita koje Gatsby & Lauren namjeravju ponuditi distributeru u Austriji do 10. prosinca o.g, a sadržavati će pjesme KISS ME AUTOMATIC…IT’S SO CHIC (Poljubi me automatski…to je tako dobro) te kandidata za Eurosong 2007 PROUD TO BE CATHOLIQUE (Ponosni smo što smo katolici).

Gatsby & Lauren će snimiti, producirati, dizajnerski obraditi te napraviti spremnim za objavljivanje albuma, uključujući sve popratne formalne radnje poput registracije autorskih prava, barcod itd., radnog naziva THE WORLD WE ARE A-CHANGIN+ (Svijet kojeg mijenjamo).
Alternativni naziv je THE WEST OF…SO VERY FAR, cinična spojka sintagmi ’western’ i ‘best of’’.

Album će sadržavati 10+ (deset+) trajnih klasika, od kojih je broj instant hitova za relevantna tržišta SAD, Ujedinjenog kraljevstva, Njemačke, Austrije, Nizozemske, Japana, Australije, Južne i Srednje Amerike itd. te će se po smišljenoj niskotroškovnoj posrednoj reklami, koju isporučuju Gatsby & Lauren, prometnuti u vrstu klasika (all-time classics) u standardu Don McLena (American Pie), Boby Dylana, Simon and Garfunkela i sl.

Album uključuje kantautorski Singer-Songwriter stil, Cyber Acoustics; pojačan s Grand Epic stilom u dvije himne – Brothers-in-Blood, Message to the People te Country Sugar Pop Noir u pjesama Don’t Worry,Ma, Nothing Is Gonna Be Alright, The Perfect Nobodies, Secrets of My Life i dr.

Albumom prevladavaju komercijalne pop harmonije i melodije koje su usglašene s temama albuma.

PLANIRANA IZDANJA BRANDA GATSBY & LAUREN U 2007-oj GODINI:

Album THE WORLD WE ARE A-CHANGIN’ (Svijet kojeg mijenjamo) sadržavati će pjesme u sofisticiranom akustičnom izrazu, kao i Epic/Saga Rock, ali s nevjerojatno neodoljivim melodijama, harmonijama, tekstovima, aranžamanima i atmosferom. Album, po kvaliteti koja ‘prži’ od prve do zadnje sekunde, te identifikaciji, spada u megalitska izdanja po kvaliteti i hitoidnosti, te motiviranosti, poruci, izvedbi i cjelokupnoj atmosferi svake od uvrštenih pjesama, koje su himnične, intimne, veličanstvene ili predstavljaju izraz sofisticirnog cinizma uvjetovanog sve većim stupnjem praktične onemoćalosti starijih (protestnih; rock) i novijih generacija, potonjih koji ne gledaju Big Brother i slušaju (c) rap.

Album će sadržavati sljedeće pjesme u trajanju izmedju 3 (tri) do 6 (šest) minuta, s apsolutno prepoznatljivim sazvučjem i hit potencijalom, koji ujedinjava generacije, kao i ciljane niše potencijalnih kupaca:
Album: THE WORLD WE ARE A-CHANGIN’
Izvodjači: GATSBY & LAUREN
Stil/žanr: ‘Nice’n’Teasy’: Singer-Songwriter; Cyber Acoustics; Country Sugar Pop Noir; Protest Folk; Grand Epic
Pjesme-kandidati: 1. Brothers-in-Blood 2. Confessions of a Traveller 3. Secrets of My Life 4. Anywhere You Seem 5. A Town with No Name 6. Don’t Worry,Ma, Nothing Is Gonna Be Alright 7. Message to the People 7. After the Kiss…They Call It Love 8. Walk on by (And Never Stop) 9. The Perfect Nobodies 11. Storyteller against the Rain, 12. The Storm A-Comin’
i druge prema komercijalnoj potrebi.

Album kao i sva druga izdanja Gatsby & Lauren branda bit će snimani profesionalno, zvuk će u sadržaju, izvedbi, produkciji i marketingu biti atraktivan i magičan za široku publiku diljem svijeta, poglavito najvažnijih tržišta (SAD, UK, Njemačka, Japan itd). Prvi profit se nalazi u novostvorenoj vrijednosti, odnosno u cijeni novostvorene vrijednosti (gotovog albuma s potrebnim perfirerijama poput grafičkih, marketinških rješenja koja su standard svjetske glazbene industrije i tu se nalazi prvi izvor profita:
– u usporedbi s cijenom proizvodnje albuma s u žabnru pop-rock glazbe i cijenom koju će Gatsby & LaurenOm postići, prije svega zahvaljujući činjenici da su autori pjesama, inženjeri i producenti te da se staraju o svakom projektu, unutar okvira dogovora s distributerom za svjetsko tržište, od osmišljavanja do krajnje finalizacije svakog projekta i maksimiziranja njihove komercijalne utrživosti.

NAPOMENA:
Gatsby & Lauren, unutar spektra izdanja pod brandom Gatsby & Lauren biti će kao izvodjači zastupljeni na samo tri projektna albuma sveukupno, i to na albumima koji će se ugovorno i programski tretirati kao one-off projekti:

2007: planirani dan islaska na tržište 12.veljače 2007 – THE WORLD WE ARE A-CHANGIN’ (alternativni naziv: THE WEST OF…SO VERY FAR. Drugi naziv otpočinje stalni Gatsby & Lauren opravdani i suptilni cinizam, koji će postati jedan od zaštitnih znakova proizvoda G&L branda).
2008: unutar prvog tromjesečja – TURN OF THE CARDS (16 pjesama)
2008-2009: PLATINUM BY DEFAULT, album koji će upotrebljavati dotad nevidjenu tehniku procesuiranja ljudskog glasa (projekt u tehnološkom razvoju), kojom će se moći raspolagati glasovi najvećih pjevača, živih i mrtvih i, a nakon potpisanih ugovora o pravu korištenja istih.

ALBUMI IZVODJAČA KOJE STVARA, RAZVIJA I KOMERCIJALNO REALIZIRA BRAND GATSBY & LAUREN KAO STUDIJSKE (IN VITRO) PROJEKTE:

Početni album izvodjača koje izrade i razviju Gatsby & Lauren kao brand (tzv. studio projekti; in house; in vitro projects) pojavljivati će se u izdanju manje početne naklade radnog naziva:
MEGA /ST/ ART EDITION, odnosno PLATINUM BY DEFAULT* EDITION!
koja će biti proizvedena (skladane, snimljen, izvedene, producirane), uključujući omote, master disk, duplikaciju, video spot(ovi) i dr. u Republici Hrvatskoj. Stoga je riječ o 100 % hrvatskom izvoznom proizvodu, barem kad je riječ o izradi i prvoj nakladi nosača zvuka u/ili podataka.

Albumi i single-izdanja koja su podložna (chart elligible) kriterijima službenih rang lista po Federation of of Phonograph Industry (IFPI), a koja se budu izdavali s posebnim bonusima na internetu i budu dostupna konzumaciji putem kompjutera ili mobilnog telefona, izdavati će u izdanju: ‘e-njoy! e-dition’, u kojoj je odvojeno slovo ‘e’ simbol elektronike, emaila i sl

Albumi, koji sadrže već napisane hit pjesme ili hit pjesme u prvotnom grubom (rough demo) obliku, sadržavati će jedinstveni stil Gatsby & Lauren branda:
AFTER POP/ROCK MUSIC ; POP-ROCK NOIR

Navedeni opći stil glazbe i izričaja branda Gatsby & Lauren (umbrella style) implementirati će originalne izričaje postojećih ili originalnih žanrova Gatsby & Lauren branda kao što su:

Art Brit Pop; Grand Epic; Cyber Acoustics; Country Sugar Pop Noir; Epic Sympho Rock; Tabloid Melodic Punk (uključujući podžanrove: Punk’n’Pop; Protest Punk itd) ; Tabloid Techno Pop (uključujući podžanrove: Dream Pop; Electro Robot Pop); Neo Euro Pop; Global Sympho Pop; Hard Melodic Rock, itd.

Obzirom da brand Gatsby & Lauren treba promaknuti u visoku tržišnu goodwill vrijednost, poglavito u projektima iz poduzetništva i financija koje će uslijediti nakon što akontacije i drugi izvori prihoda medijskih projekata omoguće pokrivanje svih obveza i samostalan razvoj, stoga će svaki debitantski album izvodjača Gatsby & Lauren branda na svome omotu, kao i javnom predstavljanju na internetu i drugdje nositi naziv GATSBY & LAUREN s prikladnom najavom.

NAPOMENA: Sve pjesme koje postoje u grubim demonstracijskim oblicima, koje su snimljene kao demo snimke ili su notirane, posjeduju objektivno dokazive kvalitete koje pjesme honoriraju s hitoidnošću, konfekcijskom dostojanstvenošću, neodoljvošću, motiviranošću i opravdanošću u melodijama, harmonijam, riječima, aranžmanu, izvedbi i dr.
Svaki album, izvodjač i projekt posjeduju svoje jedinstvene prednosti prema žanru i kategoriji očekivane publike, s time da je svako izdanje Gatsby & Lauren branda zapravo upućeno najširoj publici i pojedincima koji znaju uživati u kvaliteti neodoljvih melodija i harmonija.
Gatsby & Lauren stil fokusira sed na onome što je najbitnije u galzbi i svakom drugom području rada – sadržaju. Zbog toga će Gatsby & Lauren brand prerasti u trajno komercijalno sredstvo i ikonu očuvanja medijskih civilizacijskih tekovina.

ALBUM 1 > ARIEL tHE TEMPLAR: WORLDS INSIDE

Riječ je o megalitnom albumu branda Gatsby & Lauren koji najspektakuarnije i najintimnije, uz one-off izdanja Gatsby and Lauren kao izvodjača, očituje senzibilitet, talent, ukus, politička i životna stajališta tvoraca branda Gatsby & Lauren.

A) album izvodjača-grupe ARIEL THE TEMPLAR naziva WORLDS INSIDE sadržavati će oko 24 (davedestčetiri) pjesme i taj će album izvodjača – grupu ARIEL tHE TEMPLAR (skr: AtT) – upraviti ka sferi visokonakladnog stadionskog benda na svako relevantnom tržištu EU,SAD i dalje.
Izvodjač: ARIEL tHE TEMPLAR;Naziv albuma: WORLDS INSIDE (Unutarnji svjetovi);Izdanje: dostruki album po cijeni jednog (G&L izdanje: DOUBLE ALBUM FOR PRICE OF ONE – (Dvostruki album za cijenu jednog).Ukoliko se ne budu na prvom albumu snimale neke od objavljenih pjesama s albuma GATSBY & LAUREN: THE WORLD WE ARE A-CHANGIN’ u novoj produkciji, što se nastavku izdanja u programu HIT INDUSTRIA može kategorizirati kao ‘G&L SECOND LIFE Edition’ (Izdanje drugog života).
Žanr: Art Brit-Pop; Acoustics; Epic / Saga Rock; American Adult Rock, i dodatno.
Pjesme-kandidati: Pjesme će biti odabrane od radnih demo snimaka za prvi album AtT-a, makar apsolutno svaka pjesma zaslužuje da udje u izbor i svak pjesma ima hitiodni ili megahitiodni potencijal:

GATSBY & LAUREN introduce sensational ARIEL THE TEMPLAR
Album: WORLDS INSID
E
Pjesme-kandidati:1. Heart of Gold (Seven Minutes) 2. Anywhere You Seem (SECOND LIFE verzija) 3. Draw the Line 4. Every Rain in the World 5. Turn Back Time 6. Secrets of My Life (SECONFD LIFE verzija) 7.Where Was My Friend When I Needed Him Most 8. Brothers-in-Blood (SECOND LIFE verzija) 9. Walking down to Heaven 10. Closing Time 11. Why Do We Talk About Love 12. The Last Train to Coast 13. Living Only for Today 14. Twist in the London Town 15. Coming Home,Finally 16.Tonight I Am Going to Die 17. Somebody Needs You Now 18.Time to Close the Door 19. The Believers 20. Sailing 21.Never Look Back 22. Money All Over 23. From Europe to America , i druge prema potrebi iz Kataloga.
MARKETINŠKE JEDINSTVENOSTI:
a) Teme koje ARIEL tHE TEMPLAR obradjuju su opećaplikativne, izvlače emocije i dobar ukus, te bude sjećanja i anagžiraju intelkt.
b) Odjeća; konfekcijska linija ’tHE TEMPLAR’ i ‘tHE TEMPLAR-SS!(čitati-templares,za žene) koja će biti takodjer hrvatski proizvod, s trakom oko rukava i varijacije znaka templarskog križa na jedrima njihovih brodova; merseyside izgled.
c) Tri himne Templara i navijača, suvremene i potresno veličanstvene, a ujedno i hiperkomercijalne za svaku radio postaju i javna mjesta u svijetu (SAD, UK, Njemačka, Austrija, Italija (Sjeverni dio), Nizozemska, Francuska (Sjeverozapadni dio).
d) Spomenute će pjesme, s videospotovima, pričom i veličanjem templarskog morala, duha, postignuća, te posebice obrane planete Zemlje od promjena (zagadjivanje itd.)) te civilizacije bijelog čovjeka od divljih Saracena i primitivnih stanovnika stegnutih režimom islama, postati će fenomen i razlog pričanju na medijima, medijski eksponirane budale diljem EUrope i SAD braniti će ‘ljudska prava’ islamista te će razbuktati diskusije o primanju Turske u EU, koracima ka spašavanju demografske situacije u ugroženim zemljama i oduševljenjem za novi baby boom val, potpomognutim fiskalnim i monetarnim mjerama i slično. Dobra reklama je skupa, loša reklama besplatna i neprocjenjivo profitabilna – PRIMJER (SHOWCASE): Film PASIJA Mel Gibsona,
i dr.

ALBUM 2 > DAta! DAta!: ONE FOREVER AFTER

Izvodjač: DAta!DAta!
Naziv albuma: ONE FOREVER AFTER (Poslije jedne vječnosti)
Žanr: Tabloid Tehno Pop (kompjuterski generirana hitoidna Dream Pop glazba)
Pjesme-kandidati: : 1. Kiss Me Automatic… It’s So Chic! 2. Life Goes On, 3. They Used to Be Robots (But We Are Robots No More) 4. Do You Ever 5. Life Goes On 6. Dance My Friend Dance 7. All Night Hallo 8. She Cried,Oh Yes! 9. How Electric We Can Get 10. Who Was That? 11. The Air That We Need 12. This Very Night 13. Unzipped Memories 14. Wishing by Numbers 15. Proud To Be Catholique 17. Hey Mister, Never Touch My Mind 18. One Forever (L)Aughter 19. ABC of Singing – So Far Away 20. Das Ist Mein, Das Kapital

Pjesme, koje pršte od melodija i harmonija, te aranžerskih rješenja, spadaju u tzv. bubblegum (sugarfree – bez šećera) vrstu instant radio hitova za publiku koja gleda vrste emisija kao što je primjerice Big Brother. Usprkos tomu, pjesme imaju senantičku zaštitu rafiniranog cinizma i noir vrste atmosfere, što je zaštitni znak proizvoda branda Gatsby & Lauren. Da uzvisuju svijet, pojedinačni i skupni, na viši stupanj postojanja, opstajanja i spoznaje!

POČETNI SINGLE:
DAta!DAta!: Kiss Me Automatic (It’s So Chic!) / Proud To Be Catholique

MARKETINŠKE PREDNOSTI :

Ivan Ostoja je jedan od ‘očeva’ tehno popa (od 1969/70), tomu i ovaj projekt koji će ‘osvojiti’ radio postaje i plesne podije Srednje Europe. Već 35 godina Ivan Ostoja i njegov bratić obradjuju sintetičke signale u nakani stvaranja posve umjetnog albuma, od glasova do glazbe. Humanoidni funkcionalni roboti postaju stvarnost, a stare robote odbacuju i spremaju u skladišta. Ali i ti roboti se smiju sjećati u dometima svojih mogućnosti, kao što i svaki čovjek živi u dometima svojih okolnosti. Takvi roboti više nikom ne trebaju,’umirovljeni su’ leže na hrpi u skladištima, trunu, ali žive sječajući se i nadajući se. Kraftwerkovske pjesme koje će osvojiti novi niše tržišta, plesne podije i inteligentnu publiku koja u jednostavnim, ali bogatom aranžiranim melodijama i robotskom ritmu, osjeća nostalgiju za robotima koji nikome ne trebaju. Konstruktori tih robota, kao i roboti-novi oblik života-tako su puno željeli, a malo mogli – analogija s starijim ljudima koje odbacujemo. S robotima na albumu koji bježe iz skladišta u novi svijet razgovaraju njihova dva tvorca, znanstvenika, koji su takodjer napušteni. Rasni hitovi, umjetnih vocaloid glasova i sintetičke glazbe. Tehnička i melodijska poslastica!

Marketing se temelji na činjenici da je sedam TV postaja, sudionika Eurosong2007, članica EBU, nije odgovorilo na ponudu koju su Gatsby & Lauren poslali, s algoritmičkim izračunom procjenjeno da će pjesma zauzeti najmanje treće mjesto!!! Znači, Proud To Be Catholique smeta bivšim kršćanima (jkkatoliciam) u EU TV postajama, naredba je da se katolike marginalizira, boje se terorizma islama kojeg žeele po savku cijenu i bez uvjeta primittu u Europu…Nadalje, posljednja dva Eurosopnga su izrodile pobjedbnike: Turke i simnpatizere Djavlla, – kičasti, dječje maskirani band Lordi. Isus je opet progonjen, nosi križ kroz ono što katolici trebaju proći dok ih masa ‘big brotheraša’ i sličnih neukih budala ismijava….

IZDANJE :
Moguće da ovaj album bude izdan isklučivo online (elektronskom; internet; mobilni telefoni) u izdanju koje će biti karakteristično za sva elektronska izdanja:

‘e!njoy-e!dition’ (Izdanje za užitak)

ALBUM 3 > THE TOUCHDOWNS (alt. COHEN): COMMUNICATION LOST

Izvodjač: THE TOUCHDOWNS (al. COHEN)
Naziv albuma: COMMUNICATION LOST (Prekinuta komunikacija)
Žanr: Tabloid Melodic Punk (s navedenim podržanrovima)
Pjesme-kandidati: 1.They Always Come Back 2.Can We Live Together 3. Nobody is Calling Your Name 5. All The Day He Was a Zero 6. Dreaming Life Away 7.The Things U Didn’t Do 8. Hard Life Goin’ On 9. Do You Feel Like Feeling Better 10. Good Morning, Oh Boy! 11. The Last Romantic on the Town 12. I Love Surfin’ Sex 13. Gimme Your Hand and Save Me Now 14. Dreams Are Broken…The World Is Open 15. Heroes on the Block 16. Claire (Have I Told You That I Love You Too) 17. Have You Seen Anything, Anything At All 18. It’s So Easy (To Fall in Love) 19. Vacant Law 20. Hallo. How Are You?

Pjesme traju izmedju 2:50 – 4:20, svaka ima veliki hitoidni potencijal i slijedi melodijske standarde branda Gatsby & Lauren.

SUPER HIT e-P:THE TOUCHDOWNS: Hallo. How Are You? / They Always Come Back / Nobody is Calling Your Name/ Have You Seen Anything At Al,

MARKETINŠKE PREDNOSTI:

Klasični Power Pop hitovi, instantne harmonije koje dovode do transa, u najboljoj maniri albuma koji pršti glazbom. Isti zadovoljava sve uzraste i očekivanja slušatelja jer kvalitetne harmonije i softirana (‘omekšana’) produkcija suvremenih novovalnih reminiscencija prouzročiti će oduševljenja u klubovima i svim mjestima gdje se bude puštala glazba The Touchdownsa.

Bez mnogo filozofije, jasno i brzo, a ujedno pun emocionalni pogodak u srca publike, uz pitke harmonije i adekvatnu produkciju. Tekstovi životniji i manje ideološki i vrhunaravno političkih pjesama-himni u izvodjenju ARIEL tHE TEMPLARA.

Pjesme su pitke, ulaze u glavu na prvom slušanju, istovremeno zadržavajući kod adolescenata lažni osjećaj buntovnosti, odnosno ekspresne misaonosti koja se očekuje od takve glazbe koja je ’naštelana’ prema vrhovima top lista.

ALBUM 4 > TESLA GIRLS!: AN EVENING ON EARTH

Album jedne od prvih svjetskih virtualnih grupa na mp3.com – TESLA GIRLS! – naziva AN EVENING ON EARTH(1998/99.)

Izvodjač: TESLA GIRLS!
Naziv albuma:AN EVENING ON EARTH
Žanr: Global Sympho Pop
Pjesme-kandidati : 1. Lennon Just Tonight 2.Alert on Planet Earth 3. Love and Fears 4. Sound of Revolution 5. (On the) Streets of London 6. Dust in Your Eyes 7. Hold the Time 8 Darkness Must Go 9 C’eST la Vie 10. Only a Call Away (featuring choir ‘Gregorian Distances’ ) 11.The Horroscope Heroes 12.Reason to Live 13. U Calling Me Aound 14. Tune the Moon 15. Goodbye…Still Seems to Be the Hardest Word 16. Summertime Cola (Hallo Hello Ola) 17. We Move! We Are the Houswives! 18. Wishing by Numbers (hit mobitel generacije)

HITOVI KOJE TREBA ODMAH IZDVOJITI SU:

ALERT ON PLANET EARTH / SUMMERTIME COLA (HALLO HELLO OLA).
Ljetni hitovi, zarazni zborni aranžmani u prvoj pjesmi koja upozorava (nastala 1983. i 1997) – ljetna superpop noir pjesma koja ‘baca’ s nogu (Summertime Cola) i koja tonom upozor.ava na vruća ljeta i klimatske promjene i katastrofe, inteligentno obradjene u pjesmi ‘Alert on Planet Earth.’

MARKETINŠKE PREDNOSTI: Djevojke pjevačice-članovi grupe su misteriozne, vide se samo najatraktivniji njihovi dijelovi, imaju svoj PR koja je medijski zahvalna osoba, video spotovi održavaju mračni glamour koji sadrži ironične odmake po čemu će biti poznat Gatsby & Lauren brand.

DODATNO- FAKULTATIVNO:

Album5:

Izvodjač: ADRIAN GOLD & HIS ELITE CAFÉ ORCHESTRA
Naziv albuma:A VIEW TO AVALANCHE (Pogled na lavinu)
Žanr: Instrumentalna, ‘Easy-listening’ orkestralna glazba – Saturday Afternoon Manhattan music (Glazba za subotnja poslijpodneva na Manhattanu)
Pjesme-kandidati: 1. The Falls of Dorian Gray 2. One Dream in a Million 3. A Cloud,Maybe 4.Champagne in the Sunset 5. The Starlight Protocol 6. Dark Days Passsed By 7. A Tear Travelling Miles 8. Late Night Tea At Manhattan 9. Very Private Rainbows 10. The History of Paperplanes 11. Fire Sleeping in the Sands

Marketing: Prava je istina da su ovi pitki radovi u Richard Clydermanskom stilu bili izgubljeni i oštećeni pri jednoj selidbi, te da će se stoga originalni radovi predstaviti samo u komprimirajućem formatu.

Napomena: Snimanje ovog albuma je uvjetno i zavisi od slobodnih termina u studiju i obveza Gatsbya & Laurena, jer je isto predvidjeno kao besplatni dodatak jednom od albuma, unutar izdanja 2 ALBUMS FOR PRICE OF ONE (Dva albuma za cijenu jednog).

KRATKI SAŽETAK-PROJEKT:HIT INDUSTRIA (d.o.o.): POSLOVANJE

Hit Industria     (mikro poduzetništvo; kasnije  d.o.o.)
Mikropoduzetništvo, Preddruštvo ili trgovačko društvo HIT INDUSTRIA d.o.o. zahtjevati će od HAMAG-a okvirno jamstvo (revolving gurantee),koje bi se odnosilo na okvirni kredit koji bi bio korišten za definirane i ugovorene projekte u odnosu na dinamiku nastajanja i poslovne komercijalizacije istih, a dinamikom koja u najkraće stvarno vrijeme omogućava promjenu statusa izvodjača projekata razvijenijim načinima financiranja (prodajom udjela, zalogom prava putem izdavanja vrijednosnih papira, fiduciji, stvaranjem novih kolaterala ugovorima i predugovorima i sl.), s prethodnom isplatom kredita i davanja na isti.

1. HIT INDUSTRIA d.o.o.:
1 (1) Početna sredstva se odnose na realizaciju glazbeno-medijskih projekata za globalno tržište pod brandom ‘Gatsby & Lauren’, a čije se djelatnosti odnose na:
~ razvoj, pripremu, realizaciju, marketing izdavanje i poslovno upravljanje originalnim glazbenim
projektima na engleskom jeziku;
1.a) Single s dvije pjesme koja je kompatibilna s kriterijima za top liste prema IFPI (International Phonograph Industry Dederation) :
Pjesme: ‘Secrets of My Life’ – ‘Don’t Worry, Ma, Nothing Is Gonna Be Alright’
Izvodjači: Gatsby & Lauren
Skladatelji, tekstopisci, snimatelji, producenti i izvodjači: Ivan Gatsby i Isaac Lauren, što su registrirani
pseudonimi za Ivana Ostoju i Marija Meriena.
1.b) Single s dvije pjesme koja je kompatibilna s kriterijima za top liste prema IFP:
Pjesme: ‘Kiss Me Automatic…It’s So Chic’ – ‘Proud To Be Catholique’
Izvodjač: DAta! DAta!
Skladatelji, tekstopisci, snimatelji, producenti i izvodjači: Ivan Gatsby i Isaac Lauren, što su reg. pseudonimi za Ivana Ostoju i Maria Meriena.
1c) Album s 10-12 hit i megahit pjesam u singer-songwriter žanru, akustična i protestna glazba s chill-out cinizmom i odmakom koji je prirodan za ovo doba, epic-saga himnični rock, a poput cijelog opusa Gatsby – Lauren branda, ugodnog zvukovlja i noir atmosfere koja ne priječi ultra-komercijalnost većine pjesama koje su sadržajne, motivirane i pretvaraju se u klasike pri prvom slušanju:

Album: The World We Are A-Changin’ (radni naziv, rezervna opcija je: ‘The West of…So Very Far’)
Izvodjači: Gatsby and Lauren (mogući prikaz: Gatsby & Lauren, ukoliko isto ne ugrozi naziv branda.
Pjesme-kandidati: 1. Brothers-in-Blood 2. Confessions of a Traveller 3. Secrets of My Life 4.Anywhere You Seem 5. A Town with No Name 6. Don’t Worry,Ma,Nothing Is Gonna Be Alright 7.Message to the People 8. After the Kiss…They Call It Love 9. Walk on by (And Never Stop) 10.The Perfect Nobodies 11. Storyteller against the Rain, 12. The Storm A-Comin’ .

Skladatelji, tekstopisci, snimatelji, producenti i izvodjači: Ivan Gatsby i Isaac Lauren, što su pseudonimi za Ivana Ostoju i Marija Meriena.

…………….

Projekti koji se u ovom trenutku razvijaju:

~ razvoj prve buduće elektronske novine-infoida- naziva ‘HrvaSTka Express!’, kao i tiskovnog tjednog, polutjednog , dnevnog izdanja- frekvencija izlaženja će se odrediti prema uvjetima;
~ pripremu i izdavanje elektronske knjige, kao i tiskovnog izdanja, naziva ‘Dead-22 Principle’ koja je mirnodopski odgovor na klasik ‘Kvaka 22’ razvoj, realizaciju i upravljanje portalom kojim bi se plasirali medjiski uratci, prodavala glazba i i obavljale aukcije za uplatu za udjele i sl;
~ uvodjenje i razvoj medijskog financiranja, ze uspostavab platforme za omogućavanje cjelovitijeg plasmana i izvoza medijskih proizvoda i usluga;

~ izradu modela financiranja putem sekuratizacije projekata ili Kataloga pjesama : GATBY & LAUREN (GLOBAL) MEGAHIT CATALOGUE koji će se dinamički razvijati i čija će se vrijednost temeljiti na intelektualnoj imovini (pravima, goodwill,potraživanjima) koja će sadržavati buduće tantijeme glazbenog nakladništva (publishing) u odnosu na autorska, mehanička, izvodjačka, producentska i srodna prava generiranih prodanim nosačima zvuka fizičkim i elektronskim načinom, marketingom, izvodjenjem na medijima i javnim mjestima, uporabi za reklame, filmove ili druge svrhe.

~ pripremu (scenarij, storyboard i projekcija troškova/dobiti parametriziranih u odredjenim opcijama), marketing i razvoj globalno komercijalnih igranih filmova te nudjenje istih specijaliziranim financijerima, osiguravajućim društvima (za Completion bond), filmskim studijima u Hollywoodu i dr;
~ izradu platforme za financiranje izvoza kulturnih i medijskih proizvoda;
~ obrascem tzv. Bowie obveznice iz 1997. godine koja je otpočela monetiziranje nefizičke (intangible) vrijednosti intelektualne imovine (medijska prava, patenti i dr.) stvorio se mehanizam udjelnog (equity) financiranja otvorenom javnom ponudom ili neposrednom javnom ponudom kao što je slučaj tzv. junk OTC obveznicom radnog naziva: GATSBY & LAUREN (GLOBAL) MEGAHIT BOND, kroz vrijednosne papire poput obveznica,dionica, opcija, repougovora, futura i sl.

~ Kontakti i predspremnosti za početak razgovora s tzv. Major (glavnih sedam) kompanijama u svezi s razvojem Gatsby & Lauren branda postoje, ali autori projekata nisu željeli smanjivati dobit ponudom medijskih djela u početnom (demo) stanju nego u kasnijem finalnom stanju, što povećava dobit i omogućuje kvalitetnije ugovore (license deals, label deals, producer deals, option deals i dr.)

PROJEKT: HIT INDUSTRIA (d.o.o.) – Poslovna strategija (sažetak) :

Projekt: HIT INDUSTRIA će se probiti i etablirati na tržištu kao jedina prava hrvatska medijska kuća u glazbi i razvoju projekta koja priprema i proizvodi isključivo izvozne proizvode i usluge, te inovira poslovne i financijske usluge u svezi s kapitalizacijom dobi medijskih projekata, i održavanja njihove vrijednosti putem reinvestiranja.

HIT INDUSTRIA (kasnije: d.o.o.) očitovati će  svoje djelatnosti kao i intelektualnu imovine, a nadasve glazbene projekte branda GATSBY & LAUREN GLOBAL MEDIA (kr. GATSBY & LAUREN) putem svog internet portala (www.megahits.biz i sl.) kao i konferencijama za medije i buduće ulagače u proizvodnju medijskih uarakaa ili u vrijednosni papir koji će se temeljiti na pravima pjesama i drugim konvertibilnim kolateralima Kataloga radnog naziva: GATSBY & LAUREN (GLOBAL) MEGAHIT CATALOGUE.HIT INDUSTRIA će se u svom početnom razvoju služiti tzv. guerilla business metodama koje smanjuju početne normativne troškove, a daljnjim apsolutnim sniženjem cijene rada i proizvoda ostvariti će unutar 90 (devedeset) dana od početka rada veliku razliku u vrijednosti izmedju nove tržišne i osnivačke vrijednosti.

HIT INDUSTRIA prvu razliku u vrijednosti stvarati će još od statusa preddruštva kada će najavom i demonstracijom prvih radova izazvati veliku pozornost kod medija u Europi i šire, ponajviše zbog projekta ARIEL tHE TEMPLAR, kojim se vraća istinski templarski duh u nemoralnu Europsku Uniju, te potiče na rasprave tko je kriv za demografsku katastrofu u većini država i masovnom naseljavanju muslimana čiji je senzibilitet stoljećima od urbanog i koji su po učenju neprijatelji kršćanstva; Krščanstva kojeg su se Chirac i Schroeder sa smješkom odrekli u Ustavu Europske Unije. Komercijalne pjesme-himne ‘Brothers in Blood’ i ‘Heart of Gold (Seven Minutes)’, te ponajviše ‘Don’t Worry, Ma, Nothing is Gonna Be Alright’ (SAD) u kratkom će roku postati ikone doba pred kojim su klimatske katastrofe, početak kraja života na koji smo navikli i osvajanja Europe od stranbe njenih vjekovnih mrzitelja i počinitelja genocida (sjeća li se još itko ako da su Turci pobili 1,5 milijuna Armenaca početkom XX stoljeća?). Loša knjiga ’Da Vinciev kod’ s potpuno krivim premisama, izazvbala je zantiželju gotovo 20 milijuna čitatelja. ARIEL tHE TEMPLAR će biti jedan od čelnih glazbenih i generički medijskih projekata s elementima modernog templarizma.Proizvodi i usluge Projekta: HIT INDUSTRIA-e d.o.o. predstavljati će osvježenje u saturiranim tržištima, a nisku operativnu cijenu jamče pokretači Ivan Ostoja i Marijo Merien,koji izvode većinu radove, posjeduju sva prava, uživaju ugled i povjerenje suradnika, čime će se ostvariti profesionalna djela najviših komercijalnih dometa za frakciju uobičajene cijene. HIT INDUSTRIA d.o.o. će kao izvoznik medijskih proizvoda i usluga uvesti nove načine financiranja, prezentiranja, distribuciji prodaje, te se promaknuti u vrstu agencije koja izvozi medijske, nadasve glazbene proizvode, poput sličnih u Njemačkoj, SAD, Velikoj Britaniji (Londonu), Australiji i drugim zemljama. HIT INDUSTRIA d.o.o. uvodi u okupirani hrvatski monetarni prostor uvesti nove kategorije vrijednosti i nove instrumente kapitala za sekuratiziranje prava i druge intelektualne imovine prema obrascu Davida Pullmana iz 1997. godine kada je plasirao tzv. Bowie obveznicu. Sekuratizacije tvore razvojnu vrst financiranja svakog projekta, pa je vrijeme da se stane na kraj neznalačkom radu relevantnih ministarstava, političara koji su svoijim neradom ili voljom koja se službeno zvala ‘nedostatak političke volje’ legalizirali počinjeni gospodarski kriminal te banaka koje svojim potrošačkim kreditima za pretežito uvoznu robu, rudimentarnim spektrom usluga i blokiranjem financiranja poduzetništva, stvaraju koloniju od Hrvatske.

PROJEKT: HIT INDUSTRIA (d.o.o.): Misija i projekti

Projekt Kataloga pjesama Gatsby & Lauren započinje s radovima na aranžmanu snimanju,produkciji,postprodukciji, sveukupnom osmišljavanju svakog detalja,poslovnim mogućnostima komercijalizacije projekta:
· Članovi (4) grupe ARIEL THE TEMPLAR biti će predstavljeni u tamnosivomodrim košuljama, kravatama i prevlaci preko desne ruke s oznakom templarskog križa i specijalnog slova A, s tekstom: ‘Welfare Is (Y)Our Mission’ (Bagostanje je (v)naša misija, koji će uskoro postati modni hit, poput šilterica, širokih hlača, kratkih majica itd. Daljnju misteriju će dodati daleka, ali ničim izazvana sličnost s nacističkom prevlakom preko rukava na kojoj je bio kukasti križ, samo je u ovom slučaju cilj posve drugačiji, a izmedju inih uz spas planete Zemlje od neminovnog uništenja i spas civilizacije bijelog čovjeka od najezde mračnih, primitivnih običaja i terora islama,
· Marketing i poslovne aplikacije prvog albuma Gatsby & Lauren branda koji će sadržavati pjesme-himne posve spremnih da uz razumnu marketinšku kampanju dosegnu vrhove relevantnih industrijskih i internetskih top lista. Nadalje već prvi uradak Gatsby & Laurenm izvodjača i branda, odredit će i profil budućih izdanja u svjetskojh glazbenoj industriji, obzirom na dodatne bonus sadržaje, koje je u ovom slučaju moguće ponuditi internetskom i klasičnom prodajom zbog činjenice što su Ivan Ostoja (pseudonim: Ivan GATSBY) i Marijo Merien (pseudonim: Isaac LAUREN) vlasnici svih prava i tvorci svih projekta unutar tog branda, kao i ukupne poslovne i ustrojne konstrukcije. Potom, autori su ujedno inženjeri zvuka i producenti, tako da mogu svirače i pjevače angažirati prema ugovoru o djelu, a grupe unutar branda Gatsby & Lauren, stvarati in vitro postupkom, što drastično smanjuje troškove pripreme, realizacije, marketinga i izdavanja albuma. Drugi album svakog Gatsby & Lauren studijskog, in vitro stvorenog izvodjača, biti će solistički i opcije za taj album, kao i naredne, biti će prodavane u odredjenoj mjeri ili posve strateškim interesentima, ali pod uvjetom da Gatsby & Lauren pišu pjesme, produciraju, inoviraju i obavljaju marketing tih grupa, kao i da sudjeluju u definiranju nastupa u živo, što je dobra garancija povrata kapitala ulagačima u tom periodu,
· UDJEL U FONDOVIMA: Inovativna je opcija da se slušatelji ili fanovi grupe učljanjuju u klubove obožavetalja na način da umjesto članske kartice dobijaju udjel u investicijskom fondu primjerice ‘ArielPlus’, TeslaPlus’ i dr.,koji bi poslovao kao drugi fondovi u istoj ili sličnoj niši ulaganja; Inovativni načini daljnje kapitalizacije putem prodaje opcija, pjesama uz dodatne gratis sadržaje ili popuste i dr.
Abstr.: ARIELplus FOND,TESLAplus FOND nastaju akontativnom uplatom za buduće albume u lotovima (1; 5; 10; 100; 1.000; 10.000; 100.000; 200.000; 500.000; 1.200.000), a iz profita fondova kompenzira za album tako da de facto fanovi, kompanije i sl. Besplatno dobivaju drugi solo album omiljene grupe ili GATSBY & LAUREN ARTIST CATALOGUE izvodjača kroz pretplatu na portalu plusMEDIA.com/biz/net, na kojem imaju besplatan posjet (glede impulsa i internet vremena) ugovorenooj količini vremena, skidanje pjesama uživo i nekih bonus pjesama, skidanje izmiksanih pjesama u realnom vremenu prije izdanja albuma, linkove i usluge kreditiranja, zapošljavanja, suradnje i dr. Važno je napomenuti s odličnim štovanjem kako se uplata odbija od, primjerice, albuma koji se može kreditirati radi dulje multiplikacije novca, a u slučaju da bude uplaćeno više novca od potrebnog (bonusi i dr.) taj se novac s drugim ostacima (restlovima) pretvara u matematičke udjele koji će biti prema postotku novca u udjelu(ime dostupno na portalu domene (radno) http://www.plusmedia.biz/net,tv, ili na postojećoj domeni: http://www.megahits.biz odnosno u linku na (radno) http://www.plusinvest.com/biz/net i sl.

Na taj se način stvara odredjeni instrument kapitala u uplaćenojm kapacitetu koji se može lombardno uporabiti (životno osiguranje, mali-kredit itd.) kreditirati u sljučaju potrebe, pa predstavlja dodanu vrijednost koja će pridonijeti lojalnosti izvodjačima, a obitelji tvoriti obiteljsku investiciju uz zabavu.

· Glazbeno i medijsko tržište Europske Unije, SAD, Australije, Japana, Južne Amerike, kao i nova tržišta,u razdoblju su pripreme plasiranja i distrbucije proizvoda na korektniji način nego do sada kadas su kupci morali potrošiti veliki novac za kupnju cijelog albuma zbog jedne dobre pjesme. Zanimanje za vječno intrigantnom temom vitezova templara povećao je uspjeh jeftino napisane knjige Don Browna ‘Da Vincijev kod’. Vitezovi Templari, organizacija iz SAD koje je Ivan Ostoja počasni član kao jedan od potomaka kralja Stjepana Ostoje, kao i druge moderne templarske organizacije u Velikoj Britaniji, Francuskoj i drugdje, posve drugačije od neukog pisca shvaćaju ulogu templarizma u području morala, poniznosti, vještine, znanosti, kulture, gospodarstva i politici svakog društva. Najava ulaska Turske u Europsku Uniju, kao i val islamističkog terora u svijetu, kojem treba pridodati demografski napada na izumiruće EUropsko autohtono stanovništvo, predstavljati će razlog instantnom uspjehu grupe ARIEL kao i cijelog GATSBY & LAUREN programa. Pjesme ‘Brothers in Blood’ i druge s nastupnog albuma pjevati će i usvojiti ciljana publika navijači poput primjerice nogometnih klubova Lazio, Manchester United, Borussia Dortmund, Feyenord, Barcelona, a cijeli album će postati jedan od relikata ovog vremena velike promjene kada biosfere postaju povezane.
· Broj glazbenih albuma siromašnije kvalitete nadaleko nadmašuje potražnju na svjetskom tržištu iz razloga što većina izvodjača nema kvalitetnu i cjelovitu ponudu, a Gatsby & Lauren brand će na posve komercijalan način, slati poruke upakirane u zarazne hitoidne pjesme i sukladan image – svaka pjesma će imati priču i motiv. Nakana je da Gatsby & Lauren brand, posebice u glazbi, postane ne samo medijski već i društveni fenomen obzirom da će otvoriti pitanja koja muče današnji razvijeni svijet, a o kojima zavisi opstanak svijeta kakvom poznajemo.

· REFERENCE: Ivan Ostoja je sa svojim suradnikom 1979. godine organizirao uvjete pripreme,realizacije, marketinga i čimbenika potrebne za komercijalni uspjeh pjesme nogometaš Kevina Keegana ’Head over Heels in Love’ koja je izdana pod etiketom EMI Electrola/Love&Hate Records, a dostigla je broj 5 na službenoj top listi njemačke glazbene industrije, te oko broja 30 službene top liste u Velikoj Britaniji, uz velike uspjehe na radijskim top listama.Spomenuta je single ploča bila poglavito značajna radi uvodjenja novih parametara u financijsku konstrukciju glazbene industrije. Zbog teške automobilske nesreće 1980. u Hamburgu, Ivan Ostoja se morao povući do 1989. godine kada je s tjednikom ST razbio sve granice medijskih sloboda, grafičkog i jezičnog izraza, pomogao je rušenju SFRJ, a uveo je istraživačko novinarstvo, te najavio novu medijsku scenu u Hrvatskoj. ST je stoga orijentacija, kamen-temeljac, milestone u povijesti hrvatskog novinarstva, ali daljnje vizionarske ideje i projekti Ivana Ostoje su godinama bili onemogućeni siutuacijom u Hrvatskoj .
· Hitoidni, originalni i ‘za čitanje u jednom dahu’ roman ‘Dead-22 Principle’, kojeg piše Ivan Ostoja pod psudinom Ivan Gatsby, komercijalan je hommage remek djelu Kvaka-22. Roman će biti ispočetka ovjavljen kao elektronska knjiga i paperback (putem pr. Author House-demand printing i distribucije) putem specijaliziranih servisa, a po reakciji čitatelja, uz adekvatnu reklamu, bit će izdano i tiskovno izdanje, moguće i originalno hrvatsko izdanje s drugačijim hrvatskom verzijom kao prilog nekom novinskom izdanju.

· Priprema igranih filmova: outlines, scenariji, sinopsisi,storyboards, projekcije troškova i zarade,koprodukcijske početne radnje, glazba, postprodukcijske usluge za razvoj filmskih niže-srednje-budžetnih projekata na engleskom jeziku i po principim holywoodske vještine:
Gate to the Shadows’, ep o tajnim društvima i potrazi za konačnim odgovorom o postojanju ili nepostojanju Satane radi skidanja vjekovne ljage s slobodnozidarskih društava i templara. Taj put studenta, od Babylona nadalje, dovodi do još stravičnijeg otkrića od Djavola, projekcija propasti svijeta od klimatskih poremećaja još iz XIV stoljeća, te snimke simulacije programa deportacije muslimana iz razzvijenih zemalja EU i SAD. Sličan film: ‘Deveta vrata’;
Day Double’, suspense satira o ponavljanju vremena u elitnom hotelu u Dubrovniku u koji dolazi čuvena reporterka iz američke satelitske news postaje. Slični filmovi:’Hound Dog’, ’12:05’ ;
The Spy across Forever: Nancy Templair Story’, špijunska saga na tragu najboljih 007 filmova, uz današnju tehnologiju, te nevjerojatno zanimljivom i neočekivanom pričom. Slični filmovi: cinični i glamurozni 007 filmovi ;
Blow Ups’, priča o grupi mladih ljudi koji su željeli orobiti banku, ali stjecajem okolnosti zatočeni su s taocima u istoj, a njihova priča prerasta u pravi medijski spektakl, s bandovima koji sviraju na trgu grada, stotinama tisuća ljudi koji na ulicama gledaju ekrane i iščekuju rasplet, novinarim a koji opkolili banku, helikopterima s kamerama koji nadlijetaju banku;
The Very Last Vampire’, priča o ubojstvima u jednom malog gradiću u SAD, za koje se pročulo da je izvedeno ispijanjem krvi na vampirski način, glasina je otišla dalje, pa su tisuće ljudi tog ljeta došle u gradić ‘na kraju svijeta’ koji postaje glavna vijest.Tijekom boravka u tom gradiću i dramatičnih iznenadjenja, glavni lik saznaje neke od najbolje čuvanih tajni poput alternativnog ‘spuštanja na Mjesec’ 1969. koje bilo snimano pored gradića u tajnosti i pripremljeno za emitiranje u slučaju da misija NASA-e ne uspije i sl.;
The Silenced Conspiracy’, dramatična priča o ubijanju preostalih svjedoka i slučajnom otkrivanju dokaza o uroti koja je stajala života više od 200.000 Hrvata poslije Drugog svjetskog rata, kao i 1.500.000 Armejaca tijekom Prvog svjetskog rata kada su bili masakrirani od Turaka i islamista;
Only a Bite Away-Two Teeth Mystery’: TV sitcom, humoristički, pilot epizode o izlasku mladjeg vampire iz groba kojeg hvataju šerif i drugi radi kršenja zakona jer je zabranjeno izlaziti iz groba, te hektični doživljati vampira ili tzv.vampira u malom gradu pored Los Angelesa gdje mu u pomoć hita novinar tamošnjeg dnevnog lista, spašava ga od linča uznemirenih susjeda i prima kod sebe u stan, i dr.
HRVASTKA EXPRESS!, prvi online tabloid – INFOID (INFOrmativni tabloID) – dostupan u klasičnim izdanjima kao tjednik ili trodnevnik, odnosno prilog postojećim izdanjima, za čije će čitatelje biti organizirana jeftina/besplatna (WI-FI ili dr.) mobitel veza za elektronskog čitača (koji će biti data na korištenje ili leasing putem banaka), čime će čitatelji mooći osvježavati vijesti tijekom cijelog danas, a imati će na raspolaganju i cijelu nisku usluga (traženje posla, kredita,inv. fondova, ponuda robe,usluga,kapitala itd.).
Poslovno savjetovanje i usluge, za stjecanje udjela u medijima (TV, radio i dr.) te suradnju s entitetima za financiranje medijskih projektaa poput osiguravajućih društava (completion bonds za igrane filmove), music business angels, agencija (Marquee itd.), za izvoz i financiranje izvozno konkurentnih medijskih proizvoda i usluga, stvaranje pozitivnog zakonskog i poreznog okružja i dr.

HIT INDUSTRIA (d.o.o.) : Planiranje Proračuna

1. Proračun programa HIT INDUSTRIA, što se poglavito odnosi na trgovačko društvo s ograničenom odgovornošču HIT INDUSTRIA uskladjen je s minimalnim zahtjevima početnog financiranja koji su zastupljeni u obrascima tzv. gerila poslovanja, čiji je cilj što brži i jeftiniji razvoj i izrada proizvoda ili usluge sa što manje redundantnih troškova od onih koji se odnose na pripremu, razvoj, proizvodnju i poslovne usluge, plasman i prodaje proizvoda ili usluge u raznim poslovnim dobima.

2. U namjeri da se razvije pravna osoba koja je odgovorna za djelatnosti unutar programa i po stjecanju odgovarajuće solventnosti pronalaženjem strateškog partnera, kreditna sredstva bi se iskoristila za pokretanje projekta HIT INDUSTRIA kroz moguće preddruštvo HIT INDUSTRIA (d.o.o.-u osnivanju). Isto bi vršilo postupak ponude za početnu kapitalizaciju i osnivanje trgovačkog društva naziva ‘Hit Industrija d.o.o.’, čije bi početno sjedište bilo (moguće) u okviru jednog od poduzetničkih ili inkubatorskih centara u zagrebačkoj županiji, postojećim medijskim pravnim entitetima ili poduzetničkim inkubatorima u Zagrebu ili okolici grada Zagreba, osnosno Varaždina. Djelatnosti bi se obavljale, uz moguću sekretaricu/tajnicu koja obavlja već poslove uz uobičajene u pravnoj osobi u kojoj radila, te uz podršku telefonske i internet linije za HIT INDUSTRIA-u d.o.o., outsourcing usluga knjigovodje i drugih aktivnosti potrebnih za rad Društva, teleworking principom – putem kompjutera i mobitela. Mogućnost je da ulagač ponudi ove usluge za premiju po tržišnoj vrijednosti ponudjenih usluga u definiranom vremenu.

3. Nominirani direktor i vlasnik Društva bio bi Marijo Merien iz Zagreba, koji je ujedno koautor pjesama, zvučni inženjer i jedan od producenata albuma Gatsby & Lauren branda. Ivan Ostoja bi kao honorarni viši izvršni savjetnik bio koordinator razvoja Projekta i programa, uz dodatne druge koji se pokreću (Projekt:Mikrobanka, Agencija za financiranje hrvatskih poduzetnika i gradjana itd.) Time se Marijo Merien i Ivan Ostoja posvetili glavnim (core) djelatnostima i smanjili ukupne početne troškove.

4. Temeljna početna imovina ‘Hit Industrije d.o.o.’ sadržavala bi ukupna prava (autorska prava na pjesme, producentska i izvodjačka kada se iste dorade ili snimke,te sva druga meritorna prava); unesenu vrijednost po kojoj je vrijednost snimljenih i produciranih pjeasama, sa svim popratnim sadržajima, po posebno pogodjenim cijenama u odnosu na slične aktivnosti i kvalitetu u svijetu i do 80 (osamdeset) posto jeftinije; pro bono ili rad s odgodjenim plaćanjem sudionika u svakoj dobi projekta; goodwill dosadašnjeg rada, znanja, kontakata i vrijednosti projekata u odnosu na situaciju u svjetskoj glazbenoj industriji i društvu općenito; potraživanja Ivana Ostoje prema Republici Hrvatskoj koja su sadržana u Ustavnoj tužbi; i drugi dogovorni kolaterali u odnosu na uloženi kapital i ročnost istoga u ugovornim pravima i obvezama.

Početni projekti koji se razvijaju kao demo snimke ili polugotove snimke, uz materijale glede marketinga, imagea, plasmana, financijskih konstrukcija i dr.

PRIHODI:

HIT INDUSTRIA, s brandom GATSBY & LAUREN u glazbi, medijima i poslovnim uslugama, te izvedenim spin-off poslovnim brandovima popupt pr. ’plus…’ na sljedeće načine ostvarivala bi prihode:

– kroz idejno osmišljavanje projekata,pripremu, razvoj, proizvodnju (snimanje, produkcija), marketing, financijske i organizacijske konstrukcije stvarali bi in vitro izvodjače i medijske projekte, obradom od ’A do Z’, koji bi publici bili predstavljeni u zadanim parametrima, a time bi autori branda stekli pravo na komercijalnu eksploataciju svih prava,uključujući i glazbeno nakladnička,
– kako su autonomno razvili projekte, nakon početnog albuma svakog od takvih izvodjača-projekata, nudili bi iste pojedinačno ili kataloški, što će ovisiti o kapacitetu i ugledu ponude zainteresiranog kupca na razne načine: ponudom opcija, licencije, kolicencije, distribucijskim ugovorom za odredjene teritorije, ugovorom o zajedničkoj suradnji (joint venture), leasingom otkupa udjela u budućim pravima i projektima, i dr.,
– prodajom glazbenih djela (pjesama, albuma, usluga, merchandisinga robe i dr.):
§ elektronskom prodajom putem svog portala (www.megahits.biz bi se odmah po ostvarenju kreditnog aranžmana otvorila web trgovina s izborom načina plaćanja, uz razvoj autonomnog sustava nano-mikro plaćanja ‘MicroPhone’, kao i specijaliziranim servisima za online prodaju robe (itunes.com, cdbaby.com, vitaminic.com i dr.,), a koji donose izmedju 75-85 % ukupnih bto prihoda,
§ putem prodaje početnog izdanja GATSBY & LAUREN MEGA (ST) ART EDITION kroz specijalizirane distributere/ CDduplikatore u vodećim tržištima, koji se zasniva na pojedinačnim narudžbama koji mogu bez problema, uz ukupnu zaradu od oko 50% (pedesetposto) maloprodajne cijene manipulirati s početnom nakladom od 20.000-30.000 primjeraka albuma THE WORLD WE ARE A-CHANGIN’ i kasnije TURN OF THE CARDS, te svakim daljnjim albumom izvodjača GATSBY & LAUREN, kao i njihovih studijskih izvodjača te drugih projekata, medijskih i poslovnih,
§ putem pretplata na nove pjesme na portalu http://www.megahits.biz koja će uključivati odredjene praktične ‘make profit’ bonuse, a najvažnije je da će pjesme u ranim verzijama (demo, bolji demo, gotova snimka, prva verzija snimke i sl.) biti dostupne prije albuma,kao da će iste pretplate na album ili broj albuma biti dostupne i kroz udjel u investicijskim fondovima naziva izvodjača,
§ prodajom tzv. customised albuma (internet albuma; on-demand allbuma) koji predstavljaju i jednu od budućnosti prodaje glazbe u prodavaonicama: izaberu se željene pjesme nakon 15-sekundnog slušanja svake te se iste ‘zapeču’ se na poseban CD te tako prodaju po broju pojesama, bonusima, itd.,
§ licenciranjem pjesama koje napišu Ivan Ostoja i Marijo Merien,
§ direktnom prodajom, uz angažman postojećih telefonskih servisa, trgovačkih putnika i tv kanala;prodajom jednog od albuma za iznimno nisku cijenu (ultra-low budget price) kao dodatnim albumom jednom postojećem u katalaogu distributera, odnosno kolekcijom pjesama iz branda GATSBY & LAUREN,
§ prodajom verzija pjesama putem izdanja koje prodaju tiskovine,
§ prodajom licencija, opcija na licencije pjesama,
§ operativnim leasingom na ugovoreno vrijeme davati će se u zakup odredjeni album ili projekt,organiziranjem vrijednosnog papira s osiguranjima,
§ akontacijama na kupnju slijedećih pojedinačnih albuma pojedinih izvodjača,kojom se stječe status članstva u virtualnim fan clubovima, kao i dijelovi ili udjeli u investicijskim fondovima koje će Ivan Ostoja ugovoriti s postojećim društvima za upravljanje investicijskim fondovima ili suosnivanjem novog društva za upravljanje investicijskim fondovima u Hrvatskoj ili u svijetu čiji bi portfelji odgovarali temeljnom smislu pojedinog projekta, i dr.

JAMSTVA – FINANCIJSKA RJEŠENJA:

1 (1) Odobravanjem jamstva, primjerice, HAMAG-a i Okvirnog kredita HBOR-a (linija: Kreditanje pokretanja trgovačkog društva; financiranje putem udjela; financiranje pripreme izvoza i dr.) do kojeg bi trebalo doći radi zasluga Ivana Ostoje u stvaranju nezavisnih medija putem kojih je stvorena i Republika Hrvatska i ukupno medijskog okružje u Hrvatskoj, nedovoljno vrjednovanom radu na etabliranju nebankarskog sektora financiranja poduzetništva, kao i moralnog prava radi štete koja je Ivanu Ostoji uzrokovana od strane pravosudja Republike Hrvatske lošim radom sudova i nepoštivanaj razumnih rokova čime je Ivanu Ostoji oduzeto pravo na pravično rješenje i obeštećenje, te te izvoznih projekata, kod pripadajuće banke (uključujući HBOR) stekli bi se prikladni uvjeti za realizaciju, pripremu, marketing, prezentaciju (svjetskim distributerima putem internet portala) i ponudu ulagačima za sudjelovanje u jednom području medija:

– glazba,- film,- press (+ online),- novi mediji (e-knjige, razvoj nano-mikro naplatnog sustava),- tv,radio i komunikacije,- originalne knjige (romani, scenariji i dr.).

RAZVOJ POČETNIH MEDIJSKIH PROJEKATA

1. Glazbena izdanja branda Gatsby & Lauren

2. Razvoj medijskih projekata i usluga za globalno tržište u odnosu na: dnevni infoid (INFOrmativni tabloID) ‘HrvaSTka Express!’ koji se izdaje elektronski ili klasičnim načinom kao prilog postojećoj tiskovini ili kao originalnu tiskovinu; proizvodnju komercijalnih romana fikcije (klasičnih paperback izdanja i e-knjiga); razvoj filmskih projekata (sinopsis, scenarij, storyboard, pripreme koprodukcije, dizajn produkcije, ponude i dr.) ; razvoj projekata Novih medija ( Mini portala i web shopove, usluga za mikroplaćanje putem interneta i telefona, razvoj Projekta FX– Prva svjetska internet burza igara na sreću), i dr.

2.1. Prvi projekt u području izdavanja originalnih romana biti će knjiga Ivana Ostoje pod

pseudonimom Ivan Gatsby unutar GATSBY & LAUREN branda na engleskom jeziku naziva Dead-22 Principle koja će unijeti posve nove strukture u komercijalnu književnost, predstavljati će homage remek djelu satire ‘Kvaka 22’ Josepha Hellera ‘Breakfast of Champions’ Kurta Vonneguta te knjiga Harolda Robinsa.
2.2. Knjiga se piše uz popratne materijale, biti će dužine 0d 250 stranica paperback standardnog izdanja, s grafikama, uz multimedijsku elektronsku knjigu s forumima itd.

HIT INDUSTRIA (Mikro poduzetništvo ; d.o.o.): DJELATNOSTI

HIT INDUSTRIJA će se baviti djelatnostima pripreme razvoja, ponude i kapitaliziranja medijskih projekata s zadržavanjem udjela u vlasnosti istih, a prema klasifikaciji djelatnosti, uz pripremu igranih filmova i umnožavanja videozapisa, biti će prijavljena za sljedeće djelatnosti:
22.1 Izdavačka djelatnost
22.11 Izdavanje knjiga
Ovaj razred uključuje:
-izdavanje knjiga, brošura, prospekata i sl. publikacija, uključujući izdavanje rječnika i enciklopedija
-izdavanje zemljopisnih i drugih karata, -izdavanje tiskanih muzikalija.

22.12 Izdavanje novina
Ovaj razred uključuje:
-izdavanje novina (dnevnih i periodičnih), na novinskom papiru, uključujući oglasne novine.

22.13 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

22.14 Izdavanje zvučnih zapisa
Ovaj razred uključuje:
-izdavanje gramofonskih ploča, CD-a i vrpca s glazbenim i drugim zvučnim zapisima.

– raznovrsne poslovne djelatnosti d.n. ; promidžba; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; upravljačke djelatnosti holding-društava i dr.

· HIT INDUSTRIJA će radi stvaranja dodatne vrijednosti koja premašuje kapital uložen za osnivanje i početni rad Društva obavljati poslove stvaranja Kataloga GATSBY & LAUREN pjesama (cca.60+12 po mjesecu -oko 400 do 2009. god. koje će biti hitoidne i globalno tržišno eksploatativne. HIT INDUSTRIJA će takodjer stvarati i in vitro paletu grupa i izvodjača koji će te pjesme izvoditi, kao i elektronski predložak (portal, sites) za komercijalizaciju projekata i albuma očitovanjem i prodajom niskom postojećih mikro naplatnih onine programa i sustava, uz razvoj originalnog ’MicroPhone’ sustava mikro naplate putem interneta, fiksnih i i mobilnih telefona;
· GATSBY & LAUREN će predstavljati brand za originalnu formulaičnu i generičku hitoidnu glazbu;
· HIT INDUSTRIJA će obavljati sve djelatnosti u osmišljavanju, razvoju, realizaciji, predstavljanju, plasmanu i prodaji medijskih proizvoda i usluga, uz dodatne izvore profita načinima kapitalizacije, derivatnim načinima financiranja pojedinih dobi (opcije, sporazumi, repo ugovori, korporativne – junk obveznice i dr.)

HIT INDUSTRIA će prije svega razvijati će projekte čija je vrijednost trenutačno konvertibilna novcu ili oblicima kapitala istovjetnih novcu;
· Potrošači i klijenti (distributeri klasičnim načinima) nadasve će biti zadovoljni novim sadržajnim i poslovnim rješenjima radi činjenice financijske i poslovne fleksibilnosti koju vršitelji upravljanja Društvom i projektima mogu ponuditi iz razloga što su Ivan Ostoja i Marijo Merien isključivi tvorci projekata te imaju sva prava na iste što omogućuje održivo nižu cijenu od postojećih standarda.

Rad na Katalogu, izdanjima i ustroju branda GATSBY & LAUREN :

1.1. Priprema, snimanje, dizajn, marketing, pravnoformalne radnje u odnosu na financijska rješenja (strukturna financiranja), izrada kataloga naziva: GATSBY & LAUREN HIT CATALOGUE koji će do siječnja 2007. sadržavati minimalno 80 (osamdeset) pjesama-harmonije, melodija, skica, demo snimaka – na primarno engleskom jeziku koje po objektivnim kriterijima posjeduju formulaične sastojke hit i mega hit pjesama za svjetsko tržište (deset najvažnijih tržišta) prema svojim harmonijama, melodijama, ritmu (taktu), riječima i cjelokupnom utisku.
1. 1.1.A. Početni katalog sadržava 50 (pedeset) pjesama od kojih najmanje 8 (osam) imaju potencijalni megahit status, a najmanje 30 (trideset) pjesama posjeduje osobine globalno eksploativnih hit pjesama.
2. 1.1.B. Početni Katalog radnog naziva,pr.:’ GATSBY & LAUREN (GLOBAL) MEGAHIT CATALOGUE 2007-2012′ posjedovati će 50 (pedeset) originalnih pjesama sa kvalitetama potencijalnih megahitova i hitova za svjetsko tržište, a uz demo snimke pjesama, harmonije, melodije, riječi i druga obilježja skladbe, biti će predstavljene izradom notatorskog programa u obliku zahtjevanom za prijavu autorskih prava. Troškovi prijave i registracije pjesama nacionalnoj ili interancionalnoj autorskoj agenciji su varijabilni. Hrvatska agencija za mala prava krajnje je nepouzdana terminski i postotkom koji zadržava u odnosu na ukupnu isplatu, ali je registracija jeftina ili besplatna. Uplatom oko USD5o (pedeset) za jednu pjesmu jednoj od medjunarodnih orgnaizacija za autorska prava dobijaju se prvorazredna zaštita i isplatna dinamika, s manjim oduzetim postotkom, koja je kolateralna s financiranjem banaka i drugih izvora kapitala – navedeno je od esencijalne važnosti posebice ako se bude ponudila i aranžirala obveznica radnog naziva: GATSBY & LAUREN (GLOBAL) MEGA HIT BOND.
3. 1.1.C. Pjesme Kataloga 1 biti će namjenski napravljene za prvoizvedbu izvodjača i albuma koji će biti objavljivani na klasičnom i elektronskom distribucijom pod brandom GATSBY & LAUREN, ali sve će pjesme, osim ako ne bude ugovoreno drugačije, biti na dostupu afirmiranim izvodjačima koji uporabom istih mogu stvoriti profit ulagačima u Program HIT INDUSTRIA prije onih branda GATSBY & LAUREN. Pjesme će se nuditi ozbiljnim i ciljanim interesentima u svijetu radi postizanja likvidnosti ukoliko do perioda pomanjkanja likvidnosti radi više sile ili drugih razloga bude ikad došlo.
4. 1.1.D (1) Gatsby & Lauren su registrirali nazive izvodjača-projekta,izmedju ostalih: a) ARIEL THE TEMPLAR (skr. AtT), b) TESLA GIRLS!, c) ADRIAN GOLD AND HIS ELITE CAFE ORCHESTRA,d) NExxT TO MADONNA e) THE TOUCHDOWNS, f) DREAM COMMITTEE,g DATA!DATA!, h) EUROZONE, i) YES-S, — m) NINA PICASSO & THE MODELIERS, n)MERIEN, 0) SIMON OF MILLION HEARTS, p) EXPRESS, r) ELECTRIC PARK ORCHESTRA, i drugi (pr. CLICK,AXIOME,PREMIER,DECOLTE,DIE SAINTS,C-C-R,MY NAME IS SIMON,DINNER WITH DENTIST,THE LOST GIRLS, SELECT,PERFECT,MELODY MAKERS,RADIO LUXEMBOURG ’72, THE MAKE-UPS itd.).

5. 1.1.E (2) Svi izvodjači (artists; performer artists) su in vitro studijske grupe i studijski projekti koji su osmišljeni i razvijeni u identitetu, izgledu,poruci, ciljanoj svrsi i dr. od strane Ivana Ostoje i Marija Meriena. Isti imaju sva prava na ime i identitet izvodjača, a Ivan Ostoja i Marijo Merien obavljaju poslove skladanja, tekstopisanja, snimanja, produciranja, marketinga izvodjača, plasman i dr. čime utječu na smanjenju cijene i stvaranje početne vrijednosti u odnosu na komparativne cijene sličnih projekata i radova s njihovom.

6. 1.1.E (3) Svi izvodjači (perfomers) unutar naziva izvodjača studijski su glazbenici i pjevači te su plaćeni po dogovoru i paušalno za svoju izvedbu, čime se ostvaruje druga početna ekstra vrijednost. Izvodjači unutar naziva izvodjača mogu dodatno po ugovoru nastupati u medijima za postizanje prisnaženja vizualnog identiteta izvodjača.
PRVI TRŽIŠNO VRJEDNOVANI PROFIT UZ GOODWILL!!!

USPOREDBA STANDARDNIH TROŠKOVA SNIMANJA I IZDANJA U EUROPSKOJ UNIJI I SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA S ONOM BRANDA GATSBY & LAUREN U OKVIRU PROJEKTA HIT INDUSTRIA:

A) Za okvirnu ilustraciju temeljitijeg uvida u troškova proizvodnje i prihode standardnog glazbenog albuma naveden je izračun troškova i profita njemačkog pop/rock albuma za distribuciju u Njemačkoj i inozemstvu; VALUTA(USD); prikupljeno iz refrentnih izvora IFPI, International Federation of the Phonographic Industry; podaci dostupni iz bilanci diskografskih kampanija i sl.:
Troškovi studija i akontacija za izvodjače: 60,000 Zvučni inženjer:producent; glazbenici i pjevači; software i specijalni zahtjevi; studijsko vrijeme; mediji
Minimalni administrativni trošak 10,000 – Ovaj je trošak zavisan o veličini kompanije,kadrovskih troškova, činidbi i sl. Navedena kalkulacija predstavlja trošak za veliku kompaniju.
Radio, TV , objave u tisku 30,000 Najniža moguća svota za ozbiljno pop-rock album i derivatno izdanje
Video spotovi 120,000 Za dva video spota za pjesme s albuma
Fotografije i drugi promidžbeni materijali 5,000
Dizajn omotnica 5,000 Može biti znatno niže za manje kompanije
Reklamna kampanja u tisku 150,000 Glazbeni magazini, teen magazini, čitani magazini – navedena je stavka varijabilna i može se kretati od USD 60.000 do USD 1.00.000.000,00
Reklama na prodajnim mjestima (plakati,banneri,omoti i dr.) 20,000
Zajednička reklamna kampanja na radiju i televiziji 160,000 Može biti više ili manje od navedene svote – Zašto toliko puno slušate o Madonni i drugim zvijezdama? Isključivo zbog uloženog novca u reklamu koja je trajni proces
Plakati i podrška turneji 70,000
Ukupna temeljna (basic) investicija: 630,000!!!! Od navedene svote, trošak od oko USD 185.000 može se podijeliti na distributere/licensore u drugim zemljama.
Napomena: Pretpostavka prodaje za projekt ovakve vrste (obzirom na marketing) i adekvatno kvalitetnog sadržaja u Njemačkoj iznosi prodanih 100.000 albuma (CD-ova) u godini dana, a za period od najmanje nekoliko tjedana u godini; Projicirana pozicija na službenim industrijskoj top listama je u sredini (TOP 20-TOP 50 i niže, ovisno o broju tjedana na toplisti).

B) PROJEKCIJA BILANCE (TROŠKOVA/PRIHODA) STANDARDNOG IZDANJA U POP-ROCK GLAZBI NA TRŽIŠTU KOJE JE REFERENTNO OBZIROM NA ISKLJUČIVI IZVOZNI PROFIL SVIH PROIZVODA I USLUGA BRANDA GATSBY & LAUREN:
PODRUČJE: SAD Valuta: USD:
Troškovi Napomene
Prihod od prodaje 1,300,000 Srednja cijena u prodavaonicama u Europi je oko USD13.00, stendencijom pada zbog online prodaje (putem interneta i mobilnih telefona)
Prihod od radija (prava) 20,000 Oko 1,650 radio postaja po srednjoj cjeni USD6.00 po emitiranju (ovaj se izračun ne može upotrijebiti za SAD radi činjenice što diskografske kompanije/producentske kuće (labels) ne dobijaju ništa od izvodjenja na radiju nego samo autori i nakladnici, izdavači)
Ukupan prihod: 1,320,000
Proizvodnja (CD,omoti i dr.) – 130,000 110,000 komada CD-ova (uključujući promotivne primjerke te primjerke koji će biti vraćeni, oštećeni i sl. – stoga se oduzima oko 10 % od ukupno proizvedenih nosača zvuka)
Mehanički tantijemi za autore i publishere (nakladnike,izdavače) – 130,000
Tantijemi za izvodjače -10,000 Postoje varijacije u odnosu na obračun – odnosi li se isti na bruto ili neto ( gross /net) – što se odbija od akontacije autorima i izvodjačima, plaćanje tzv. overhead troškova itd.
Troškovi distribucije -350,000 Radna snaga, skladištenje, administrativni troškovi na prodaji, transport i dr. – ovaj se izračun temelji na kalkulaciji da distributerski troškovi iznose oko 27% ukupne prodajne cijene glazbenog albuma na CD-u.
Razni troškovi -10,000 Knjigovodstvo i dr.
Kamata na ulaganje (cijena novca) – 70,000 10 % (p.a.) kamata na ulaganje uz druge financijske troškove
Ukupni troškovi: – 700,000
Prihod: 620,000
Dobitak/gubitak u prvoj godini izdavanja albuma: -10,000
Prema gorenavedenoj projekciji kompanije neće napraviti profit u prvoj godini izdavanja albuma na CD-u, ali će sigurnlo napraviti mali profit u slijedećim godinama. No, takvo ulaganje ne bi uopće bilo zanimljivo bilo kojoj kompanij ukoliko ne postoji mogućnost plasman albuma na više tržišta iz razloga što 50% albuma ostvari gorenavedenu bilancu (budžet-prodaja), 25 % albuma ne povrati uloženo, a 25 % albuma prodaje se bolje od navedene bilance.Ovakav album (u sadržaju i budžetu) odlična je rekama za slijedeći, a takodjer i za kompilacije koje se stalno pojavljuju, nakon skupe reklame na televiziji i drugim medijima / javnim mjestima. Činjenica je da će ovakav album ostvariti veliki profit ukoliko se plasira na druga relevantna tržišta, te izvodjač postane i vrsta branda, što omogućava trajni komercijalni učinak. Vrlo je očevidno kako 200.000 prodanih albuma, čak i po ovoj dosta visokoj budžetnoj računici, donosi veliki profit; s druge strane budžet većine albuma ( CD-izdanja) mnogo je manji, ali je postotak vjerojatnosti uspjeha takvog albuma, osim ako se ne radi o nečem potpuno novom, komercijalnom i sl., ispod 10% – oko 5 posto! Upravo je ovo područje GATSBY & LAUREN branda: niskotroškovni projekti (LOW-COST MEDIA PRODUCTION) koji su profesionalni, i inovativni, komercijalno zarazni i magnetični, a marketinški senzacionalni poglavito u odnosu na tzv. posrednu neplaćenu reklamu, ostvariti će standarde koji jamče profit.
C) Prava (Intelektualna imovina):
Za pravilno shvaćanje glazbenih prava potrebno je razlikovati pojmove:
1. Izvodjač-umjetnik (ARTIST) , nositelj projekta kao pjevač, osnivač grupe, vlasnik prava na ime i dentitet grupe itd.
2. Pjesme (SONGS)
3. Snimke, snimljene pjesme (RECORDINGS)
4. Izvodjačka prava (PERFOMANCES)
§ Izvodjači-umjetnici — isti mogu biti autori, izvodjači ili ništa od navedenog – dobijaju tantijeme jer su potpisali ugovor s diskografskom kompanijom. U slučaju početnih izdanja Gasby & Lauren branda (2007) svi su izvodjači vezani za paušalni-studijski ugovor te ne sudjeluju u podjeli dobiti ostvarene prodajom nosača zvuka i podataka; autorskim pravima – nakladničkim (publishing) prihodima; prihodima prodaje na tzv. derivatnim (sekundarnim) tržištima (zvukovi za mobitele, različito tržište za komercijalizaciju putem franšize/licencije, video igara, postera, mode, predmeta za ljubitelje izvodjača, parfema itd.)
§ Autori dobijaju tantijeme jer se njihova pjesma snimila, a tantijemi se temelje na vrijednosti broja prodanih primjeraka pjesme. Potopm, autori dobijaju tantijeme za izvodjenje njihove pjesme u živo, putem radija i televizije ili nekog trećeg medija (internet), zvučnog ili video snimka ju kojem je pjesma korištena (pr. film) a vrijednost tantijema se temelji na vremenu emitiranja, publici, marketinške zarade, medijskog sredstva itd.
§ Izvodjači (Performers) dobijaju tantijeme za izvedbu kuživo,koja se prenosi putem radija, televizije ili trećeg medija, zvučne izvedbe.

1.1.4. Ključni nositelji prava:

U svakom snimanju i snimci glazbenih uradaka postoje tri vrste osnovnih prava (uz razna-misc.)
§ Vlasnici autorskih prava (copyright)— uobičajeno tekstopisac i skladatelj glazbe i ponekad nakladnik ako je ugovorom tako odredjeno;
§ Vlasnici prava na snimku (recording copyright) — uobičajeno izvodjač-umjetnik ili diskografska kompanija;
§ Izvodjači snimke (performers of a recorded performance) —izvodjač-umjetnik i drugi izvodjači (pr.članovi grupe , studijski glazbenici i pjevači itd.). Njihova se prava odnose na vrstu izvodjačkih prava (tzv. non-dramatic performance) u kojem nema ničeg autorskog.

D.1.) Shema izvora prihoda ostvarenih glazbenim tantijemima prema standardima glazbene industrije (NAPOMENA: U svezi s navedenim novi prijedlozi zakona o digitalnim pravima prede Kongresom SAD promijenut će strukturu u korist autora, izvodjača i sl.):
Izvor — Izvodjači (Artist i Perfomer) i autor (skladatelj/tekstopisac/aranžer)—
Izvodjačev (Artist) prihod Izvodjačev (Perfomer-glazbenik,pridruženi član grupe, session pjevač i sl.) prihod Autorov prihod
Diskografska kompanija Izvodjačev tantijemi od zarade diskografske kompanije- pr. prodaje albuma Moguća zarada od izvodjačevih tantijema ako je postignut takav ugovor Tantijemi od snimke pjesme (Song recording royalty)
Kafići, javna mjesta ,mediji Izvodjačka prava (Performance royalties) putem: PPL, P@MRA or AURA Izvodjačka prava (Performance royalties ) Tantijemi izvodjenja pjesme (Song performance royalty)
publisher (Nakladnik) Nikakve, osim ako izvodjač-umjetnik (Artist) nije i autor Nikakav, osim ako izvodjač (Perfomer) nije i autor) Dio nakladnikovih tantijema od pjesama

D.1.a) Transakcije kod tantijema
Glavne aktivnosti koje generiraju tantijeme od snimaka i izvedbi (obrasci u SAD i Velikoj Britaniji- UK):
Tantijemi Za Plaćaju Sakupljaju (SAD, UK) Plaća se:
Mehanički (Mechanical) Primjerke nosača zvuka Dikografska kompanija MCPS Nakladniku
Izvodjački(autor) Izvede pjesme Komercijalni korisnici PRS Nakladniku
Izvodjački(snimka) Snimljenu izvedbu Komercijalni korisnici snimnke (pr.kupci) PPL Vlasniku prava snimke
Izvodjač(Performer) Snimljena izvedba Komercijalni korisnici snimke P@MRA, AURA(via PPL) Izvodjačima (Performers)
Izvodjač-umjetnik(Artist) Prodaju Diskografska kompanija Izvodjaču-umjetniku

E) Shema načina plaćanja kod diskografskih kompanija i nakladnika

Ugovor (Deal) Diskografski i nakladnički tantijemi plaćeni umjetnicima pod ugovorom. Praksa je da se za licenciju i korištenje snimki i prava djelomice plaća akontativno radi podmirivanja troškova pripreme, snimanja i ukupnog poslovno-kreativnog razvoja projekta (marketing, grafika, PR)
Akontacija (Advance) Akontacije se temelje na projiciranoj zaradi, te ukupnim uvjetima (trošak prvog albuma, marketinga itd.)
Po vrat uloženog kapitala (Recoupment) Povrat akontacija i drugih troškova prije negoli se plate daljnji tantijemi
Povrat ukupno uloženog kapitala(Cross-recoupment, Cross-collaterisation) Povrat akontacija, gubitak i troškova drugih projekata u ukupnosti poslovne djelatnosti radi amortizacije gubitaka i stvaranja novih vrijednosti
Obzirom da internet mediji zadobijaju sve veću pozornost javnosti i publike u odnosu na vrijeme čitanja tiskovina, slušanja fizičkih nosača zvuka i radio postaja te gledanja televizije, organizacija CARP (Copyright Arbitration Royalty Panel) je, izmedju inih odluka, zadala slijedeće gabarite tantijema za izvodjenje pjesama/zvučnih uradaka:
Država Glazbeni uradak (nacionalne agencije za aut. prava ) Tantijemi Zvučna snimka – – agencija-vrsta prihoda Tantijemi Odnos snimke/skladane pjesme-zvučnog uratka (u dec.)
Australija APRA 3.5% PPCA 0.4% .11
Austrija AKM 8.0% LSG 4.5% .56
Kanada SOCAN 3.2% NRCC 1.4% 1.0
France SACEM 6.0% SPRE 4.25% .89 to 1.06
Njemačka GEMA 5.98% GVL 4.5% .7525
Italija SIAI 5.0% SCF 1.2% .24
Nizozemska BUMA 6% SENA 3.7% .33 to .62
Norveška TONO 3.0% NORWACO 3.0% 1.0
Španjolska SGAE 3.75% AGEDI 2.0% .533
Švedska STIM 4.42% IFPI/SAMI 4.0% .905
Švicarska SUISA 7% SWISS-PERFORM 2.1% .30
Velika Britanija. PRS 3%, 4% or 5.25% PPL 2%, 3% or 5% 0.67, 0.75 or 0.95

HIT INDUSTRIA (d.o.o.) – OKVIRNA PROJEKCIJA POČETNIH TROŠKOVA I BILANCE PREMA TRENUTAČNIM PARAMETRIMA

PROJEKCIJA TROŠKOVA I BILANCE PRIPREME I PROIZVODNJE POČETNOG ALBUMA IZDANJA RADNIH NAZIVA: ‘MEGA (ST)ART EDITION’, ODNOSNO ‘e-njoy e-dition’ (ELEKTRONSKO IZDANJE) ALBUMA RADNOG NAZIVA: ‘THE WORLD WE ARE A-CHANGIN’ IZVODJAČA ‘GATSBY & LUREN’
1.1. Izvodjači: GATSBY & LAUREN
1.2. Naziv abuma: THE WORLD WE ARE A-CHANGIN’ (alternativno: THE WEST OF…SO VERY FAR):
1.3. Pjesama i skladbi – snimaka: ukupno 10-12 , uključujući snimke na početnom single izdanju:
‘SECRETS OF MY LIFE’ / ‘DON’T WORRY,MA,NOTHING IS GONNA BE ALRIGHT’
1.4. Naziv izdanja: (radni naziv) Gatsby & Lauren Mega (ST)ART Edition, odnosno ‘e-njoy!e-dition’ Za elektronsko izdanje putem internata i mobilnih telefona, odnosno tzv. customised disks koji se skidaju u prodavaonicama) što će ukazivati na kolekcijsku vrijednost takvog i takvih budućih izdanja
1.5. Početna naklada: oko 20.000 CD kopija Okvirne cijene u EURIMA (radi pariteta):
Roba/Usluge Cijena (EUR) Napomena Radnje
Priprema, snimanje,produkcija pjesama (projicirano: 10-12 snimaka) Bto 14.400 Studijski glazbenici, pjevači, suradnici na postavljanju glazbenih traka sudjelovati će u ovom projektu i s pro bono udjelom odnosno uvjetovanom odgodom plaćanja. U ovoj dobi treba angažirati suradnike na pripremi temeljnog zvuka. Suradnici Marija Merien postavljaju ritam-sekcije i izbor temeljnjih zvukova, a Marijo Merien Ivan Ostoja iste formatiraju u konačni zvuk s glasovima pjevača i projiciranim efektima koji će zvuku dati neodoljivu komercijalnu snagu i identitet.
Mogućnosti i oprema zvučnog studija : Studio WHITELIGHT u Zagrebu je opremljen na razini odličnog europskog studija srednje klase,uz nadopunu naprednije opreme potrebne za specigičnost ovog i drugih albuma branda Gatsby & Lauren. Digitalno snimanje razlikuje se o drugih radi prenosivosti uskladištenih podataka, rada na dva i više mjesta (i istovremeno), propusnosti prijenosa i dr. Investicije u opremu fokusirati će se omogućavanje što višeg stupnja učinkovitosti producenata i suradnika.
Program pripreme, snimanja, produkcije,postprodukcije : Nakon što Marijo Merien i Ivan Ostoja pripreme pjesme u riječima, melodijama,harmonijama, arnžamanu, zvukovlju i efektima, dodijele se zadaci suradnicima na postavljaju tzv. bazičnih traka, a Marijo Merien i Ivan Ostoja definiraju zvukove i glasove s pjevačima, glazbenicima i dr. Profesionalni, karizmatični, jedinstveni, komercijalno neodoljivi zvuk biti će proizveden po fraktalnoj cijeni standardnog troška (računajući i ukupni rok i opseg prihoda pjesama), a kvaliteta, magnetičnost i uzbudljivost melodija,harmonija i osnovnog utiska koje će pjesme ostavljati na slušatelje, biti će podržana i suvremenim produkcijskim tehničkim izričajem. Odličan engleski jezik, parametrizirani glavni i prateći vokali, kao i zborovi.
Postprodukcija, Mastering : Čak i odlična produkcija bez prikladnog formatiranja snimke u postprodukciji može utjecati na smanjenu potražnju za pjesmama, iako slušatelje prije svega privlači melodija i medijska priča oko pjesme ili izvodjača.
Kopiranje CD-ova: radnje pripreme mastera, CD-mediji,tiskanje omota, barkod etiketa,dupliranje,software za onemogućavanje kopiranja, osiguranje od poslovnih rizika uključujući i transport CD-ov a i dr. KVARK, odnosno povoljniji ponudjači: oko 22.000-cijenapodložna dogovoru o dugoročnoj suradnji Prvo izdanje svakog Gatsby & Lauren albuma obaviti će se u tzv. kućnoj produkciji (za manji broj CD-a), odnosno pri hrvatskim poduzetnicima za takvu vrstu radova. CD-ovi će sadržavati CD-R snimke u WAV-eu, jedan album u komprimiranom formatu i CD-ROM s besplatnim programima i informacijama (portal itd.), uz suradnju izdavača CD-ROM medija (Olympic i dr.). Izdanje će nositi oznaku Mega ili Limited uz varijabilu MEGA (ST)ART EDITION. Ograničeno (limited) izdanje donosi uvijek odredjenu ekskluzivnost; činjenicu da će cijelo izdanje biti ostvareno i proizvedeno u Hrvatskoj, po profesionalnim standardima (barcode, kvalitete zvuka i ukupne opremljenosti (u odnosu na prijavu prava i monitoring istih u zemljama prodaje), ova edicija promaknut će se u hrvatski izvozni proizvod, što cijelom Programu daje profil izvoznog poduzetništva, a isto će utjecati na status Projekta: HIT INDUSTRIA d.o.o. (izvozna agencija) i prikladno financiranje.
Prodaja, skadištenje; distribucija: CD mediji mogu imati specifičnost u obliku (kao križ i sl., mogu biti parfimiranim, mogu biti prema izvodjačima u obliku visit karte. i dr.) Prodaja će se obavljati s portala http://www.megahits.biz, a prethodno će biti kontaktirani i ugovorom obvezani distributeri kao i distributeri CD glazbe u Europi, SAD i ostatku Svijetu (popis oko 90) koji će prodavati ovo posebno izdanje branda Gatsby & Lauren putem svoje prodajne mreže, usput omogućavajući i dodatnu reklamu. Do isporuke poštom, CD-ovi će biti skladišteni kod duplikatora ili Ivana Ostoje po zahtjevanim uvjetima u odnosu na temperature, svjetlost i dr. Najjači je adut elektronska prodaja putem specijaliziranih veleprodajnih servisa (CDBaby; Artistsfirst.net; IODA; Orchard.com i dr., odnosno platforam profesionalne oprodaje s DRM (Digital Rights Management) i napaltom na više od 20 načina koji su dostupni svakom mladom ili starijem potrošaču na svijetu. Prodaja prvog izdanja neće početi prije ne goli se poduzmu radnje predstavljanja i prodaje na portalu i prodajnim mjestima na internetu, što bi trebalo uvećati spoznaju i svjesnost postojanja projekta Gatsby & Lauren što se posebice odnosi na izvodjače-projekte ARIEL tHE TEMPLAR i TESLA GIRLS! radi njihovih marketinških penetracija. Obzirom na neveliku nakladu izdanja, broj skladbi i pjesama, fantastičnu kvalitetu malodija i harmonija kao i snimki što će biti dostupno provjeri na web siteovima prodajnih mjesta (pjesme trajanja oko 15 sekundi) prodajnim i uvjetovanje ekskluzivnosti onoga što dolazi, te na konkretan i pozitivan odnos prema ukupnom dobrostanju, kao i dramatično upozoravanje od islamske ‘okupacije’ Europe i SAD-a, koja se demografski dogadja svakim danom, Brand GATSBY & LAUREN će prerasti će svoj isključivo glazbeni značaj, a politički identitet će preuzeti in-vitro izvodjači ARIEL tHE TEMPLAR već s prvim dvostrukim albumom WORLDS INSIDE.
MarketingSlanje CD-ova Ovisni: Uz prateće materijale (izvodjači, najava budućih izvodjača branda Gatsby & Laurena, izgled grupa i sve što treba biti u profesionalnom predstavljanju medijima i javnosti) krucijalna gruda za početak lavine reakcija i izazvane propagande odigrati očitoavnje o pjesmi ‘Don’t Worry,Ma, Nothing Is Gonna Be Alright’ te blokiranom snimanju video spota za pjesmu ‘Brothers in Blood’ u kojem se prikazuju tri obitelji iz Njemačke,UK i Francuske u 2015. čije kćerk e ulaze u stanove u feredžama,a dok te obitelji uključujući i braću tih sestara, gledaju vijesti iza prozora se vide džamije kako se uzdižu i te obitelji odlučuju nešto poduzeti za zaaštitu sebe, svojih predaka, njihovih žrtava i civilizacije…Uz opomenu na sve opasnosti koje svijet prolazi glede klimatskih poremećaja koji mogu uništiti život kakvog sada poznajemo.CD-ovi će e prema obavijesti distributerima i prodavačima s aprikladnim materijalima, kao i istupima pred medijima i javnosti (Prvo izdanje svakog Gatsby & Lauren albuma obaviti će se u tzv. kućnoj produkciji (za manji broj CD-a). CD-ovi će sadržavati CD-R snimke u WAV-eu, jedan album u komprimiranom formatu i CD-ROM s besplatnim programima i informacijama (portal itd.), uz suradnju izdavača CD-ROM medija (Olympic i dr.). Opor ukus demografskog, Eukratskog i sličnog nedoličnog ponašanja u svezi s jezgrom europsek civilizaciej – katolilčanstvom, Bogom- odluke tzv. čelnika Europske nije o izbacivanju Boga iz Ustava EU, izjednačavajući Stvoritelja s običajem da prezrene žene (po pravima) u islamu nose smrdljive feredže, predstavlja konačnici udarac europskoj kulturi, odricanje od žrtava (ponajviše hrvatskih) koji su dali svoje živote u obrani od osmanlijskih koljača (isti su početkom XX stoljeća pobili 1,5 milijuna Armenaca). Referendumi u primanju oTurske u EU održavati će se po cijeloj EU a neuke i neinformirane ljude treba podučiti što se dogadja sa svakom sredinom kada u njoj izraste tvornica mračnog primitivizma i zla- džamija. Ciljana publika su i navijači broja športskih klubova koji nisu oduševljeni s ne-europskim življem u njihovim zemaljama koji preuzima vlast na temelju tzv. ljudskih prava (vjerskih i etničkih) koje bijelci-katolici mogu samo sanjati njihovim postojbinama.;Ekološka propast Svijeta započela je, a TESLA GIRLS! su bile medju prvima koje su pjesmom ‘Alert on Planet Earth’ najavile scenarije onog što će se dogoditi. Uz to su medju prvima na svijetu bile virtualna glazbena grupa.
Zaštita naziva izvodjača : Zaštita autorskih prava: Nazivi projekata već su zaštićeni, a svaka daljnja pravna akcije zavisit će o kontekstu poslovne namjere. Isto vrijedi i za zaštitu Autorskih prava pjesama i dr. sadržaja. Trademark (zaštitni znak, etiketa) može biti ispočetak neregistriran ali kronološki dokaziv u nazivu, funkciji, svrsi i misiji. Postupci zaštite naziva, prava i dr. obavljati će se prema standardima industrije, obzirom da isti čine osnovnu početnu vrijednost budućih izvora prihoda. Važno je da ulagači pročitaju tekst o osnovama intelektualne imovini,

HIT INDUSTRIA (d.o.o.): Okvirni tehnički troškovi pokretanja PredDruštva i osnivanja Društva (u HRK)

Roba/Usluge Cijena Napomena Radnje
(Unajmljeni) Knjigovodja ovisno Osnivanje trgovačkog društva zahtjeva početne normativne troškove koji su dio imovine . Putem servisa HITRO i na druge najpovoljnije načine. U radnje registriranja preddruštva Hit InduSTria kao funkcionalne cjeline u pripremnoj (sjemenskoj) dobi stvaranja temeljne početne imovine t.d Hit InduSTria d.o.o.osnivanja (javni bilježnik) t.d. Hit Industria d.o.o. i sve potrebne dokumente, anagažman knjigovodje po ugovoru potreban je radi operativnih radnji planiranja i provodjenja izvoznog programa, implementacije imovine Društva i dr., te radi detaljnog planiranja troškova.
Osnivanje Oko 24.000,odnosno namininalnije pravno moguće korištenjem najbržih servisa poput HITRO-a i sl. Ivan Ostoja će kao izvršni savjetnik i jedan od dvojice pokretača, pripremiti svu potrebnu dokumentaciju (Društveni ugovor, Statut t. d., sve potrebne ugovore i dr.). Pravni status je potreban zbog aplikacija za ugovore, kreditne zahtjeve i zahtjeve za nepovratna sredstva relevantnim ministarstvima i izvorima kapitala u zemlji i poglavito inozemstvu u svakoj dobi razvoja, odgovornosti za poslovne radnje (pr. Priprema i ko-aranžiranje moguće obveznice radnog naziva GLOBAL&LAUREN MEGA HIT BONDE koje sadrže Katalog pjesama i druge kolaterale i dr.), radi nastupa ispred trećih osoba tome sl.
Barkodovi Ovisno Barkodovi će biti hrvatski, ali primjereni tržištima gdje će se prodavati izdanja CD-ovi. Na početnom izdanju (masterima; tzv. mother diskovima sve će biti napravljeno prema dogovoru s fizičkim distributerom nosača zvuka i podataka, a za elektronsko izdanjee, barkodovi prema ugovoru koji može biti i multipaltformni u znak zaštite investicije distributera. Primjerice, u Velikoj Britaniji (UK) članstva u organaziciji za bar kod stoji oko 1.000 kn,kao i godišnja članarina. Barkodovi su potrebni radi registracije prodaje,poreznih obveza, prijava za autorska i druga prava i registraciju broja prodanih primjeraka što predstavlja marketinšku kvalitetu tzv. gerila izdanja, jeftinih po tome što su u pripremi, proizvodnji i ponudi temeljeni na tzv. Do It Yourself – DIY – Uradi to sam principu.
Trademark (Trgovačka marka) do 3.000 Trademark štiti naziv u pojedinom poduzetničkom sektoru deset godina obavlja se za istu cijenu. Broj trgovačkih marki, kao i pozicija zaštite utvrditi će se u najboljem initeresu autora, kreditora, poslovnih partnera, izvodjača i sl. Trademark je potreban radi zaštite i prepoznatljivosti brandova:plus…(pr. A.Banka, B.Media, C.Invest, D.Gatsby&Lauren Card i dr.) Gatsby & Lauren branda sa svim izdanjima te zavisnim pravnim i fizičkim entitetima. Trademark utječe na povećanje vrijednosti imovine.
Porezi (PDV i drugi) ovisno Društvo će se registrirati kao PDV obveznik, ali bitno je da će rad i proizvodi istog biti usmjerena primarno na izvoz tako da se treba izraditi najučinkovitija projekcija knjigovodstva kako bi porezi što manje utjecali na razvojne dobi. Subvencije programa koje se odnose nove poduzetnike; zapošljavanje; izvoz i slično koristiti će se prema ostvarivim parametrima. U temeljnu imovinu ulaziti će prema potrebi i periferije studijske opreme, laptopi ( uz sponzoriranje proizvodjača, ovlaštenih distributera, prodavača i sl.).
Osiguranje ovisno Uz obvezno osiguranje početnog zaposlenika Društva i autora, pregovarati će se i o osiguranju CD-ova,transporta, cijelog posla, naplate (factoring), poslovnog rizika, i dr. Životna osiguranja, te referentna osiguranja za poslovne osobe i glazbenu industriju, trebaju biti usmjerena na Marija Meriana i Ivana Ostoju u veličlini projiciranoj komercijalnim prihodima njihova rada za prosječno vrijeme od 20 (dvadesetgodina) uz dodatna osiguranja koja će osigurati uloženi kapital u slučaju nezgode ili lošeg slučaja jednog ili obojice osiguranika. Police osiguranja biti će jedan od čimbenika u sekuratizaciji vrijednosnih papira, izvodjača,projekata, ugovora, rizika poslovnih radnji i sl. Na način koji je primjeren u razvijenom svijetu (uz re-). Takve vrste tzv. Completion bonda (obveznica završetka) nekog filma, albuma ili sl. predstavljaju preduvjet dalnje povoljnog financiranja visokorizičnog sektora kao što su glazbena i filmska industrija Nap.: Trademark predstavlja goodwill vrijednost tvrtke i omogućava veću profitnu razinu

E) POČETNA IMOVINA I IZVORI PRIHODA PROJEKTA: HIT INDUSTRIA:

Temeljna, odnosno početna imovina Projekta (u ovoj sjemenskoj, početnoj dobi), odnosno trgovačkog društva (pravno u stanju predruštva pa trgovačkog društva radi smanjenja početnih troškova koje ne donose nikakvu prednost u R&D (istraživanju i razvoju – Research and Development) Projekta: Hit Industria sadržavala bi:
A. autorska prava (autorska prava na pjesme, producentska i izvodjačka kada se iste dorade ili snime, te sva srodna komercijalno utrživa prava);
B. unesenu vrijednost po kojoj je vrijednost snimljenih i produciranih pjeasama, sa svim popratnim sadržajima, po posebno pogodjenim cijenama u odnosu na slične aktivnosti i kvalitetu u svijetu i do 80 (osamdeset) posto jeftinije;
C. pro bono ili rad s odgodjenim plaćanjem sudionika u svakoj dobi projekta; goodwill dosadašnjeg rada, znanja, kontakata i vrijednosti projekata u odnosu na situaciju u svjetskoj glazbenoj industriji i društvu općenito;
D. potraživanja Ivana Ostoje prema Republici Hrvatskoj koja su sadržana u Ustavnoj tužbi; i drugi dogovorni kolaterali u odnosu na uloženi kapital i ročnost istoga u ugovornim pravima i obvezama.
E. Početni projekti u zatečenom stanju koji se razvijaju kao demo snimke ili polugotove snimke, koncepti, uz materijale glede marketinga, imagea, plasmana, financijskih konstrukcija i dr
.

HIT INDUSTRIA, s brandom GATSBY & LAUREN u glazbi, medijima (tiskovna i elektronska izdanja, razvoj igarnih fimova, stvaranje i izdavanje originalnih kniga romana, razvoj net medija) i poslovnim uslugama na sljedeće načine ostvarivala bi prihode:
– kroz idejno osmišljavanje projekata, pripremu, razvoj, proizvodnju (snimanje, produkcija), marketing, financijske i organizacijske konstrukcije stvarali bi nove (de novo) i in vitro (studijski, ‘laboratorijski’ stvorene) izvodjače koji bi publici bili predstavljeni u zadanim parametrima, a time bi autori branda stekli pravo na komercijalnu eksploataciju svih prava,uključujući i glazbeno nakladnička,
– kako su autonomno razvili projekte, nakon početnog albuma svakog od takvih izvodjača-projekata, nudili bi iste pojedinačno ili kataloški, što će ovisiti o kapacitetu i ugledu ponude zainteresiranog kupca na razne načine:
Poslovnom aukcijom za svaki projekt, odnosno više projekata istog izvodjača kroz opciju ili definirani repo ugovor, za više najavljenih projekata branda Gatsby & Lauren s pravom izbora i prvokupa; ponudom opcija, licencije, kolicencije, fran distribucijskim ugovorom za odredjene teritorije, ugovorom o zajedničkoj suradnji (joint venture), leasingom otkupa udjela u budućim pravima i projektima, i dr.,
– prodajom glazbenih djela (pjesama, albuma, usluga, merchandisinga robe i dr.):
§ elektronskom prodajom putem svog portala (postojeća web domena: http://www.megahits.biz) na kojem bi se odmah po ostvarenju kreditnog aranžmana otvorila web trgovina s ponudom dvije početne sing-ploče uz alvum te najave skorašnjih albuma, informacije, bonuse kupovine unaprijed, tj. investiranja, poslovne prigode i dr. Web stranica (URLwww.megahits.biz)  će biti dizajnerski glamurozna, s 3D ilustarcijom presjeka robne kuće na tri kata te izbora za razne vrste posjetitelja, od fanova, znatiželjnika, ulagača i sl. Svaki projekt će imati svoju aktivnu podstraniu sa svim alatkama, poput diretnog maila, foruma, newslettera. Dio web stranice će biti multimedijski pa će biti diretne snimke iz studija s melodijama na ponudi za licenciranje (publishing),izbora načina plaćanja, uz razvoj autonomnog sustava nano-mikro plaćanja ‘MicroPhone’, kao i specijaliziranim servisima za online prodaju robe (itunes.com, cdbaby.com, vitaminic.com i dr.,, a koji donose izmedju 75-85 % ukupnih bruto (gross) prihoda,

…………

– putem prodaje početnog izdanja GATSBY & LAUREN MEGA (ST)ART EDITION kroz specijalizirane distributere/ CDduplikatore u vodećim tržištima, koji se zasniva na pojedinačnim narudžbam, a koji mogu bez problema, uz ukupnu zaradu od oko 50% (pedesetposto) maloprodajne cijene, potrebno je manipulirati s početnom nakladom od 20.000-30.000 CD primjeraka albuma THE WORLD WE ARE A-CHANGIN’ i kasnijim albumom izvodjača i autora Gatsby and Lauren naziva TURN OF THE CARDS, te svakim daljnjim albumom,
– putem pretplata na nove pjesme na portalu radnog naziva http://www.megahits.biz koja će uključivati odredjene praktične ‘make profit’ bonuse, a najvažnije je da će pjesme u ranim verzijama (demo, bolji demo, gotova snimka, prva verzija snimke i sl.) biti dostupne prije albuma,kao da će iste pretplate na album ili broj albuma biti dostupne i kroz udjel u investicijskim fondovima naziva izvodjača,te portfelja doličnog profilu izvodjača (pr. aktivni – higrowth– fond: ARIEL AKTIVplus FUND- indeksni fond: DATA FUND i sl.)
– prodajom tzv. customised albuma (internet albuma od kupaca odabranih skladbi) koji predstavljaju i jednu od budućnosti prodaje glazbe u prodavaonicama: izaberu se željene pjesme nakon 15-sekundnog slušanja svake te se iste ‘zapeču’ se na poseban CD te tako prodaju po broju pjesama, bonusima, itd.,
– licenciranjem pjesama koje napišu Ivan Ostoja i Marijo Merien ,
– direktnom prodajom, uz angažman postojećih telefonskih servisa, trgovačkih putnika i TV postaja,
– prodajom jednog od albuma za ultra-low budget price (niskom početnom cijenom) s mogučnošću rasta cijene s rastom interesa – napraviti vrstu trajne aukcije za prve koji rezerviraju ili kupe albume još u snimanju čime im se omogućavaju prava daljnje prodaje do odredjenog broja elektronskih kopija, aukcija kao metoda financiranja dijela provedbe budućih projekta dok su još u nastajanju (priprema, razvoj, produkcija, izrada master kopije, opreme, marketinškog materijala itd.), kao dodatnim albumom jednom postojećem u katalaogu distributera, odnosno kolekcijom pjesama iz branda GATSBY & LAUREN,
– prodajom verzija pjesama putem izdanja koje prodaju tiskovine,
– prodajom licencija, opcija na licencije pjesama,
– operativnim leasingom na ugovoreno vrijeme davati će se u zakup odredjeni album ili projekt (pr. The Touchdowns – tri albuma – ukoliko se isto ne bude kršilo s kolateralima početnih financijskih rješenja – jamstva, zajmova, kupovine udjela i sl.- Projekta Hit Industria (d.o.o.),
– organiziranjem vrijednosnog papira s osiguranjima ukolimo isto ne bude preskupo za ciljani kapital,
– akontacijom na kupnju slijedećih pojedinačnih albuma pojedinih izvodjača,kojom se stječe status članstva u virtualnim fan clubovima, kao i dijelovi ili udjeli u investicijskim fondovima koje će Ivan Ostoja ugovoriti s postojećim društvima za upravljanje investicijskim fondovima ili suosnivanjem novog društva za upravljanje investicijskim fondovima u Hrvatskoj ili u Svijetu čiji bi portfelji odgovarali temeljnom smislu pojedinog projekta (primjerice, izvodjač-grupa ARIEL THE TEMPLAR je welfare projekt; slijedom istog, fond ‘ARIEL AKTIVplus’ bi dakle bio fokusirani na poduzetništvo, tzv. hi-growth fondovi, u suglasju s zakonima i propisima),
– stjecanjem namjenskih sredstava za poticanje kulture, filmova, izvoza kulture i dr.
uvećanjem vrijednosti udjela u društvu HIT INDUSTRIA i kasnijim korelacijskim poduzećima prema imovini i poslovanju,
– prihodima ostvarenim izvodjenjem pjesama na radiju,internetu, javnim mjestima, cover verzijama, prodanim primjercima nosača zvuka i podataka, uključujujući kompilacije svih cjenovnih i izvodjačkih razreda, a do kojioh će doći zbog komercijalne neodoljivosti, sadržajnosti, inovativnosti i identiteta pjesama koje nose otmjeno distanncirane poruke, posebice kod uradaka izvodjača Gatsby and Lauren i njihova autorskog projekta, grupe Ariel the Templar, koji će biti glasnogovornici životnih, urbanih,moralnih i templarskih stavova tvoraca branda Gasby & Lauren.

SIMULACIJA POČETNIH PROFITA PROJEKTA: HIT INDUSTRIA

HIT INDUSTRIA (d.o.o.): Projekcija troškova i razlike u vrijednostima
( Benchmark vrijeme: Šest mjeseci od početka osnivanja Društva )

VAŽNO!! IZRAČUNI SU GRAFIČKI PREDOČENI U TABLIČNOM PROGRAMU KOJE OVAJ BLOG NE PODRŽAVA, TAKO DA DOLJENAVEDENI PARAMAETRI NISU ISKORISTIVI ZA POTPUNU SPOZNAJU ISTIH. INTERESENTI SE MOLE ZA ZAHTJEV POSLOVNOG PLANA U WORDU I EXCELLU NA EMAILU: business@magahits.biz.
NAPOMENA: NAVEDENE SU SAMO PROJEKCIJE Cijena (HRK) Zarade/Razlika u vrijednostima (HRK)
Osnivanje društva, troškovi Kapital u novcu,stvarima i pravima: 24.000 Ovaj kapital je ionako imobiliziran kao temeljni/jamstveni kapital u novcu i stvarima i pokriven je trenutačnom uvećanju vrijednosti nakon prvih uradaka Društva
Ured najam plus troškovi, telefonska linija, web domene-prijava, hosteri, izrada portalske aplikacije Tri mjeseca po osnutku: 4.000 Ovi se troškovi mogu smanjiti
Oprema potrebna za obavljanje rada (kompjuterske lap top jedinice; software dodaci; skladanje,snimanje i notiranje; kontakti s tržištem i potencijalnim poslovnim partnerima za financiranje, distribuciju, prodaju, naplatne sustave itd. Red veličine uz ugovore, popuste za tri mjeseca : 18.000Kompjuteri se uzimaju kredit 36 mjeseca, a potrebni su radi simultane produkcije (uz informatičku upremu u studiju) Oprema se nalazi u studijima i kod pokreta Programa HIT INDUSTRIA. Amortizacija opreme nije tako brza, jer su laptopi IBM Thinkpad trajni standard usluge se definiraju s telekom /ISPN operaterom, CAR-netom
Marketing (izravni,neizravni)-napotonjem će se graditi cijela koncepcija Programa HIT INDUSTRIA. Banneri,newsletteri, obavijesti medijima , pokusne snimke spota i cenzuriranog video spota, 4.000 Stvarna marketinška vrijednost će biti puno ekstenzivnija nakon objave inovacija,programa, komercijalnih sadržaja,marketinške objave o ARIEL i TESLA GIRLS! Osobinama, najavi realiy showa na portalu http://www.megahits.biz akcija koje će poduzimati brand i sl.
Troškovi poslovanja:1 snimka (priprema, postavljanje ritam sekcije, vokali, instrumenti, glazbenici produkcija,postprodukcija i potrebno: prosjek EUR 500,00 po pjesmi.Za 30 snimaka može se ugovoriti ukupna cijena od oko EUR10.000,00 s odgodom plaćanja na preostalo, kao i nižu cijenu unaprijed ako postoji predugovor ili ugovor o snimanju Katalog pjesama (50-100 pjesama u odredjenom studiju, s odredjenim izvodjačima, glazbenicima i sl.) može spustiti cijenu koja se plaća unaprijed. Red veličine za tri mjeseca: 70.000-85.000,00
Izrada Kataloga radnog naziva GATSBY & LAUREN (GLOBAL) MEGAHIT CATALOGUE-1 (početnih 50-80 pjesama, obveznica ili udjeli u Katalog su konvertibilni u drugu imovinu, a Katalog se dinamički obogaćuje novim sadržajima) Izrada Kataloga GATSBY & LAUREN HIT CATALOGUE –1 & 2 ukupno 100 pjesama od kojih mnoge imaju megahit potencijal prema parametrima Hit Scence softwarea.Prospekti Neposredne javne ponude GATBY & LAUREN HIT CATALOGUE 1 te 1 & 2Kupci udjela Kataloga 1 imaju pravo na udjele u Katalogu 1 & 2,kao i za svaki daljnji Katalog u roku trajanja vrijednosnog papiraIzrada i nudjenje:ü Romana ‘Dead-22 Principle’:ü Sinopsisa i scenarija sa story board dodatkom; ü Projekta HRVASTKA EXPRESS! kao autonomnog izdanja odnosno priloga postojećem,ü Internet aplikacija poput FX-Virtualne burze igara na sreću, PlaneTV-interaktivne news televizije koja je sinergična s radio postajama i dr. Demo, notatori,javni bilježnik,: 4.000,00 4.000,00 pro bono pro bono NABAVKA STORY BOARD SOFTWARE-a:…………………………Dogovorno s programerima i web masterima, kao i postojećim ISP/hoster servisimaIzrada pro bono Mjenica treće osobe s datumom dospijevanja na ugovoreni datum) Katalog i snimke koje će biti profesionalne kvalitete, predstavljaju preduvjet pokretanja Programa kao i branda GATSBY & LAUREN na jačoj komercijalnoj razini.Pjesme u Katalogu koji se stalno nadopunjava ( stoga je investicija u udjele itekako isplativa jer je konvertibilna s novim pjesmama i drugim pravima/imovinom kojom će raspolagati HIT INDUSTRIA d.o.o.,odnosno s projektima koji će biti upotrebljeni radi komepenzacije u vrijednosti ukoliko Katalog ne poluči očekivane efekte, a Ivan Ostoja ostvari profit iz drugih aktivnosti i vrijednosti koje unosi u Program. Katalog je dinamičan,te će stvarati godišnje prihode i verzijama pjesama od visokonakladnih izvodjača u Svijetu, uz prihode koji se ostvare izdanjima GATSBY & LAUREN izvodjača. Katalog će biti sekuratiziran na temelju sekundarnih kolateralapotraživanja i drugih prihoda. Pokretači će ponuditi ulagačima u HIT INDUSTRIA d.o.o. (ne Katalog) i uvjetni repo i re-repo ugovore na polugodišnjoj razini s godišnjom premijom od 40% što je i standard za slična venture ulaganja za rane donbi poduzetništva.
UKUPNO: oko 141.000 (uključujući troškove osnivanja i troškove stalne imovine) Vrijednost Repougovora: kvartalno (troškovi plus 15% bto)

Napomena: U gorenavedenoj Projekciji postoji objektivna opasnost od pojave tzv. undercapitalising, odnosno podcjenjivanja stvarnih veličina troškova u odredjenim veličinama u odnosu na učinkoviti razvoj (pr. laptopi, veze, oprema itd.) koji stvara prave kratkoročne komercijalne vrijednosti.

HIT INDUSTRIA (d.o.o.): PROJEKCIJA VRSTA PROFITA
( Vrijeme: ŠEST MJESECI : Benchmark:TRI MJESECA)

PROJEKCIJE VRSTA PROFITA VALUTA:HRK NAČINI PROFITA/KUPCI
Repougovor / Re-repougovoriPotonji se odnose na zaštitu ulagača u slučaju da projekti ostvare u definiranom postotku/veličine vrijednosti veću konvertibilnu-tržišnu vrijednost od potpisane, tako da ih isti može otkupiti od repootkupitelja.Repotkupitelj ima pravo na novi reotkupKreditor, Izdavatelj jamstva i sl. će imati definiran exit ugovor s dodatnom premijom ako je njihov izlaz iz projekta s povratom uloženog i obeštećenja u obliku premije dogodi prije ugovornog roka. Red veličina: tržišna vrijednost uloženog kapitala od strane ulagača i fiducijarnog početnog vlasnika HIT INDUSTRIA d.o.o. + 10 % po kvartalnoj razini od trenutka početka rada DruštvaRAZLIKE OD ULOŽENOG KAPITALA I NOVOSTVORENIH VRIJEDNOSTI U TEMELJNOM KAPITALU-IMOVINE HIT INDUSTRIA-e d.o.o. (vrijednost udjela u Društvu) Ivan Ostoja će potpisati Ugovor o reotkupu trgovačkog društva HIT INDUSTRIA d.o.o. po dinamičkoj razini koja iznosi oko 10 % na uloženi kapital tržišne vrijednosti po kvartalnoj razini s tim da premijska kamata nije komforna nego fiksna i iznosi poko 40 % na godišnjoj razini . Otkupitelji će u aranžmanu Ivana Ostoje biti zagrebački poduzetnik koji ne želi ući u projekt dok nije dokazan, a derivative projekta koji ulazi u cijenu Agencije – HIT INDUSTRIA – najveće privatno medijsko pduzeće u Hrvatskoj i pored Hrvatske.
Prava Kataloga pjesama radnog naziva: GATSBY & LAUREN (GLOBAL) MEGAHIT CATALOGUE: Vrijednost Agencija (netangibilna, nematerijalna) povećava se medijskim istupima te drugačijm istupima u javnosti s predstavljanjem projekta, radova, proizvoda, usluga i vrijednosti (poput primjerice artikuliranja potraživanja Ivana Ostoje prema Republici Hrvatskoj za ukupno dokazive običnu štetu, izmaklu dobit i nematerijalnu štetu – pr. gubitak ugleda, zdravstvene tegobe itd. nastalih neučinkovitim radom sudova koji su nastalu štetu doveli do stanja nenaplativosti, te će unutura mjesec dana od početka pripreme i osnivanja Agencije premašiti materijalne troškove osnutka i početka rada Agencije (uzet je kriterij od tri mjeseca tzv. hladnog pogona). Projicirana minimalna utrživa godišnja izdavačka (music publishing) vrijednost kataloga od oko 100 pjesama na engleskomm jeziku s više od 80 mega i hitoidnih pjesama od dana medjunarodne objave kataloga s drugim pravima: 180.000 Ukupni popis izvodjača i početnih projekata: GATSBY & LAUREN / DAta!DAta!ARIEL tHE TEMPLAR / TESLA GIRLS! / THE TOUCHDOWNS// NINA PICASSO & THE MODELIERS / ADRIAN GOLD AND HIS ELITE CAFÉ ORCHESTRA/ DREAM COMMITTEE/ EUROZONE i drugi in- vitro izvodjači s marketingom, imageom i dr. vrijediti će svakog tjedna više od 10 % uloženog novca kako se albumi budu zgotovljavali.Rukopis na engleskom jeziku romana-satire o uspjehu i administrativnom paradoksu – ‘Dead-22 Principle’-Sinopisi,scenariji i story-board na engleskom jeziku ‘Gate to the Shadows’.

POČETNI MARKETING BRANDA GATSBY & LAUREN

Prednosti gorenavedenog projekta:
1.1.1.A. GATSBY & LAUREN brand je predstavio svjetskoj publici nainternetu templarski projekt ARIEL THE TEMPLAR (kao SIMON, K.T. što je i identitet pjevača grupe) ; isti su prvi koji su 12.09.2001 stavili pjesmu naziva ‘Brothers in Blood’ za dobrotvorne svrhe nakon islamističkog napada na SAD (site izvan funkcije: http://www.virgin-euro.com);
1.1.1.B. ‘ GATSBY & LAUREN’ su se kao brand u nastanku pročuli na Music Industry Information Network (www.mi2n.com) s koncepcijom novih oblika singl ploče (e-single) kao i novih standarda online izdavanja i naplate putem mikrosustava pjesama i albuma koji će označiti i novi profil kavalitete narasle svjetske produkcije albuma s uglavnom nekvalitetnim originalnim pjesmama,
1.1.2.Početne marketinške prednosti:
~Pjesme ‘Brothers in Blood ’, ‘ Heart of Gold (Seven Minutes)’, ‘Message to the People’ i ’Don’t Worry,Ma,Nothing Is Gonna Be Alright’ predstavljaju prave himne za vrhove službenih top lista obzirom na novonastalu situaciju demografskog širenja islamista u EUropi, straha u SAD-u i dvojbi oko priključenja Turske Europskoj Uniji, jedne (malo)azijske zemlje čiji korijeni nemaju nikakve veze s Europom, štoviše koja je stoljećima širila smrt, genocide i nazadak u Europi (Hrvatskoj) i Europskoj Uniji. Njezin ulazak će značiti civilizacijski i demografski kraj Europe.
~Sumorno ekološko stanje planete, s klimatskim prijetnjama, izazivaju ARIEL tHE TEMPLAR i TESLA GIRLS! da tekstovima na omotima, pjesmama, tekstovima, video spotovima i marketinškim materijalima predoče probleme i rješnja, povećaju razinu svijesti i potiču rješenja mladim ljudima, kao i tzv. crossover publici, obzirom da će prvi album Gatsby & Lauren izdanja prihvatiti i starija publika.
~TESLA GIRLS! su bile jedan od prvih virtualnih grupa na internetu, a komercijalnu ispravnost tog marketinškog pristupa dokazao je kasnije uspješan projekt virtualne grupe Gorillaz. Pjesme predstavljaju najvišu klasu u zbriru žanrova popularne glazbe u medijske culture na svijetu, obzirom da time šire potencijal slušatelja, a navedeni projekti će se istaknuti uvodjenjem novih žanrova ~ Stil glazbe koje gorenavedeni izvodjači uvode je zbir raznih komercijalnih stilova jedinstveno i originalno udruženu u sintagmu zvuka GATSBY & LAUREN branda naziva: (radno) POP’N’ROCK NOIR, uz nisku podžanrova gorenavedenih izvodjača i drugih iz Kataloga.

…………..

Osnovni izvori profita su stoga: 1. profit na pravima prodanih nosača zvuka/podataka ; 2. licencije na izvodjenje pjesme (performing rights license) 3. za tiskanje pjesme u notnom i sl. obliku 4. inozemne licencije 5. tzv. sync (sinkronizacijske) licencije koje označavaju uporabu pjesme ili dijela pjesme u drugim medijima (tv reklama,igranom filmu i sl.).

KAKO SE TANTIJEMI PLAĆAJU AUTORU I UMJETNIKU-IZVODJAČU:

Tantijemi mehaničkih i srodnih eksploatativnih prava biti će plaćeni u 100%-nom iznosu autoru bez nakladnika, odnosno 50% autoru koji je vezan ugovorom za nakladnikaZa javno izvodjenje (PPL) plaća se 50% vlasniku snimke, 50% to izvodjačima: izvodjaču-umjetniku (65%) i drugim izvodjačima (35%), ukoliko ugovorom nije drugačije odredjeno.

F.1.c) Kako funkcionira sustava naplate tantijema
Na doljenavedeni način operativno funkcionira shema plaćanja korisnika glazbenih licencija kroz društva za sakupljanje naplata (collection societies, koji se razlikuju tržišta do tržišta) prema vlasnicima autorskih i srodnih prava:
Tantijemi Za: Plaćeni od: Sakupljeni od: Plaćeni prema:
Mehanički Primjerci sntmke: CD, skidanje na interenetu s plaćanjem (download),video igre, zvukovi mobilčnmih telefona i sl. Diskografske kuće, proizvodjača i duplikatora nosača zvuka itd. MCPS (agencija) Nakladniku i autoru
Izvedba (autor) Izvedene pjesme Korisnici glazbe u komercijaln e svrhe PRS (agencija) Nakladniku i autoru
Izvedba (snimka) Izvedene snimke Korisnici komercijalne snimke PPL (agencija) Vlasniku snimke (pr. diskografskoj kući)
Izvedba (izvodjač) Izvedba na snimvi koja se izvodi (radio, ZV i sl.) Korisnici snimke u komercijalne svrhe Agencije Izvodjaču
Izvodjač-umjetnik Prodaja CD-ovam downloadovi (plaćena skinuta glazba s interneta ) i sl. Diskografske kuće Menadžera, agenta, umjetnika-izvodjača Umjetniku-izvodjaču

NAPOMENA: Navedene sheme su važne jer se odnose na ciljana tržišta plasaman i prodaje glazbe i proizvoda / usluga branda Gatsby & Lauren.
Što znače ‘Mehanička prava’:Prihodi koji se ostvaruju prodajom CD-ova, i drugih nosač zvuka. Mehanička prava se odnose i na prihode koje pjesma posredno ostvari putem:a. Glazbenih video spotova. Prodaje zvukova mobilnih telefonac. ‘Downloadiranim’ plaćenim snimkama d. Kompjuterskih igarae. Glazbenih igračaka. Izdanja putem tiskaMehanička prava pokrivaju (i) svaku zvučnu snimku koja je postignuta mehaničkim putem bez ljudi izvodjača.

F 1.d) Ostale licencije u svijetu kao izvori profita komercijalizacije prava

– tzv. Združena licencija (Joint Online Licenses) koje pokrivaju mehanička i izvedbena prava. Ova licencija dozvoljava web stranicama da sviraju glazbu i prave kopije za ‘skidanje’ (downloads),
– licencije tzv. samplirane glazbe,
– licencije za zvukove zvona na mobilnim telefonima,
– licencije za tzv. digitalne disc jockeye koje spadaju u klasu ‘zvučnih licencija za kopiranje (umnožavanje)’ ne u licencije izvedbe,
– licencije koje se dobbijaju putem naplate na autorska prava (paušalno, u većini zemalja) na ‘prazne medije’ (CD-ROM,DVD i dr.) ,
– licencije za medije , odnosno poduzetništva u odredjenim uvjetima uporabe i umnožavanje originalne pjesme (dubbing copyright),
– Master licencija predstavlja licenciju za autorsko pravo snimke. Ova licencija za derivatnu uporabu originalne pjesme (filmovi, reklame, tv serije, sampliranje) dogovora s po potrebi s vlasnikom autorskih prava i autorom zvučne snimke),
– Sinkronizacijska (Sync) licencija je zapravo nakladnička (publisher) licencija koja obradjuje implemntaciju originalne pjesme u filmsku glazbu, televizijski program i reklame, i ugovara se prema potrebi. No, ova licencija iziskava i drugu vrstu tantijema, primjerice ukoliko se pjesma izvodi na javnim mjestima,
– licencija za tzv. Velika prava (Grand Right Licence) koja se dogovra izmedju nakaldnika i kaazališta ukoliko je riječ o pjesmi ili glazbi napisanoj posebno za predstavu i sl. U ova prava ulazi i postotak prihoda prodanih ulaznica,
– prava za filmsku glazbu se uglavnom kupuju unaprijed, te se dogovaraju izmedju prethodnih vlasniak prava (autora, nakladnika i sl.) i novih vlkasniak za komercijalnu eksploataciju autorskog rada.

F.1.e) Tko upotrebljava i plaća komercijalne licencije
Kako su radovi branda Gatsby & Lauren upravljeni prema glavnim tržištima glazbe i medijske potrošnje u svijetu, potrebno je biti okvirno informiran tko koristi glazbena autorska djela i za isto plaća licencije.
Izvori prihoda autoru i izvodjaču-umjetniku kroz prodaju, licencije i dr. Društva za sakupljanje naknada; vrste naknade za uporabu autorskih i izvodjačkih prava Diskografska kuća (label) Umjetnik-izvodjač
Javna mjesta u kojima se glazb upotrebljava: kafići, disco-klubovi, prodavaonice, zr. Luke, izložbe itd… VPL Diskografska kuća Izvodjač-umjetnik
TV and radio postaje, satelistski i kabelski operateri usluga
Opskrbljivači juke-boxovima

Distributeri i prodavači audio i video radaka
Licencije za sampliranje, kompilacije i medjunarodnu komercijalnu eksploataciju
PPL

Nakladnik Autor
PRS Nakladnik Autor

Sinkronizacijska prava i prava za izvodjenje

Filmske i izdavačke kuće Nakladnik
Kazališta (Velika prava)
Medjunarodna eskploatacijska prava

F.1.f) Daljnji bitni izvori prihoda putem komercijalizacije autorskih, izvodjačkih i srodnih prava su:

– prodaja pismenih notnih zapisa i najma istih,
– sinkronizirane licencije za filmove, video i reklame,
– livcencija za diskografske kuće na drugim terotorijima od on ekoja zastupa nositelj izvodjačkog prava, odnosno originalne zvučne snimke,
– korisnici tzv. knjižničarske glazbe i glazbe koja služi u svrhu stvaranja ambijenta na odredjenom prostoru, koji je u suglasju s funkcijom objekta,
i drugo sukladno razvoju medija, te multimedijskih aplikacija.

G.1.) PREDNOSTI SUSTAVA PROJEKTA: HIT INDUSTRIA (Sustav-MedioMatic):
· Potrošači će biti na dobitku, jer kupnjom ili downloadanjem prvog od albuma GATSBY & LAUREN MEGA (ST) ART EDITION izdanja dobijaju nisku posebnih i besplatnih sadržaja na medijima CD-ROM/e-registraciju za besplatne sadržaje izmedju kojih će biti i album unutar prve serije albuma autora Gatsby and Laurena – THE WORLD WE ARE A-CHANGIN’ (referenca i hommage na legendarni uradak kantautora Bob Dylana).
· Uzo dnevnu ažurnost Projekta i Programa u suglasju s dogadjanjima u svijetu, kao i vizionarske mogućnosti u pogledu predvidjanja dogadjaja, brand GATSBY & LAUREN posjeduje kvalitetu kojoj dosadašnja troma glazbena industrija ne može valjano konkurirati. U odnosu na gorenavedeno, na portalu http://www.megahits.biz (radni naziv) prezentirati će se i reality snimka sa snimanja albuma (u stvarnom vremenu), te demo snimkama melodija i harmonija koje će biti zastupljena na izdanjima radnih naziva: GATSBY & LAUREN MEGA (ST)ART EDITION; odnosno GATSBY & LAUREN (GLOBAL) MEGAHIT CATALOGU (radni nazivi).
· Sva prava (idejna, autorska, mehanička, izvodjačka, producentska, izdavačka i dr.) pripadaju Ivanu Ostoji i Mariju Merienu, koji će uz sporazume s izabranim autorima, biti u mogućnosti komercijalizirati radove u svakoj dobi.
· Cjenici za rad i djela biti će odredjivani prema situaciji, odnosno spremnosti potencijalnog partnera, investitora ili financijskog moderatora, a cjenici će biti parametrizirani po rokovima, načinu plaćanja i trajnosti ugovora na način da donose dobit na troškove te stvaraju i ekstra dobit, uz reinvesticijsku dobit, čime će rasti spektar rada kao i ukupna tržišna vrijednost Društva.
· Cijena ukupne pjesme po albumu, profesionalno skladane, aranžirane, izvedene, snimljene, producirane i postproducirane (moguć dodatni mastering) iznosi prema navedenom okvirnom cjeniku koji je gotovo nekoliko puta!!!!!!! jeftiniji od istoga u primjerice Austriji gdje studio sat s inženjerom i producentom bez dodatnih kreativnih i sl. usluga stoji 210 EURA po satu!!!! Kvaliteta i hit potencijal pjesama, kao i hit potencijal projekata branda Gatsby & Lauren posebna su kategorija koja u svemu nadmašuje slične projekte u SAD, Njemačkoj, Velikoj Britaniji i dr.
· Početni profit, odnosno posredna (gerilska) marketinška pozornost ostvaruje se kvalitetom i hitoidnim potencijalom samih pjesama i marketingom uzrokovanim oko najvažnijih pjesama-himnama (Brothers-in-Blood – Don’t Worry, Ma, Nothing is Gonna Be Alright ) i najavljenimm svjetonazoru i himnama projekta ARIEL tHE TEMPLAR koji se svode su novo-templarske, potiču na razmišljanje o fizičkoj i demografskoj budućnosti EUrope i Zemlje, te mogućnosti ostvarenja planete dobrostanja s visokim etičkim principima. Kako je ST udario 1989.godine i promijenio učmalu medijsku ‘scenu’ u Hrvatskoj i (SFR)Jugoslaviji (pa čak i državu!!!) tako će ARIEL THE TEMPLAR promijeniti odnose u tzv.ljudskim slobodama.
· Profit se ostvaruje i pravima na elektronsku knjigu/paperback izdanje dosad većinom napisane knjige ‘Dead-22 Principle’ koja će na urnebesno satiričan,ali nečekivani način obraditi fenomene administracije, novih okolnosti, postajanja medijskom zvijezdom i neočekivanog kraja, kao i razvoja radnje, koja će predstavljati jedan od noviteta u komercijalnoj književnosti na razmedji izmedju Josepha Hellera, Kurt Vonneguta i Harolda Robinsa. Vrijednost su takodjer i sinsopsisi/scenariji za svjetski eksploativne filmove koji će HIT INDUSTRIJA razvijati s adekvatnim softwareom za Storyboard, te ga nuditi tržištu za realizaciju (kapitalizaciju) uz prethodne kontakte s ministarstvim akulture i komisijom EU za donacije i sufinanciranja.
Glazbena industrija se u predstavljanju proizvoda, komunikaciji s publikom i kupcima, distribuciji, prodaji i naplati robe i usluga prebacuje sve više na internet kao medij opstanka industrije radi troškova smanjenih za cijene izrade nosača zvuka/podataka, transporta, skladištenja, fizičkih materijala, prodajne imobilnosti i dr.

PROJEKT:HIT INDUSTRIA –
GOODWILL I POČETNE UNESENE TE SKRIVENE VRIJEDNOSTI
:

a) Ivan Ostoja i Marijo Merien unose u temeljni kapital i imovinu Društva Katalog pjesama čiji su autori Ivan Ostoja i Marijo Merdžan, a koji će se dinamički obnavljati tempom od oko 80-100 pjesama godišnje s kriterijem da najmanje 3/10 pjesama posjeduje objektivni potencijal megahita ili sigurnog hita ta top liste vodećih svjetkih tržišta; Prava na knjigu ‘Dead-22 Principle’ i sinopsise za igrane filmove; Maketu dnevnog lista ‘Hrvatska Express’ ; potraživanja prema Republici Hrvatskoj radi odgovornosti nastale stvarnjem uvjeta nemogućnosti naplate obične štete, na temelju čega su nastale običćne štete, dokazive izmakle koristi i nematerijalne štete realne tržišne procjene kojih iznose oko milijardu una (HRK1.000.000.000,00).

Nakon odgovora Državnog odvjetništva na prijedlog Ivana Ostoje za nagodbe naknade nastale štete, slijedi Ustavna tužba za naknadu štete sredinom veljače 2007.
b) Police životnog i poslovnog osiguranja, spostojećim za glezbenu industriju, koja će se vinkulirati u suglasju s sudionicima financijskog rješenja za početni kapitalk koji se zatražuje ovim Planom (izdavatelj jamstava koa će biti optimizirana zta repo ugovor, kreditni aranžman na temelju interesa distributera i sl.; kreditodavatelja; distributera, ukoliko je isti pasivizirao kapital obvezama u ugovornom i li drugačijem aranžmanu i dr.)
c) Katalog pjesama stalno će se proširivati i predstavljati prodajnu vrijednost samo plasmanom pjesama (publishing). Društvo će svoje uratke snimati po specijalnoj cijeni u profesionalnom studiju u Zagrebu,a mogući dodatni mx i postprodukciju u drugim studijima; Sjedište Društva može biti u jednom od postojećih poduzetničkih centara ili posl. Inkubatora,, odnosno pri jednom od drugih medijskih kuća po ponudi programa.
d) Program HIT INDUSTRIA iskazuje svoju trenutačnu tržišnu goodwill vrijednost i profitabilnost (u dosad imobiliziranim vrijednostima), te ubrzanu solventnost i likvidnost u poslovanju činjenicom što se javlja u doba strukturne promjene u svjetskoj medijskoj industriji, što se poglavito odnosi na glazbenu industriju, a pokretači Programa HIT INDUSTRIA su u istom aktivno sudjelovali člancima, glazbenim uratcima na internet (online) top listama te razvoju cjelokupno poslovnog ustroja organizacijske i naplate.
e) Glazbena industrija se u predstavljanju proizvoda, komunikaciji s publikom i kupcima, distribuciji, prodaji i naplati robe i usluga prebacuje sve više na internet kao medij opstanka industrije radi troškova smanjenih za cijene izrade nosača zvuka/podataka, transporta, skladištenja, fizičkih materijala, prodajne imobilnosti i dr.
f) Katalog će se stalno proširivati i predstavljati prodajnu vrijednost samo plasmanom pjesama (publishing).
g) Društvo će svoje uratke snimati po specijalnoj cijeni u profesionalnom studiju u Zagrebu, a mogući miks, postprodukciju i mastering snimaka u drugim studijima; Sjedište Društva može biti u Tehnološkom Parku, odnosno pri jednom od drugih medijskih kuća po ponudi programa. Bitno je naglasiti da se neće trebati investirati u opremu za studio, osim periferija radi savršenog zvuka koje će ionako ući u imovinu Društva.
h) Poslove snimanja zvuka voditi će Marijo Merdžan, a cjelovitim razvojem koji uključuje formalne, pravne i doakapitalizacijske poslove, uz one kretaivne, vodit će će Ivan Ostoja u ulozi honorarnog višeg izvršnog savjetnika.

BRANDOVI PROJEKTA: HIT INDUSTRIA:

A) plus… (pr.: Banka ; Invest; Euroinvest; ARIELplusFOND i drugi fondovi; Media; Gatsby&Lauren plus 4D Card > affiliate kreditna-debitna kartica u četiri+ dimenzije, koja uključuje sve podatke o vlasniku, nisku od četiri čipa i jednom magnetskom funkcijom, uključujući mikro-nano plaćanje i elektronsko plaćanje plus kalsična kreditna karzica)

B) GATSBY & LAUREN (svemedijska aplikacija) – radna skica

Brand: GATSBY & LAUREN
GLOBAL MEDIA-FINANCE

Trgovačko društvo za medijske projekte:

HITindustria ZA RAZVOJ, PROIZVODNJU, POSLOVNA RJEŠENJA, IZDAVAČKU DJELATNOST,DISTRIBUCIJU,PRODAJU I IZVOZ MEDIJSKIH PROIZVODA I USLUGA d.o.o.

(orijentacijski logo)

BRAND: plus

s pripadajućim znakovljem i etiketama izdanja te projiciranih derivatnih proizvoda u izradi kod vrhunskih hrvaskih umjetnika i dizajnera u Zagrebu i Splitu.

Ustroj glazbene industrije i tržišta (izborne informacije)

Upoznavanje s općim relevantnim uvjetima u svjetskoj glazbenoj industriji

1.1. Izbor općih informacija o glazbenoj industriji u svijetu

Svjetska medijska industrija što se poglavito odnosi na glazbenu industriju čiji se bto godišnji prihodi kreću u razini od 40 -45 milijardi USD proteklih se godina nalazi u povijesnoj strukturnoj promjeni koja će utjecati na način i cijenu proizvodnje medijskih sadržaja, povećanje kvalitete sadržaja, vrste i medije sadržaja (CD-ovi, slušanje, plaćanje i skidanje pjesama putem interneta – online downloadovi i dr.), marketing, distribuciju, prodaju i ukupnu financijsku konstrukciju.

Primjerice, već je krajem 2004. broj kupljenih downloadiranih singlova premašio broj prodanih CD singlova, a brzina ukupne trgovine glazbenim proizvodima putem interneta (tzv. e-trgovina) ponajviše zavisi o niskoj razini cijena surfanja internetom bez obzira na skinutu količinu podataka (flat-rate), široj propusnosti ulaska na internet, jeftinijim i dostupnijim sredstvima i načinima mikroplaćanja putem interneta (kreditne kartice su preskup način), povećanju jednostavnosti razumijevanja i uporabe (software prevoditelji, jasnija sučelja i dr.) te niski beneficija za kupovinu putem ineterneta.
Prema službenim statistikama najvažnija tržišta za prodaju CD nosača zvuka i podatak ate DVD-a su na godišnjoj razini:
1. USA – USD 5 milijardi
2. Japan – USD 2.5 milijarde
3. UK – USD 1,3 milijardi
4. Njemačka – USD 900 milijuna
5. Francuska – USD 850 milijuna
6. Italija – USD 300 millijuna
7. Australija – USD 290 milijuna
8. Španjolska – USD 260 millijuna
9. Kanada – USD 260 milijuna
10.Nizozemska – USD 225 milijuna

Informa Media Group projicira da će prodaja glazbe putem interneta dostići USD 6 milijardi do 2010. godine, te da će udjel prodaje putem interneta u ukupno prodanoj glazbi od 4,6% u 2004. godini narasti do 15,2% u 2010. godini. Ukupna zarada od prodaje glazbe putem interneta će po toj projekciji iznositi USD 3,1 milijardi.

PricewaterhouseCoopers predvidja da će ukupna kupovina medijskih i glazbenih sadržaja doseći USD 1,4 trilijuna (tisuća milijardi) u 2007. godini, dok je u 2003. godini iznosila USD 1,1 trilijuna, što znači da će novi načini dostupa sadržajima putem interneta, nakon početnih slabosti s piratstvom i nespremnom infrastrukturom, uvećati potražnju za medijskim sadržajima.
International Federation of Phonograph Industry koja zastupa cjelokupnu svjetsku diskografsku industriju najavila je ozdravljenje industrije (prodaja CD-a je u Velikoj Britani porasla za 2% u 2004.) nakon višegodišnjeg pada u prodaji uzrokovanog piratstvom na internetu (sustavima: file sharing i ‘prženja’ CD-ova):
Primjerice, u 2002. godini otprilike 236 milijuna CD-ova je bilo ‘isprženo’, dok je bilo prodano 229 milijuna CD-ova. Pad prodaje na glavnim tržištima iznosio je oko 6-7%, a u Japanu čak 9%.
Nakon krize od 2000. godine, glazbena se industrija prema statistikama RIIA (Record Industry Association of America) iz SAD počela oporavljati pa su isporuke CD-ova sa snimljenom glazbom na SAD tržištu u prvoj polovici 2004. porasle za 10,2 % u usporedbi s istim razdobljem 2003. godine. U navedenoj se polovici isporučilo 289 milijuna CD-ova i drugih nosača glazbe na tržištu SAD , a 267 milijuna u istom razdoblju 2003. godine.
Budućnost glezbene industrije koja postaje sve više globalizirana u odnosu na sadržaje, marketing, plasman, prodaju i dostup, prema stručnim procjenama kretati će se u sljedećim kategorijama:
* cijene CD-ova će pasti ispod USD/EUR 5,
* tantijemi će se restrukturirati/integrirati,
* prodavaonice glazbenih izdanja više se neće slanjati isključivo na prodaju glazbe,
* tradicionalne radio postaje postati će irelevantne u postupku ukupne spoznaje novih proizvoda,
* glazbene će kompanije postati servisi (utilities), a glazba izgubiti status umjetnog proizvoda,
* organizacije za prikupljanje autorskih prava ( Performing Rightas Organizations) nestati će u ustrojstvu kakve poznajemo,
* trajanje autorskih prava smanjit će se izmedju 5 i 25 godina za razliku od sadašnjih oko 75 godina,
* globalnoj dominaciji ‘Zapadnjačkog Popa’ doći će kraj radi demografske strukture mladih (nije bez razloga ime ‘Mohammed’ najčešće i najpopularnije ime novorodjenih prethodnih godina u Velikoj Britaniji),
* niše tržišta će posti moćni mikrokozmos u diskografskom tržištu i ovladati će trenutačnim makro tržištima,
* tehnologija će stvoriti snažna tržišta koja će biti raznim načinima implementirana na Internet,
* diskografske kompanij poput dosadašnjih prestat će postojati radi integracije ukupnih sadržaja glazbe, vizualizacije, marketinga i dr., a nove kompanije moći će objavljivati svoje proizvode globalnoj publici s malim troškovima predstavljanja, distribucije, prodaje, interkativne komunikacije s obožavateljima i dr. Te će nove kompanije biti izdavači i publisheri (nositelji autorskih i ostalih prava pjesama) te će utjecati na rapidan pad ukupnih cijena usluga i proizvoda, što će povećati tržišnu potrošnju, posebice nakon početka distribucije putem legalnih p2p (peer-to-peer) sustava, a poslovanja putem pristupačnih i učinkovitih b2b (business-to-business) sustava.
*Kao dokaz definitivne promjene izgleda i poslovanja glazbene indusrije u funkciji prebacivanja poslovanja na elektronsku prodaju (putem Internet servisa) služi činjenica da su u prvoj četvrti 2004. godine samo u Velikoj Britaniji zabilježena prodaja 500.000 pjesama, odnosno downloadova (skidanja uz plaćanje) glazbenih albuma.

* Trenutačni katalozi u SAD i Kanadi posjeduju više od 700.000 najrelevantnijih pjesama, dok je noviji servis iTunes (Apple), koji se zapravo zasniva na modelu predstavljanja, prodaje i naplate autora ovog Plana, prodao više od 100 milijuna pjesama (prema informacijama s tog servisa). Servis distribucije i prodaje glazbe Rhapsody (Real) dostigao je više od 450.000 pretplatnika. U Europi je više od 800.000 ljudi pretplaćeno na jedan od 50-ak servisa distribucije i prodaje glazbe. Servis Puretracks iz Kanade je zaboičlježio više od milijun downloadova, a Sony, AOL i druge kompanije užurbano razvijaju ili su već aktivirali svoje servise za online (putem interneta) prodaju glazbe.Troškovi pripreme, proizvodnje, marketinga, distribucije i prodaje glazbenih albuma narasli su do razine neisplativosti obzirom da sedam od deset izdanja donose gubitak, a ne profit (odnosi se na CD izdanja, dok je postotak prodanih kaseta i vinilnih ploča neznatan).

PROJEKT: HIT INDUSTRIA : DALJNJI GLAZBENI PROJEKTI

GATSBY & LAUREN INFO:
UMJETNICI-IZVODJAČI:
GATSBY &LAUREN – STIL:Nice’n’(T)Easy; ARIEL t.T. –Art Brit Pop; Adult American Rock; Cyber Acoustics; Grand Epic i dr.

PRINCIPALNI GLAZBENI STIL PROJEKATA U RAZVOJU:
After Pop-Rock Pop-Rock Noir
IAN GOLD & HIS ELITE CAFFE ORCHESTRA – Soft music for Saturday afternoons
PROJICIRANI VREMENSKI RASPORED IZDAVANJA ALBUMA (NAZIVI SU RADNI I PODLOŽNI TRAJNOM POSTUPKU POBOLJŠANJA)
GATSBY & LAUREN: 2007: The World We Are A-Changin’ (alt. The West of…So Very Far); 2008: Turn of the Cards; 2008/09: Platinum by Default (Christmass album)
ARIEL tHE TEMPLAR: 2007. The Worlds Inside; 2008: From the Shadows They Came / 2009 – Showdowns (moguća je implementacija podalbuma s posebnim nazivima u glavni album, te gratis SECOND LIFE izdanja)
TESLA GIRLS!: 2007 – An Evening on Earth / 2009 – Perfect Darkness / 2010 – They Live (So OH!Plugged )> ALBUM U ŽIVO
THE TOUCHDOWNS: 2007 – Communication Lost / 2008 – Physical Evidence / 2009 – When the Days Stop
DATA!DATA: 2007 – One Forever After/ 2007- Future of the Time / 2008 – Privileged Information 2009 – Private Citizens Waters
ADRIEN GOLD & HIS ELITE CAFFE ORCHESTRA: izdanja 2007-2008: So Far-The Ultimate Net Collection ( uključuje radove s albume: A View to Avalanche – Cold Sky and a Piano –Darkness Falling on Manhattan – The Theory of Midnight)
NINA PICASSO & THE MODELIERS: (opcionalno) 2009 – Pssst! A Cloud,Maybe / 2010 – Yestedays of Never (akustični recitali, modernizirani iskonski Cohen stil)
ELECTRIC PARK ORCHESTRA: 2006- -Somebody Long Ago i prema potrebi.
—————
T-BEES: 2008 – Feel the Troubled Waters / 2010 – Thunders and TV Show / 2011 – Lovecution
AMEN NOW (sakralna pop glazba) : Remote Bible Views (Another Story of Heaven) – The Pilgrims Who Drew the Crowds

THE VERY FIRST INTERNET POP OPERA (razni izvodjaci-versatile acts) : 2007 – Almost Forever (uz roman libretto ‘Earthernal C..00medy’)
MARCEL Le CATHOLIQUE: 2007: Running Low on Memory (uključujući hit ‘Til Every Last One’)

PROJICIRANE SKICE ZA LIVE ALBUMS – ALBUMI UŽIVO (2007-2010):
The Final Graffitti Nights / Book Double / End of the Nights / So OH!Plugged i dr.

PROJICIRANI KOMPILACIJSKI I COVER ALBUMI, POGODNI ZA BOŽIĆNU PRODAJU KOJI SE ODNOSE NA IZDANJA BRANDA GATSBY & LAUREN S DODATCIMA ORIGINALNIH PJESAM I DRUGIH SADRŽAJA:

§ Gatsby & Lauren: Gone MultiPlatinum – eHits* (featuring:……. )
§ Gatsby & Lauren: Hitsteria (featuring….)
§ Gatsby & Lauren: Acoustically Yours (featuring:….)
§ Isaac Lauren: Another 100% of Me (featuring the unreleased sorts of heavy metal)
§ Gatsby & Lauren: Back-Ups
§ Gatsby & Lauren: The Very Final Collection

Studijski projekti koje Ivan Ostoja i Marijo Merdžan razvijaju:
· YES-S
· DIE SAINTS
· C-C-R
· MY NAME IS SIMON / SIMON OF MILLIONS
· DINNER WITH THE DENTIST
· THE LOST GIRLS
· SELECT
· THE PERFECTS
· THE MELODY MAKERS
· RADIO LUXEMBOURG ’72
· THE MAKE-UPS

i drugi, navedeni u prethodnom popisu glazbenih projekata branda Gatsby & Lauren.
Prilog 1:

KATALOG PJESAMA IVANA OSTOJE I MARIJA MERIENA KOJI ĆE BITI PREDSTAVLJEN KAO:GATSBY & LAUREN GLOBAL HIT CATALOGUE 1; odnosno GATSBY & LAUREN MEGAHIT CATALOGUE 2007-2012
TE SE RAZVIJATI DINAMIČKIM SVAKOM NOVOM PJESMOM ŠTO DAJE DODATNU
DINAMIČKU RAZLIKU U VRIJEDNOSTI PRVOKUPCIMA (DPO –Direct Public Offer, OTC-Over the Counter)) OBVEZNICE KOJA ĆE SADRŽAVATI KATALOG RADNOG NAZIVA:
GATSBY & LAUREN GLOBAL HIT (ili MEGAHIT)BOND 2007-2012 u slučaju potrebe za istimPjesme su u ovom stadiju predvidjene za izvodjače autora i producenata GATSBY & LAUREN ali prema propisima uz prethodnu dozvolu autora i nakladnika (publisher) što su u ovom jednake osobe, mogu ih izvesti i treći izvodjači. Odredjene pjesme mogu biti ponudjene izvodjačima koji prodaju velike naklade nosača zvuka radi prihhoda i marketinške koristi.

AUTORI (TEKSTOPISCI,SKLADATELJI,ARANŽERI) SVIH PJESAMA SU IVAN OSTOJA I MARIJO MERIEN KOJI SE AUTORSKI POTPISUJU KAO IVAN GATSBY I ISAAC LAUREN (osim pjesama označenih * koje su koautorske s trećim osobama)

Napomena: Nazivi pjesama, kao i dodavanje novih pjesama biti će provoditi će se ukoliko budu kvalitetniji i cjelovitije odgovarali okolnostima.

Ivan Ostoja i Marijo Merien svakodnevno stvaraju nove melodije i harmonije, riječi, aranžmane i identite pjesama, tako da će i ovaj Katalog biti stalno uvećavan za nove hitoidne pjesme, a vrlo često i za potencijalne megahitove uz postojeće.

Stoga je Katalog dinamička i organska cjelina koja se stalno obnavlja, usavršava i komercijalno potencira, čak i promjenama u nazivima, riječima ili doradama melodija i harmonija ako postoje bolja rješenja, kako bi se postigla pefekcija, ukupnog sadržaja i tržišnih učinaka.

Pojmovnik:

Snimka – postoji dobra snimka uz instrumentalnu pratnju, glavne i prateće vokale;
Demo – snimka loše kvalitete, bazični instrumenti za melodiju i harmonije uz napomene;
Skica – melodija, harmonija i ideje snimljene na diktafon ili digitalni zapisnik.

Riječi za većinu pjesama, osim instrumentala, postoje i potrebno je samo dorada u skladu s taktom, konačnom melodijom i harmonijom te moguće i novim dogadjajima kako bi ažurirali značaj pjesama, poglavito onih namijenjenih projektu ARIEL tHE TEMPLAR, te GATSBY & LAUREN kao izvodjačima na ‘one-off’ projektima.Prostori su ostavljeni u okvirima pjesama kako bi se dopisali opisi zvuka i projekta, svrhe pjesama i harmonični potencijali, vjerojatna publika i sl.

Napomena: Skraćena oznaka za ARIEL tHE TEMPLAR je ‘ARIEL T. T.’; G&L – za GATSBY & LAUREN kao izvodjače

ALBUM: THE WORLD WE ARE A-CHNAGIN’ THE WORLD THEY ARE A-CHANGIN’:GATSBY & LAUREN
Izvodjač Naziv pjesme Godina nastanka / oblik No:
G&L Brothers in Blood 1997 snimka
G&L The Storm A-Comin’ 2002 demo
G&L Secrets of My Life 1997 skica
G&L Confessions of a Traveller 2000 demo
G&L Message to the People 1997 snimka
G&L Pater Noster (Young Person’s Guide…) 1996 skica
G&L Anywhere You Seem 1997 snimka
G&L The Pefect Nobodies 1998 8 demo
G&L Storyteller against the Rain 2001 skica
G&L Walk on by (And Never Stop) 2002 demo
G&L Don’t Worry, Ma,Nothing is Gonna Be Alright 2001 gotova snimka
G&L A Town with No Name 2000 12 snimka–skica
G&L After the Kiss…They Call It Love 2001 demo

ALBUM: WORLDS INSIDE WORLDS INSIDE:ARIEL tHE TEMPLAR
Izvodjač Naziv pjesme Godina nastanka / oblik No:
ARIEL T.T. Brothers in Blood* 1997 snimka
ARIEL T.T. Why Do We Talk about Love 2002 demo
ARIEL T.T. Secrets of My Life 1997 skica
ARIEL T.T. Heart of Gold (Seven Minutes) 2000 demo
ARIEL T.T. Message to the People ** 1997 snimka
ARIEL T.T. Pater Noster (Young Person’s Guide…)*** 1996 skica
ARIEL T.T. Draw the Line 1998 8 demo
ARIEL T.T. Every Rain in the World 2001 skica
ARIEL T.T. Closing Time 2002 demo-skica
ARIEL T.T. Walking down to Heaven 2000 snimka–skica
ARIEL T.T. Where Was My Friend When I Needed Him Most 1998 skica-demo

ARIEL T.T. Twist in the London Town 1998 demo-skica
ALBUMI: WORLDS INSIDE/FROM THE SHADOWS THEY CAME

Godina nastanka Oblik
ARIEL T.T. The Believers 16 2001 demo
ARIEL T.T. Coming Home Finally* 1978 demo
ARIEL T.T. Tonight I Am Going to Die 2002 demo
ARIEL T.T. Somebody Needs You Now 2003 demo
ARIEL T.T. Time to Close the Door 2002 demo
ARIEL T.T. The Last Train to Coast 2000 demo
ARIEL T.T. A Heart Sinking in the Fame 2004 demo
ARIEL T.T. Never Look Back 26 2002 demo
ARIEL T.T. Saved and Sealed by the Bell 2005 demo
ARIEL T.T. Money All Over 1995 demo
ARIEL T.T. The Princess 2002 demo
ARIEL T.T. Living Only For Today * 2005 demo
ARIEL T.T. For You* 1976 demo
ARIEL T.T. Light Me Up 1973 demo

ALBUM: AN EVENING ON EARTH TESLA GIRLS! Godina nastanka Oblik
TESLA GIRLS! Alert on Planet Earth 34 1986 demo
TESLA GIRLS! Lennon Just Tonight 35 2000 demo
TESLA GIRLS! Sound of Revolution 36 1999 demo
TESLA GIRLS! Hold the Time 38 2003
TESLA GIRLS! Darkness Must Go 39 1999 demo
TESLA GIRLS! C’est la vie 40 1997 demo
TESLA GIRLS! Tune to the Moon (And I am Gonna Visit You 41 1997 demo
TESLA GIRLS! Only a Call Away 42 1997 demo
TESLA GIRLS! The Horroscope Heroes 43 1998 demo
TESLA GIRLS! U Calling Me Around 44 2004 demo
TESLA GIRLS! Summertime Cola (Halo Hello Ola) 45 2000
ALBUM: COMMUNICATION LOST THE TOUCHDOWNS Godina nastanka Oblik
THE TOUCHDOWNS They Always ComeBack 2000 skica
THE TOUCHDOWNS Can We Live Together 2000 skica
THE TOUCHDOWNS Hey, Mister, Never Touch My Mind 2000 skica
THE TOUCHDOWNS Twisting in London Town 2000 skica
THE TOUCHDOWNS All the Day He Was a Zero 2000 skica
THE TOUCHDOWNS Heroes on the Block 2000 skica
THE TOUCHDOWNS Claire (Have I Told You That I Love You Too) 2000 skica
THE TOUCHDOWNS Heroes Are Broken…The World Is Open 2000 skica
THE TOUCHDOWNS The Last Revolutionary All Alone 2000 skica
THE TOUCHDOWNS Have You Seen Anything, Anything At All 2000 skica
THE TOUCHDOWNS What Are You Looking For? 2000 skica
THE TOUCHDOWNS Dreaming My Life Away 2000 skica
THE TOUCHDOWNS It’s So Easy (To Fall in Love) 2000 skica
THE TOUCHDOWNS I Love Surfin’ Sex 2000 skica
THE TOUCHDOWNS Crashing in the Dark 2000 skica
THE TOUCHDOWNS Fancy Night in Saloon 2000 skica
THE TOUCHDOWNS Streets Raisin’ Up 2000 skica
THE TOUCHDOWNS What Are You Looking For? 2000 skica

ALBUM: ONE FOREVER AFTER   DATA!DATA!

THE TOUCHDOWNS! : Hallo. How Are You?; Guerilla Reunited;Vacant Law;The Things U Didn’t Do;Hard Life Goin’ On;Do You Feel Like Feeling Better; Gimme Your Hand and Save Me Now;!

DAta! DAta!: All of Your TomorrowsThey Used To Be Robots (But we Are Robots No More)Do You Ever 2000Pjesme u nastajanju; finalizaciji melodijskih linija i harmonija)200620062006 skice
DATA! DATA Kiss Me Automatic…It’s So Chic 1969-2006
DATA! DATA She Cried,Yes 1999
DATA! DATA Life Goes On 2003
DATA! DATA The Earth Tonight 2001
DATA! DATA Tell Me Your Name 2001
DATA! DATA After Dark (radni naziv) 1998
DATA! DATA Who Was That? 2000
DATA! DATA Follow Me 2004

DATA! DATA! Proud To Be Catholique 1999
DATA! DATA Das Ist Mein, Das Kapital 1999
DATA! DATA One Forever (L)Aughter 1999
DATA! DATA The Air That We Need 1999
DATA! DATA ABC of Singing – So Far Away 1999
DATA! DATA This Very Night 1999
DATA! DATA Unzipped Memories 1999
DATA! DATA Wishing by Numbers 1999

ALBUM: PSST! A CLOUD,MAYBE NINA PICASSO & THE MODELIERS Godina nastanka Oblik
NINA PICASSO Pale Sort of Blue 2006
NINA PICASSO Perfect Darkness 2006 skica
NINA PICASSO At the Time Like This 2006 skica
NINA PICASSO Two Million Years from Home 2006 skica
NINA PICASSO She Never Called Back 2006 skica
NINA PICASSO Visitor and the Roses 2006 skica
NINA PICASSO Storyteller against the Rain 2006 skica
NINA PICASSO Black Angel Falling 2006 skica
NINA PICASSO Two Ships Never Meet in the Night 2006 skica
NINA PICASSO Jerusalem on Fire 2006 skica
NINA PICASSO Go..Go..Go Away from Me 2006 skica
NINA PICASSO Oh Gee, Not That Starman 2006 skica
NINA PICASSO Nothing Matters Any More 2006 skica
NINA PICASSO The Planet According to Snowman 2006 skica
NINA PICASSO Još nema naslov 2006 skica
NINA PICASSO Još nema naslov 2006 skica
NINA PICASSO Još nema naslov 2006 skica
ELECTRIC PARK ORCHESTRA Fly Back Tonight 2006 skica
ELECTRIC PARK ORCHESTRA One of a Kind 2006 skica
ELECTRIC PARK ORCHESTRA Call It a Day 2006 skica

ALBUM: A VIEW TO AVALANCHE ADRIAN GOLD ….
Izvodjač Naziv pjesme Godina nastanka / oblik
ADRIAN GOLD Champagne in the Sunset 1997 snimka
ADRIAN GOLD Late Night Tea at Manhattan 2002 demo
ADRIAN GOLD One Dream in a Million 1997 skica
ADRIAN GOLD The Falls of Dorian Gray 2000 demo
ADRIAN GOLD The Starlight Protocol 1997 snimka
ADRIAN GOLD Dark Days Passed By 1999 skica
ADRIAN GOLD The History of Paperplanes 2004 snimka
ADRIA GOLD A Tear Travelling Miles 2004 demo
ADRIAN GOLD Fire Sleeping in the Sands
UNSPEC. I am Not Afraid to Move On 111 2006 demo
UNSPEC. Over And Over Again 112 2006 skica-demo

PJESME: UNSPECIFIED UNSPECIFIED
UNSPEC. Feel the Night 1997 snimka
UNSPEC. Evidence of Mind 2002 demo
UNSPEC. Selling Time 1997 skica
UNSPEC. Running Low 2000 demo
UNSPEC. Realities of Us 1997 snimka
UNSPEC. Where LoveHas Gone 1970 120 snimka
UNSPEC. Someday Never Comes 1970 121 demo
UNSPEC. At First It Looked Like Love 1970 122 skica
TESLA GIRLS! Wishing by Numbers 1970 123 demo
UNSPEC. Nine Days of Sense 1970 124 demo-skica
UNSPEC. Dust in Her Eyes 1970 125 snimka–skica
UNSPEC. After We Have Touched 126 2004 demo
ADRIAN GOLD Her Story of Dark Days 127 2004 skica-demo

Izvodjač Naziv pjesme Godina nastanka / oblik
UNSPEC. A Heart Full of Love Never Dies 1997 snimka
UNSPEC. Take It to the Limit 2002 demo
UNSPEC. Sometimes When We Know 1997 skica
UNSPEC. Dark Horses 1997 snimka
UNSPEC. It’s Been So Long 2002 demo
UNSPEC. You Gotta Move 1997 skica
UNSPEC. Let Us Happen Tonight 1997 snimka

i druge koje će se stalno dodavati u Katalog, uključujući i potencijalne superhitove koji su u izradi.

KATALOG JE DINAMIČAN KREATIVNI POSLOVNI PROCES KOJI IMPLEMENTIRA SAMO NAJBOLJE I NAUJTRŽIVIJE URATKE.

NAPOMENA:

I. Ivan Ostoja i Marijo Merien zadržavaju pravo usavršavanja pjesama u naslovu, riječima, aranžmanu te ažuriranju istih prema profilima izvodjača.

II. Gorenavedene naslove, kao i notacijske oblike u kojima pjesme budu prezentirane, treba shvatiti kao temeljni oblik pjesama koje se mogu uveličavati produkcijskim zahvatima, objektivno potrebnim promjenama radi učinkovitijeg komercijalnog efekta za okolnosti (izvodjača, projekta, područja, medija) u kojima se pjesma rabi.

III. Nazivi, strukture, melodije, harmonije,ritam i riječi pjesama uprilagodjavati će se u najboljoj vjeri prema okolnostima i objektivnim projekcijama komercijalnih učinaka.

Prilog 2:
Goodwill i druge početne vrijednosti Plana (detaljnije)

GOODWILL/ POČETNE VRIJEDNOSTI

(1): POTRAŽIVANJE ODŠTETE: U Popisu materijala (Apendix) budući će kreditor ili investitor na temelju suvlasničkih dijelova u bilo kojoj dobi navedenih projekta, a u opsegu i statusu koji odgovaraju dobi,riziku i opsegu ulaganja prema svjetskim standardima refrentnbim za poduzetničko ulaganje (venture capital) i odgovarajućim zakonima propisima, uviditi kako je riječ o dinamičkim projektima koji postoje odredjeno razdoblje.Obzirom na dokazano komercijalno i medijsko vizionarstvo Ivan Ostoje, pokretača projekata i zatražitelja kredita, odnosno vrijednosnih papira koji omogućavaju najprikladnija financijska rješenja, poput Garancija, Subvencija i dr., a zbog činjenice da se projekti i nisu mogli biti materijalno realizirani radi neučinkovitog pravosudja čiji je (ne)rad uzrokovao Ivana Ostoju neprocjenjivu ukupnu štetu na temelju njegova potraživanja obične štete, izmaklih koristi i drugih nematerijalnih šteta. Na taj mu je način bilo onemogućeno da nastavi medijske projekte (dnevne novine, tv-radio, glazbene i filmske globalne projekte) i investicijski razvoj koje je bio započeo kao pionir nezavisnog novinarstva u Hrvatskoj još 1989.godine.Prema standardima presuda i zakonima o zatezno-dinamičkoj kamati u Republici Hrvatskoj,kao i presudama suda za ljudska prava u Strassbourgu donesenih radi lošeg rada suda u Republici Hrvatskoj, Ivan Ostoja je po minimalnom pragu izračuna ukupne odštete potražuje nagodbom,mirenjem ili arbitražom od Republike Hrvatske najmanje HRK150.000.000,00 (stopedesetmilijuna), makar se izračun objektivne minimalne štete, obzirom da je u svojim negativnim učincima neprocjenjiva, može postaviti na milijardu kuna (HRK1.000.000.000,00) kada se napravi izračun krajnjih šteta izmaklih kosristoi i nematerijalnih šteta.Šteta je nastala od kraja 1990. kada je tadašnji partner Ivana Ostoja i solidarni suvlasnik prvog poduzeća za komunikacije ‘St Komunikacije s.p.o. prevario Ivana Ostoju lažno dopisanim ugovorom po kojem Ivan Ostroja prodaje njemu (partneru) svojih 50% pedesetposto) vlasnosti za 2,500,00 (dvijeipoltisuće) jugoslavenskih dinara (1990.), makar je prema javnoj ponudi jednog bankara u rujnu 1991. godine u Hrvatskoj ta polovica sa drugim bonusima,kao što su zadržavanje stanova, rad na razvoju tjednika i novim projektima, znosila 1,200.000,0 (milijunidvjestotisuća) DEM, što je ukupno oko 1.600.000,00 (milijunšesttisuća) DEM.Ivan Ostoja je na nagovor pravosudnih organa započeo sudski postupak na Privrednom sudu u Splitu gdje je taj lažni ugovor i verificiran, odnosno nije ni provjeren kod preseljenja sjedišta poduzeća iz Splita u Zagreb, pri čemu je bio potreban popis svih suvlasnika poduzeća; potom je slučaj upućen Općinskom sudu gdje je Ante Šarić, predsjednik Suda , poznavajući situaciju i nakaradnost djela počinjen od strane partnera Ivan Ostoje, obećao Ivanu Ostoji, njegovim roditeljima i odvjetnicima brz i učinkovit postupak .Uvidjevši nemoć pravnog sutava, korupciju u društvu, kao i činjenicu da nitko iz pravosudja nije reagirao na njegove opomene kako će njegov partner uništiti sve ono što su stvorili de facto iz ničega dotada,kao te utjecati na planirani razvoj medija i financija o čemu se Ivan Ostoja očitovao u drugim medijima (Start – 1990. g. i drugim), Ivan Ostoja je želio osobno organizirati povrat svoje polovice vlasnosti i sredstava koja nije dobijao od podaje tada najvažnijeg hrvatskog tjednika ‘ST’ u zemlji i inozemstvu, ali su ga Ante Šarić i tadašnji pomoćnik ministra opemrenuli (u sva navrata, u Splitu I Zagrebu) kako ‘ne smije tako nešto napraviti,jer je protuzakonito’ te da bi se onda ‘započeo postupak protiv njega (Ivana Ostoje)’.Važno je naglasiti kako je u utvrdjivanju štete važno da je ST vrsta milestona (orijentira) u hrvatskoj i europskoj medijskoj povijesti, jer su tjednik ST i najavljena medijska koncepcija (potonje je vidljivo po razvoju Europapress Holdinga) promijenili ne samo medije u organizaciji, ustroju , sadržaju i obliku, nego je taj medij (ST) utjecao da po prvi puta dodje do promjene režimske vlasti 1990. godine u Hrvatskoj i tadašnjoj SFRJ. Nadalje, ST je uveo paradigmu da mediji utječu na političku i gospodarsku stvarnost, ali i korektivnu ulogu u odnosu na materijalne koristi i zloporabe položaja političara.Onemogućavanje Ivana Ostoje u povratu njegove imovine na način na koji mu je i bila oduzeta, a prema važećim zakonima, propisima i moralu, Država je preuzela obvezu povrata prvobitnog stanja u vlasnosti nad poduzećem ST Komunakcije’ i onemogućila Ivanu Ostoji organiziranje povrata dijela vlasnosti i novca pd prijetnjom pravnih mjera protiv njega kao žrtve kaznenih djela prevare i pljačke.Do takvog postupka nikad nije došlo, jer je partner Ivan Ostoje promijenio boravište, pa makar je kriminalno djelo napravio u Splitu gdje je Ivan Ostoja bio prijavljen do 2000. godine, predmet su ’područne nenadležnosti’ poslali na Privredni sud u Zagreb, obzirom da su tuženi partner Ivana Ostoje i ST Komunikacije.Kao i u Splitu, na tom su sudu otezali s ročištima, a nakon što je sutkinja Živčić rekla ‘kako je opasno suprostaviti se Božiću (partneru Ivana Ostoje),’ i nastojali zadržavatti slučaj bez konkretnog angažmana specijalnog odjela MUP-a za obradu rukopise, vjerostojnosti dokumenata itd., taj je partner umro od konzumiranja alkohola i droge na što je Ivan Ostoja prethodno upozoravao nadležne organe. Nakon toga su odvjetnici tuženika rastegli čekanje pravnih nasljednika, ali prethodno novim kaznenim (nesakcioniranim) djelima partner je Ivana Ostoje bio poslao ST Komunikacije (sada.d.o.o.) u stečaj , te se process odužio do presude Trgovačkog suda u Zagrebu u korist Ostoje (1998), ali i nemogućnosti povrata prvobitnog stanja, kao i potvrde iste od Višeg trgovačkog suda u Zagrebu (1999) nakon žalbe nasljednika partnera Ivana ostoje i ST Komunikacija u stečaju, koje s likvidirane sredinom 2000. godine, usprkos nezakonitom prisvajanju stana Ivana Ostoje (u okviru ST Komunikacija) od strane Dražena Rajkoviće, kao i prodaje stana parrtnera Ivana OStoje, iako je isti trebao biti dio stečajne mase. Nažalost, sud je svojim lošim radom obična djela prjevare i pljačke,a ista vrstu prjevara i pljački je njegov partner bio počinio godinama ranije, što je Ivan Ostoja kasnie saznao iz dossiera njegovog partrnera (njemu poslatog iz nepoznatih izvora), uzrokovao je stanje nemogućnost naplate štete.Stoga je presuda glasila kako nije moguće stvari povratiti u prvobitno stanje, a za što je isključivo zaslužni sudovi,koji su tako reagirali iako je slučaj prjevare i pljačk partnera nad Ostojom postao javan (Večernji list,1992, Nacional, 1996 i dr).Usprkos činjenici da je Ostoja bio istinski pionir nezivosnog komercijalnog i tabloidnog novinarstva u (S)RH, te jedan od producenata glazbene uspješnice u Njemačkoj (1979.), godinama bio nezaposlen,ignoriran, zbačen u kanalizaciju društvenog života,te zbog podcjenjivanja,nerazamijevanja i oholosti banaka,štedionica i naglo obogaćenih ‘poduzetnika’ u Hrvatskoj, nije mogao realizirati nijedan moj profitabilni program ( pr: osnivanje Agencije za financiranje poduzetništva / plusInvest, društvo za upravljanje fondovima/ ‘HrvatskaExpress!’, nisko troškovni dnevni infoid –INFormativni taboID, koji je u mnogim rubrikama služio kao premise razvoju Jutarnjeg lista i dr.)Potom, moji napisi o potrebi uvedjenja slojevitosti kapitala, o potrebi razvoja,poroizvodnje i izvoza medijskih proizvoda i usluga,poglavito online – s istim u svezi Ivan Ostoja je bio prvi s kolegom Marijom Merdienom koji je napravio virtualnu glazbenu grupu na svijetu naziva ‘Tesla girls’ koje su imali dva hita u tada relevantnoj http://www.mp3cm top listi – te bio suradnik u projektu pokretanja poduzetničke banke, državne banke i privatne banke (Banka malog poduzetništva), nisu ostavili nikakvog odjeka. Kako nisam imao materijalnih sredstava, tonuo sam sve dublje.Radi kaosa u pravosudju, samo jedan mali detalj koji opisuje dubinu ukupne štete Ivana Ostoje: tijekom navedenog vremena nije smio voziti niti svoj auto Suzuki Swift.Svaki od projekata Ivana Ostoje,od kojih su neki bili odista komecijalno vizionarski, dokazao se u Hrvatskoj i svijetu (pr: EPH, internet glazbeni servisi za distribuciju glazbe s sustavima mikro i nano online plaćanja, profitabilnost komercijalnih banaka,kao i nepostojanje mikro/poduzetničkih banaka itd..), pa neka to bude platforma za spoznavanje profitabilnossti i provedbe ovog provedbenog poslovnog plana.To je prva goodwill vrijednost koja se može prema dosadašnjim presudama nakanada šteta, meritornim zakonima i propisima mu Hrvatskoj, naplata štete nagodbom s državom ili arbitražom, učinkovito provesti u djelom, a potraživanja Ivana Ostoje nakon podnesene tužbe za naknadu štete Republici Hrvatskoj, mogu se u dobroj vjeri ugovoriti garancijama i sl. instrumentima.

GOODWILL / POČETNE VRIJEDNOSTI (2):

G2.1.2 Ivan Ostoja i Marijo Merien

Project D) Gatsby & Lauren Media Brand koji sadrži glazbeni katalog potencijalnih hit pjesama, produkciju pjesama, marketing projekata, izdavanja, izvoza: Portal za prodaju i distribuciju pjesama sadržaja s originalnim nano sustavimo za baplatu; Razvojnu dob komercijalno isplativih igranih filmova za svjetsko tržište na engleskom jeziku; Razvoj internet i tiskovnih izdanja Hrvatska Express! i dr.) . Ovoj Goodwill i početnoj vrijednosti pridonosi činjenica da je Ivan Ostoja aktivno sudjelovao u jednoj od najvećih mijena u povijesti glazbene industrije – prebacivanju na distribuciju i prodaju putem interneta.

Advertisements

3 Comments »

 1. percocet 93-490 10 mg

  news

  Trackback by percocet 93-490 10 mg — December 10, 2007 @ 12:05 am

 2. very interesting, but I don’t agree with you
  Idetrorce

  Comment by Idetrorce — December 16, 2007 @ 4:53 am

 3. What makes a music fan?

  What makes a music fan? The rock of agesTimes Online,UK-Jun 14, 2007I never even saw any pictures of them. That

  Trackback by fotos de bundas — January 4, 2008 @ 1:03 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: